Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeżeli interesuje Cię: * Archeologia obszarów nadbałtyckich * Archeologia krajobrazów zatopionych * Archeologia jako unikalny produkt turystyczny * Archeologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeżeli interesuje Cię: * Archeologia obszarów nadbałtyckich * Archeologia krajobrazów zatopionych * Archeologia jako unikalny produkt turystyczny * Archeologia."— Zapis prezentacji:

1 Jeżeli interesuje Cię: * Archeologia obszarów nadbałtyckich * Archeologia krajobrazów zatopionych * Archeologia jako unikalny produkt turystyczny * Archeologia czasów nowożytnych * Badania surowców skalnych (petroarcheologia) * Uczestnictwo w licznych projektach naukowych * Działalność w Kole Studentów Archeologii * Badanie stanowisk jaskiniowych * Nowoczesne metody analiz komputerowych przy użyciu narzędzi GIS Zapraszamy do studiowania archeologii na Uniwersytecie Szczecińskim - to może być coś więcej niż niezapomniana przygoda Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

2 Specjalnością naszej Katedry jest archeologia Bałtyku. Nasi studenci poznają fascynujący świat Wikingów i Słowian. Zajmujemy się też innymi okresami, poczynając od najstarszych śladów zasiedlenia regionu. Pracownicy i studenci Katedry uczestniczyli m.in. w badaniach i wyjazdach do Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemiec, oraz w pracach na wyspie Wolin. Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński Wikingowie i archeologia Bałtyku

3 Morze to nie tylko bariera, morze to nie tylko obszar wymiany idei i artefaktów tworzonych przez ludy zamieszkujące je wokół. Naszym udziałem są badania podwodne, jakich nikt dotąd w Polsce nie prowadził. Nurkujemy do krajobrazów zatopionych – obszarów, które kiedyś były lądem stałym, ale kilka tysięcy lat temu zostały zalane przez kolejne transgresje morskie. Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

4 Nasze działania obejmują nie tylko Pomorze. W jaskiniach Jury Krakowsko – Częstochowskiej badamy ślady neandertalczyków - pierwotnych mieszkańców Europy. Podczas wykopalisk w Jaskini Stajnia odkryliśmy szczątki tych tajemniczych ludzi – po raz pierwszy w naszej części kontynentu. Śladami neandertalczyków - badania w jaskiniach Jury Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

5 Pochylamy się także – a może przede wszystkim – nad przeszłością regionu. Jeden z naszych projektów obejmuje poszukiwania na Pomorzu Zachodnim grobowców megalitycznych z okresu neolitu. W tym celu – poza standardowymi procedurami badawczymi – wzbijamy się w powietrze, a także podglądamy to, co jest ukryte pod ziemią. Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

6 Archeologia jest wszędzie, archeologia tworzy się bez mała na naszych oczach. W istocie dzień wczorajszy niepostrzeżenie stał się archeologią. Zaskakujące, jak wiele może powiedzieć archeologia o czasach nowożytnych i najnowszych. Pochylamy się nad najbardziej skomplikowanymi okruchami przeszłości – nad historią miast zapisaną w ziemi. Tą historią, która nie uleciała z dymem płonących kronik, nie przepadła wraz z nimi w zawierusze dziejów. Ta historia czeka na odczytanie, choć nie literami jest zapisana... Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

7 W ramach nauki studenci poznają różne techniki przetwarzania danych, od analizy map w programach GIS po obróbkę grafiki i wizualizację 3D. Nabyta wiedza może być wykorzystana nie tylko w zawodzie archeologa, kształtując wysoką wartość naszych absolwentów na rynku pracy. Archeologia cyfrowa – metody komputerowego przetwarzania danych Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

8 Sięgamy po dane z satelity, ale i pochylamy się w skupieniu nad mikroskopem. Człowiek przez setki tysięcy lat wykonywał swe narzędzia z kamienia, po dziś dzień kamień towarzyszy nam w życiu codziennym, ale i w okolicznościach szczególnych. Wyjątkowa rola surowców kamiennych w dziejach człowieka zaowocowała wykształceniem się petroarcheologii – subdyscypliny skupionej na analizie surowców kamiennych. Szczegółowe studia w tym zakresie tworzą zupełnie nowe możliwości interpretacji zabytków kamiennych. Dokładne określenie pochodzenia surowców kamiennych może wskazać kierunki dalekosiężnych szlaków wymiany. To ważne zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma innych materiałów, które mogły być przedmiotem handlu. W ten sposób petroarcheologia wnosi niezwykle ważne informacje nie tylko o wymianie surowców kamiennych czy gotowych wyrobów, ale i o kontaktach, możliwościach wymiany idei, czy szansach na podpatrzenie najnowszej mody, zwyczajów i zachowań. Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

9 Archeoturystyka Archeologia bywa niespełnionym marzeniem wielu ludzi. Bardzo często na zachodzie Europy i coraz częściej u nas wraca się do tych zainteresowań – juz nie poprzez studia, ale przez rozwijanie swoich pasji, lekturę książek poświęconych archeologii czy poprzez podróże i zwiedzanie stanowisk archeologicznych. Masowość takich zachowań doprowadziła do powstania archeoturystyki - swoistej specjalizacji łączącej naukę o przeszłości, zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz udostępnianie zabytków archeologicznych. Liczba osób oczekujących niebanalnej oferty spędzania wakacji, pragnących poznawać najstarsze zabytki obecności człowieka rośnie z każdym rokiem. Dostrzegają to choćby samorządy czyniąc z archeologii znaczący element swoich kampanii marketingowych. Przeszłość staje się ważnym elementem budowania tożsamości lokalnej, ale i nośnym hasłem reklamowym przyciągającym turystów. Doceniamy taką formę obecności archeologii w życiu codziennym, współpracujemy w tym zakresie z organami administracji samorządowej oraz placówkami oświatowo – kulturalnymi. Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński

10 Archeologia bywa niespełnionym marzeniem, ale... czy zawsze musi marzeniem pozostać..? Spróbuj, sprawdź, a poznasz i nauczysz się rzeczy wyjątkowych i niespotykanych. Pod wodą, na lądzie, w górach i w powietrzu; w wykopie ze szpachelką w ręku, przy komputerze i w laboratorium – tam wszędzie czeka na Ciebie archeologia... Oferujemy studia: licencjackie (3 - letnie studia I stopnia) magisterskie (2 - letnie studia II stopnia) Warunki przyjęcia: Studia licencjackie: O przyjęciu decyduje konkurs świadectw na podstawie algorytmu, do którego brane są pod uwagę oceny z przedmiotów: 1. Język polski 2. Język obcy nowożytny 3. Jeden z następujących przedmiotów do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki Studia magisterskie: 1. Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia na kierunku archeologia. O kolejności na liście przyjętych decydować będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. 2. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: historia, etnologia, etnografia, historia sztuki, geografia, kulturoznawstwo, biologia, geologia, turystyka. O kolejności decydować będzie wynik ukończenia studiów wpisywany do suplementu. Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński


Pobierz ppt "Jeżeli interesuje Cię: * Archeologia obszarów nadbałtyckich * Archeologia krajobrazów zatopionych * Archeologia jako unikalny produkt turystyczny * Archeologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google