Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA REGIONU URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Łagów, dnia 14 maja 2015 r. Iwona Goździcka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA REGIONU URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Łagów, dnia 14 maja 2015 r. Iwona Goździcka."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA REGIONU URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Łagów, dnia 14 maja 2015 r. Iwona Goździcka

2 STATYSTYKA PUBLICZNA URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej, o sytuacji społeczno – ekonomicznej kraju. Zasada równoprawnego, równoczesnego, równorzędnego dostępu do informacji statystycznych Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z dnia 29 czerwca 1995 r.) Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP)

3 Ośrodek Badań Koniunktury prowadzenie prac organizacyjnych, koncepcyjnych i metodologicznych dotyczących jakościowych badań koniunktury URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE STATYSTYKA PUBLICZNA badania ankietowe centrum informacji o regionie organizacja spisów powszechnych specjalizacja REGON TERYT Organizacja statystyki publicznej – urzędy statystyczne

4 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Badania statystyczne statystyki publicznej Zakres przedmiotowy Zakres podmiotowy Źródła danych Jednolita baza metodyczna i standardy informacyjne Finansowanie Wyniki stanowią dobro publiczne i podlegają określonym rygorom udostępniania STATYSTYKA PUBLICZNA

5 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Opracowania zbiorcze OFERTA INFORMACYJNA GUS Portrety terytorium Publikacje GUS Opracowania tematyczne

6 OFERTA INFORMACYJNA GUS Portal informacyjny www.stat.gov.pl URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE

7 Banki i bazy danych www.stat.gov.pl URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE OFERTA INFORMACYJNA GUS

8 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE OFERTA INFORMACYJNA US ZIELONA GÓRA Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych US Zielona Góra, ul. Spokojna 1 INFORMATORIUM STATYSTYCZNE tel. + 48 68 3223119, 68 3223147, 68 3223128 e-mail: sekretariatUSZGR@stat.gov.plsekretariatUSZGR@stat.gov.pl US Zielona Góra, ul. Spokojna 1 INFORMATORIUM STATYSTYCZNE tel. + 48 68 3223119, 68 3223147, 68 3223128 e-mail: sekretariatUSZGR@stat.gov.plsekretariatUSZGR@stat.gov.pl www.zielonagora.stat.gov.pl

9 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNE OPRACOWANIA ANALITYCZNE Zestandaryzowany system regionalnych opracowań analitycznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego Roczniki Statystyczne Województwa Lubuskiego

10 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNE OPRACOWANIA ANALITYCZNE Autorski system regionalnych opracowań analitycznych Pogranicze polsko- niemieckie 2012 w liczbach Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego Panorama demograficzna. Województwo lubuskie oraz Berlin i Brandenburgia

11 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Wybrane publikacje i opracowania SPISY POWSZECHNE OPRACOWANIA SYGNALNE FOLDERY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE REGIONALNE OPRACOWANIA ANALITYCZNE

12 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO … w statystyce STRUKTURA KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA UDZIAŁOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM w 2013 r. Według stanu w końcu 2013 r., kapitał zagraniczny zaangażowany w podmiotach województwa lubuskiego pochodził z 40 krajów, w tym przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej (73,1% całkowitej wartości kapitału zagranicznego). STRUKTURA PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI W 2013 R. Województwo lubuskie Polska=100 Liczba podmiotów7312,8 Kapitał w mln zł: podstawowy1957,00,9 krajowy55,90,4 zagraniczny1898,51,0 Liczba spółek nowopowstałych201,6 Liczba pracujących346012,1 PODMIOTY, PRACUJĄCY, KAPITAŁY I SPÓŁKI NOWOPOWSTAŁE w 2013 r. W 92 podmiotach (tj. 12,6% ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim) wartość kapitału zagranicznego przekracza 1 mln USD

13 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO … w statystyce PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW 73,8% kapitału zagranicznego w województwie było zaangażowane w podmiotach prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, w tym głównie produkcją: artykułów spożywczych (10,1% kapitału zagranicznego ulokowanego w przetwórstwie przemysłowym), wyrobów z metali (7,0%) oraz wyrobów z drewna korka, słomy i wikliny (6,8%). KAPITAŁ ZAGRANICZNY WEDŁUG POWIATÓW w 2013 r.


Pobierz ppt "OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA REGIONU URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Łagów, dnia 14 maja 2015 r. Iwona Goździcka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google