Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange."— Zapis prezentacji:

1 Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange

2 LORE LORE ASST NORE Marta Borys

3 Zasięg SCORE od 1986 roku 87 kontraktów z krajami na całym świecie

4 Szansę na rozwój... Co daje Wymiana Naukowa?

5 Rozwój badawczy Rozwój społeczny Rozwój kulturowy

6 Rozwój badawczy 4 tygodnie praktyk z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą do 8-12 tygodni (w zależności od organizatora na miejscu) Indywidualne podejście do każdego z uczestników i ich zainteresowań Opieka tutora danego ośrodka badawczego Możliwość poznania innych systemów medycznych, sprzętu, metod pracy Ubogacenie swojego CV Rozwój społeczny Poznanie ludzi z całego świata Znajomości w międzynarodowych kręgach medycznych Rozwój kulturowy Codzienny kontakt z kulturą kraju Zapoznanie się z mentalnością i zwyczajami danego środowiska

7 Projekty naukowe: Przedkliniczne Kliniczne z pracą laboratoryjną Kliniczne bez pracy laboratoryjnej

8

9

10 Kto może wyjechać ? Członkowie IFMSA –Poland Studenci po każdym roku studiów, także kierunków innych niż lekarskie * W ciągu JEDNEGO roku akademickiego nie można wyjechać na więcej niż jedną praktykę IFMSA, złożenie aplikacji o więcej niż jedną praktykę powoduje automatyczna dyskwalifikację Po każdym wyjeździe punkty są kasowane Na praktyki programu SCORE można ubiegać się dowolną ilość razy w ciągu całych studiów

11 *Podstawowym warunkiem udziału w danym projekcie badawczym: W przypadku projektów klinicznych egzamin nie jest wymagany. przedklinicznym w ramach SCORE jest odbycie w ramach studiów kursu z dziedziny, której dotyczy wybrany projekt. Kurs powinien kończyć się egzaminem bądź zaliczeniem, zdanym na ocenę pozytywną mogą wyjechać na wymianę pod warunkiem, że w czasie aplikacji znajdą sobie projekt w bazie ifmsa.net danego państwa, który przyjmuje studentów spoza medycyny. *Studenci innych kierunków niż lekarski:

12 Lista kontraktów Kraj Liczba miejsc Ameryka Południowa AfrykaAzjaEuropa

13 Kraj Liczba miejsc Brazylia DENEM 6 Brazylia IFMSA-Brazil 6 Bułgaria 1 Chile 3 Czechy 2 Francja 1 Grecja 1 Hiszpania 03 lipiec Hiszpania- Katalonia 1 lipiec, 2 sierpień Holandia 1 Indonezja 5 Japonia 4 Jordania 2 Korea Południowa 2 Liban 2 Łotwa 1 Meksyk 5

14 Kraj Liczba miejsc Niemcy 1 Peru 1 Portugalia 4 lipiec, 1 wrzesień Rosja 7 Serbia 4 Słowacja 1 Stany Zjednoczone 2 Szwajcaria 2 Szwecja 2 Tajlandia 4 Tajwan 4 Turcja 6 Razem 87 kontraktów

15 Wszystkie informacje dotyczące projektów i warunków wymiany poszczególnych krajów są dostępne na: http://ifmsa.net/public/ecscoreselect.php

16 http://ifmsa.net/pub lic/searchredb.php

17 Podpisany kwestionariusz i oświadczenie o zrzeczeniu sie roszczeń finansowych w przypadku utraty praktyki nie z winy IFMSA – Poland Certyfikat Językowy IFMSA/ ksero strony indeksu z oceną z języka Dowód opłaty składki członkowskiej Potwierdzenie działalności w kołach naukowych Kserokopia ewentualnych prac naukowych Potwierdzenie średniej ocen przez dziekanat Wybór trzech wybranych krajów w preferowanej kolejności, o przydziale konkretnego państwa decyduje już NORE na podstawie zdobytej punktacji Kwalifikacje- dokumenty

18 Student 1) LORE 2) Inny członek Zarządu Oddziału 3) Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału NORE Przebieg kwalifikacji Przyznawanie punktów Złożenie wszystkich dokumentów na czas Dokonanie kwalifikacji ogólnopolskiej

19 Ważne terminy 20.12.2012 Złożenie dokumentów do LORE Kwalifikacje ogólnopolskie 18.01.2013 Ogłoszenie wyników przez NORE

20 Płatności 1) Opłata członkowska 50 zł 2) Opłata za kategorie kraju od 140-220 zł np. Egipt 140zł, Tunezja 170zł, Czechy 220 zł 3) Koszt wyżywienia i zakwaterowania studenta wyjeżdzającego w wysokości 500 zł

21 Punktacja

22 1. Konferencje studenckie: Czynny udział w studenckiej konferencji uczelnianej/międzyuczelnianej – 14 pkt Czynny udział w studenckiej konferencji uczelnianej- anglojęzycznej – 20 pkt Czynny udział w studenckiej konferencji zagranicznej – 30 pkt Konferencje i kongresy medyczne: Czynny udział w konferencji lub kongresie medycznym, polskojęzycznym – 20 pkt Czynny udział w konferencji lub kongresie medycznym, obcojęzycznym – 30 pkt Czynny udział w konferencji lub kongresie medycznym, zagranicznym –40 pkt Konferencje

23 przez czynny udział rozumie się fakt prezentacji pracy na studenckiej konferencji potwierdzony kserokopią abstraktu z książki abstraktów udział bierny jako słuchacza bez prezentacji jakiejkolwiek pracy NIE jest brany pod uwagę Uwagi

24 Publikacje w czasopismach naukowych Punkty za publikacje w czasopismach naukowych przyznawane są według listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki.  1 rok w 1 Studenckim Kole Naukowym (SKN) = 1 pkt. (Łącznie można uzyskać nie więcej niż 20 pkt.)  Funkcja w Zarządzie STN = 1 rok = 3 pkt.  Funkcja KR w STN = 1 rok = 3 pkt.  Funkcja w komitecie organizacyjnym konferencji STN = 2 pkt. Przygotowanie materiałów = 1 pkt.  Za przygotowywaną pracę badawczą (w toku) potwierdzoną pismem od Opiekuna Koła = 3 pkt. Publikacje

25 Publikacje nie dotyczą materiałów konferencyjnych STN-ów! Za każdą następną konferencję, na której prezentowana jest ta sama praca przyznawane jest 50 % odpowiedniej ilości punktów. Uwagi

26 1. Funkcje pełnione w IFMSA (do 30 pkt) 2. Aktywność w ramach IFMSA- Poland 3. Opieka nad studentami przyjeżdżającymi (do 30 pkt) 4. Działalność w innych organizacjach studenckich jak EMSA, ZpiT, Samorząd (do 3 pkt) Działalność organizacyjna IFMSA

27 Średnia Ocen: 1 pkt za każda 0.1 średniej powyżej 3,0 4,0 i mniej– 10 pkt 5,0 oraz każda średnia >5,0 traktowane są jednakowo – 20 pkt Średnia liczona jest z 2 ostatnich semestrów Egzamin językowy: Uzyskanie oceny niżej niż 4 dyskwalifikuje z wyjazdu Dobry (4) – 10 pkt. Ponad dobry (4.5) – 15 pkt. B. dobry (5) – 20 pkt. Pozostałe

28 Projekty naukowe Projekty naukowe, w których można wziąć udział, dostępne są w specjalnie utworzonej do tego celu bazie internetowej, która uaktualniana jest przez cały rok oferując ciągle nowe możliwości pracy na polu naukowym. http://ifmsa.net/

29 Dziękuję za uwagę! Sylwia Gładysz LORE (Local Officer on Research Exchange) KOORDYNATOR PROGRAMU STAŁEGO DS. WYMIANY NAUKOWEJ Przydatne strony: www.ifmsa.pl http://ifmsa.net/public/ecscoreselect.php http://wiki.ifmsa.org/scope/index.php?title=Main_Page Tel: 609477551 E-mail: sylwia.gladysz@gmail.com


Pobierz ppt "Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange."

Podobne prezentacje


Reklamy Google