Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan budowy dróg na lata 2016-2022. Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb związanych z budową i przebudową dróg gminnych, przy tworzeniu planu na najbliższe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan budowy dróg na lata 2016-2022. Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb związanych z budową i przebudową dróg gminnych, przy tworzeniu planu na najbliższe."— Zapis prezentacji:

1 Plan budowy dróg na lata 2016-2022

2 Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb związanych z budową i przebudową dróg gminnych, przy tworzeniu planu na najbliższe lata kierowaliśmy się następującymi przesłankami/założeniami: priorytetowe potraktowanie ulic o nawierzchni nieutwardzonej, przy których ludzie zamieszkują od dziesięcioleci; wymiana nawierzchni jezdni ulic miejskich wykonanych z kamienia polnego; kontynuacja działań podejmowanych w minionych okresach; próba rozwiązywania problemów w szerszym spectrum niż jedna ulica; stworzenie podstaw do kontynuowania działań w przyszłości np. przez budowę odbiorników wód opadowych dla kolejnych ulic; poprawa funkcjonowania podstawowego układu komunikacyjnego w mieście.

3 Nie potrzeba głębokiej analizy żeby wskazać obszar miasta, w którym większość ulic nie posiada utwardzonej nawierzchni – Zatorze. Inwestycje w tym rejonie wiążą się również z budową sieci kanalizacji deszczowej, co niestety znakomicie podnosi poziom kosztów inwestycyjnych, ale jeżeli dziś nie podejmiemy tego trudu może się okazać, że na asfalt w niektórych ulicach przyjdzie czekać kolejne dziesięciolecia. Pierwsze trzy rejony zaplanowane do działań o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane są właśnie w tym obszarze miasta.

4

5 Pierwszy obszar obejmujący ulice od nr 1 do 8 zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Karniszewickiej i Wspólnej. Do ich odwodnienia konieczne jest poprowadzenie kolektora deszczowego ulicą Warzywną i dalej Wspólną oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach.

6 Poza skutecznym odwodnieniem tych ulic zyskujemy na przyszłość możliwość: odwodnienia odcinka ulicy Wspólnej i skrzyżowania z ulicą Karniszewicką; odwodnienia odcinka ulicy Karniszewickiej od skrzyżowania ze Wspólną do ulicy Jaworowej; odwodnienia i budowy docelowej nawierzchni w ulicy Brauna. Należy wspomnieć, iż w roku 2009 powstała dokumentacja projektowa budowy wraz z odwodnieniem ulic Brzoskwiniowej i Cyprysowej.

7 Kolejna na liście jest ulica Glebowa. Ulica wyposażona od kilkudziesięciu lat w kanalizację deszczową. Próby sukcesywnej budowy jezdni rozpoczęte w latach 2009 - 2010 zakończyły się połowicznym efektem - w zeszłym roku dotarliśmy do połowy drogi.

8 Pozycje od 10 do 21 to obszar miasta ograniczony ulicami Karniszewicką i Torową oraz terenami PKP.

9 W ramach Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności wybudowany został kolektor deszczowy w ulicach Olszynowej, Świerkowej i Żniwnej stwarzający możliwości odwodnienia i utwardzenia ulic w rejonie.

10 Przy udziale środków pochodzących od mieszkańców wykonano nawierzchnie ulic Kasztanowej, Jarzębinowej i Leszczynowej. W 2015 roku asfalt pojawił się na ulicy Olszynowej na odcinku od ulicy Karniszewickiej do Wiązowej. Na ulicy Wiązowej zawiązał się komitet, którego kosztem i staraniem opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy ulicy. W ulicy Osikowej (na odcinku powyżej ulicy Karniszewickiej) kosztem i staraniem mieszkańców wybudowany został chodnik po stronie wschodniej.

11 Klimkowizna - w tym rejonie planowane jest utwardzenie siedmiu ulic pomiędzy ulicami Podmiejską i Gruntową.

12

13 Ostatnie ulice w centrum o nawierzchni gruntowej – Mickiewicza i Słowackiego.

14 W rejonie ograniczonym ulicami Partyzancką, Św. Jana i Karniszewicką proponuje się przebudowę ostatnich ulic o nawierzchni gruntowej wraz z budową brakujących odcinków kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Tulipanowej i Ogrodowej. W 2015 roku nową nawierzchnię z kostki betonowej (dzięki współpracy miasta i spółki ZEC) uzyskała ulica Kwiatowa.

15

16 Mając na względzie spójność układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwo a także przygotowany do realizacji projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia w ulicy Wiejskiej (na odcinku ulica Zagajnikowa – ulica Miodowa) w planie ujęto przebudowę ulicy Hermanowskiej (w oparciu o pobudowany kolektor deszczowy w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności) i Miodowej (z budową kanalizacji na odcinku Hermanowska – Wiejska) wraz z budową oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zaplanowano zakończenie prac rozpoczętych przez Społeczny Komitet związanych z budową ulicy Kasztelańskiej oraz przebudowę ulicy Hetmańskiej.

17

18 Ulica Próżna dyskutowana na Komisji Gospodarki Komunalnej (jedyne obecnie „czynne” pozwolenie na budowę) i dopełnienie układu komunikacyjnego – końcówki ulic Sempołowskiej i Targowej oraz budowa ulicy Świątka.

19

20 Kolejny rejon... Budowa odcinka ulicy Siennej nie wymaga chyba komentarza. Lokalna inicjatywa budowy odcinka drogi ulicy Popławskiej wraz z odwodnieniem – opracowana przez inicjatorów dokumentacja i deklaracja udziału w wysokości 46.740 zł. Sporna i Podgórna - ostatnie ulice nieutwardzone na „Młodzieniaszku”.

21 Ulica Zaradzyńska – odcinek od ul. Wolskiej do ul. mjr Hubala. Projekt zainicjowany przez Gminę Ksawerów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z uwagi na uwarunkowania (odwodnienie) zaproponowany do realizacji po przebudowie ulicy Warszawskiej (również w ramach ww. programu) od „Dużego Skrętu” do granic miasta z budową kolektora deszczowego do ulicy Widzewskiej. Realizacja obu projektów stwarza możliwość odprowadzenia wód deszczowych z terenu przewidzianego pod budownictwo mieszkaniowe ograniczonego ulicami Warszawską – Ksawerowską – Zaradzyńską – Miłą, a co za tym idzie również budowy dróg.

22

23 Dalej na liście ulice: Piaskowa – łącznik pomiędzy ulicami Sikorskiego i Kresową – alternatywa objazdu skrzyżowania Warszawska i Sikorskiego VII łopatka Rzgowskiej – ostatnia nieutwardzona uliczka odchodząca od Rzgowskiej Sybiraków – dojazd do nieruchomości i zespołu garaży, ale przede wszystkim do terenów rozwoju budownictwa jednorodzinnego – ulica Wołyniaków

24 Ostatnia grupa – drogi o nawierzchni z kamienia polnego poszerzone o omawianą wcześniej ulicę Warszawską oraz układ komunikacyjny istotny dla obsługi budownictwa wielorodzinnego na Bugaju tj. ulice Dolną, Prosnaka i Małą.


Pobierz ppt "Plan budowy dróg na lata 2016-2022. Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb związanych z budową i przebudową dróg gminnych, przy tworzeniu planu na najbliższe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google