Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatrudnienie wspomagane. Harmonogram – Spotkanie 1 Wprowadzenie do modułu Strategie promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych Powstanie idei zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatrudnienie wspomagane. Harmonogram – Spotkanie 1 Wprowadzenie do modułu Strategie promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych Powstanie idei zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 Zatrudnienie wspomagane

2 Harmonogram – Spotkanie 1 Wprowadzenie do modułu Strategie promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych Powstanie idei zatrudnienia wspomaganego PRZERWA Definicja zatrudnienia wspomaganego Podstawowe wartości Główne zasady

3 Po ukończeniu tego modułu kursanci powinni: Znać model zatrudnienia wspomaganego oraz ideologię leżącą u jego podstaw ideologię Być w stanie wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w planowaniu i rozwijaniu karier Rozwijać wiedzę i umiejętności związane z marketingiem wspomaganego zatrudnienia oraz ze znajdowaniem pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Mieć umiejętności związene z ciągłym wsparciem udanychsupporting successful relacji pracodawca- pracownik niepełnosprawnością intelektualną

4 Metody of oceny Projekt……………………..60% 2 Zadania……………40% Oceny Dost. 50 – 64% Dobry 65 – 79% B. dobry80 – 100%

5 Zatrudnienie wspomagane Spotkanie 1 Rozumienie idei zatrudnienia wspomaganego

6 Stopy zatrudnienia osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Irlandii według raportu “Strategia zaangażowania” Życie w Irlandii 2000 Census 2002 Kwartaln e badania statystyc zne 2002 Kwartaln e badania statystyc zne 2004 Niepełnosprawni 44.325.040.137.1 Ludzie bez niepełno – sprawności 71.763.368.567.0 Różnica w stopach za – trudnienia 27.438.328.429.9

7 Strategie służące poprawie statystyk zatrudnienia niepełnosprawnych Tzw. kwoty Przepisy przeciw dyskryminacji Szkolenie przed podjęciem pracy Dopłaty/systemy świadczeń Zwolnienia podatkowe dla pracodawcy

8 Ustawa o równości zatrudnienia 1998 Zabrania dyskryminacji w zatrudnieniu z 9 względów : 1. Płeć 2. Stan cywilny 3. Status rodzinny 4. Orientacja seksualna 5. Religia 6. Wiek 7. Niepełnosprawność 8. Rasa 9. Bycie członkiem społeczności wędrownej

9 Ustawa porusza następujące kwestie  Równą płacę  Dostęp do zatrudnienia  Szkolenie zawodowe  Warunki zatrudnienia  Doświadczenie zawodowe  Awanse  Zwolnienia Stosuje się do  Zatrudnienia w sektorze publicznym i prywatnym  Instytucji szkoleniowych  Pracowników pełnoetatowych i półetatowych

10 Ustawa o równym statusie 2000 Wykracza poza kwestie związane z zatrudnieniem W kwestii zatrudnienia zajmuje się dyskryminacją związaną z dostępem i transportem publicznym.

11 Podstawowe cechy zatrudnienia wspomaganego Wsparcie by wybrać, znaleźć i utrzymać zatrudnienie Praca za zwyczajne stawki Praca na otwartym rynku pracy Szkolenie w miejscu pracy

12 Czym różni się ZW? Bez dopłat dla pracodawców Bez szkolenia przed podjęciem pracy Wsparcie w znalezieniu pracy Wsparcie w nauczeniu się pracy Wsparcie w utrzymaniu pracy Pracodawca płaci normalną stawkę

13 Definicja zatrudnienia wspomaganego Zatrudnienie wspomagane to płatne zatrudnienie z ciągłym wsparciem na otwartym rynku pracy.

14 WTZ/Zakłady pracy chronionej Pracownicy nie mają umów i nie podlegają uregulowaniom kodeksu pracy Nie mają prawa do członkostwa w związkach zawodowych Pracownicy nie dostają za pracę rynkowych stawek, ich głównym źródłem dochodu są zasiłki. Warsztat płaci stawki terapeutyczne. Pracują – ale nie są zatrudnieni!

15 Kryteria Zatrudnienia Wspomaganego Prawdziwe miejsca pracy na otwartym rynku pracy Zwyczajne umowy o pracę Normalne, ogólnie przyjęte stawki Wsparcie w wyborze, znalezieniu oraz utrzymaniu zatrudnienia

16 Cztery podstawowe wartości zatrudnienia wspomaganego Normalizacja Waloryzacja roli społecznej Włączenie Empowerment

17 Dewaluacja społeczna Wygląd bądź cechy osoby …obserwowane przez innych …i odbierane jako mniej wartościowe i w konsekwencji - negatywne Negatywny odbiór Zostaje zastosowa ny do całej osoby niepełnosprawnej Osoba zostaje umieszczona w roli społecznej o niskiej wartości i statusie Osoba jest traktowana jako ktoś o niższej wartości przez resztę społeczeństwa

18 Negatywne konsekwencje dewaluacji społecznej: Odrzucenie Negatywne „szufladkowanie” Segregacja Grupowanie Utrata autonomii Utrata związków międzyludzkich Ubóstwo Obniżone poczucie własnej wartości

19 Dewaluacja społeczna Wygląd bądź cechy osoby …obserwowane przez innych …i odbierane jako mniej wartościowe i w konsekwencji - negatywne Negatywny odbiór Zostaje zastosowa ny do całej osoby niepełnosprawnej Osoba zostaje umieszczona w roli społecznej o niskiej wartości i statusie Osoba jest traktowana jako ktoś o niższej wartości przez resztę społeczeństwa

20 Kluczowe zasady ZW 1. Zero odrzucenia 2. Sukces polega na dostarczeniu właściwego wsparcia we właściwym otoczeniu 3. Koncentracja na sprawnościach – nie niepełnosprawności 4. Odrzucenie koncepcji “gotowości” do pracy 5. Realne płace i świadczenia 6. Osoby, nie grupy


Pobierz ppt "Zatrudnienie wspomagane. Harmonogram – Spotkanie 1 Wprowadzenie do modułu Strategie promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych Powstanie idei zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google