Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uzupełnienie danych osobowych np. numeru telefonu do kontaktu i innych brakujących informacji. Wybór języków, których chcielibyście się uczyć w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uzupełnienie danych osobowych np. numeru telefonu do kontaktu i innych brakujących informacji. Wybór języków, których chcielibyście się uczyć w szkole."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Uzupełnienie danych osobowych np. numeru telefonu do kontaktu i innych brakujących informacji. Wybór języków, których chcielibyście się uczyć w szkole ponadgimnazjalnej i na jakim poziomie (od podstaw lub kontynuacja). Wybór maksymalnie 3 szkół, do których będziecie starać się dostać.

5 Z wybranych wcześniej szkół ustawiamy klasy w takiej kolejności, w jakiej chcielibyśmy się do nich dostawać. Kolejność ma znaczenie, gdyż w przypadku przydzielenia do jednej klasy, system nie będzie nas już brał pod uwagę przy kolejnych klasach.

6 Tabela ile punktów uzyskaliśmy do każdej z klas Miejsce na liście Liczba punktów Szkoła 1 Klasa A 1582 Szkoła 2 Klasa B 84 Szkoła 1 Klasa B 78 Ostatnia osoba na liście ma 70 punktów, a więc uczeń ze swoimi 82 punktami dostał się do tej klasy Do tych klas uczeń już nie jest brany pod uwagę

7 Tabela ile punktów uzyskaliśmy do każdej z klas Miejsce na liście Liczba punktów Szkoła 1 Klasa A 2082 Szkoła 2 Klasa B 1784 Szkoła 1 Klasa B 78 Ostatnia osoba na liście ma 80 punktów, a więc uczeń ze swoimi 84 punktami dostał się do tej klasy Do tej klasy uczeń już nie jest brany pod uwagę Ostatnia osoba na liście ma 86 punktów, a więc uczeń ze swoimi 82 punktami nie dostał się do tej klasy

8 Drukujemy wygenerowane podanie i dostarczamy do szkoły, która na podaniu jest na pierwszym miejscu. Dopóki nie złożymy podania do szkoły możemy wchodzić na nasze konto, zmieniać wszelkie informacje oraz drukować nowe podanie.

9

10

11

12

13 Wynik procentowy z każdej z 5 części dzielimy przez 5 i sumujemy. ProcentyPunkty Historia i wos60%12 Język polski75%15 Przed. przyr.81%16,2 matematyka33%6,6 Język obcy (podstawa) 46%9,2 RAZEM PUNKTÓW59

14 Oceny z języka polskiego oraz 3 innych przedmiotów wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną. ocena celująca (6) – 20 pkt ocena bardzo dobra (5) – 16 pkt ocena dobra (4) – 12 pkt ocena dostateczna (3) – 8 pkt ocena dopuszczająca (2) – 2 pkt

15 Uzyskanie wysokiego miejsca w: Zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora – max.10 pkt Konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju ogólnopolskim – max.10 pkt. Zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim – max.10 pkt Zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim – max. 10 pkt Innych zawodach wiedzy MMiędzynarodowy – 4 pkt KKrajowy – 3 pkt WWojewódzki – 2 pkt PPowiatowy – 1 pkt


Pobierz ppt "Uzupełnienie danych osobowych np. numeru telefonu do kontaktu i innych brakujących informacji. Wybór języków, których chcielibyście się uczyć w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google