Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013

2 ZASIĘG WSPÓŁPRACY współpraca UKW z 70 uczelniami wyższymi w 19 krajach UE oraz Norwegii, Turcji i Chorwacji wyjazd na zagraniczne studia do partnerskich uczelni wyjazd na praktykę do wybranej instytucji Wyjazd na kurs językowe EILC możliwość wyjazdu z każdego kierunku studiów bezpłatna i skuteczna nauka języka obcego www.erasmus.ukw.edu.pl

3 3 Rekrutacja ETAP 1 Przygotowanie do wyjazdu ETAP 2 Realizacja i rozliczenie z pobytu ETAP 3 STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ KROK PO KROKU www.erasmus.ukw.edu.pl

4 powinien być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora; powinien być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; powinien posiadać dobrą średnią ocen z całego toku studiów (minimum 4.0) i dobrą znajomość języka obcego kraju docelowego lub języka wykładowego uczelni/instytucji przyjmującej; studentowi, który wcześniej korzystał ze stypendium Programu Erasmus nie przysługuje prawo do ponownego wyjazdu w ramach realizacji studiów, można go natomiast zakwalifikować do wyjazdu na praktykę; w czasie trwania stypendium nie jest możliwe korzystanie z dofinansowania oferowanego przez inne programy Unii Europejskiej; www.erasmus.ukw.edu.pl

5 Średnia ocen z toku studiów 6 pkt znajomość wykładowego języka obcego 6 pkt Znajomość innego języka obcego 1 pkt Udział w programach/projektach międzynarodowych 1 pkt Działalność na rzecz uczelni, w tym pomoc studentom zagranicznym (program mentor ) 1 pkt Inne osiągnięcia 1 pkt www.erasmus.ukw.edu.pl

6 6 Formularz zgłoszenia dostępny online > wymaga akceptacji koordynatora instytutowego Zaświadczenie o średniej z toku studiów > Dziekanat Potwierdzenie znajomości języka obcego Potwierdzenie innych osiągnięć www.erasmus.ukw.edu.pl

7

8 Procedura rekrutacji składa się z dwóch etapów: preselekcji kandydatów na podstawie złożonych dokumentów selekcji właściwej, który obejmuje przeprowadzenie testów językowych. O przyznaniu miejsca decyduje uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz test językowy lub rozmowa. PROCEDURA REKRUTACJI www.erasmus.ukw.edu.pl

9 9 ZGŁOSZENIE DO UCZELNI ZAGRANICZNEJ SPORZĄDZENIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE STUDIÓW ( Learning Agreement)WNIOSEK DO DZIEKANA O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW I/LUB PRZEDŁUŻENIE SESJISPORZĄDZENIE KARTY UZNANIA ZALICZEŃ (RECOGNITION SHEET) WYSTĄPIENIE DO NFZ O EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - EKUZ ( wymagane zaświadczenie o statusie stypendysty Erasmusa, do pobrania w BWM) UMOWA MIĘDZY UKW I STUDENTEM dotycząca wyjazdu i przyznanego stypendium ( o terminie informuje BWM) www.erasmus.ukw.edu.pl

10 10 KURSY JĘZYKOWE – EILC kursy mniej znanych języków UE Organizowane przez wybrane ośrodki nauczania językówKursów nie organizują: Francja, Niemcy, Wielka BrytaniaUdział w kursie bezpłatny, opłaty za zakwaterowanie, wyżywienie i program kulturalny Zgłoszenia za pośrednictwem uczelnianego (lub wydziałowego) koordynatora Erasmusa w swojej uczelni Przyjmowanie zgłoszeń na UKW do 20 maja – semestr zimowy, 20 września – semestr letni Więcej informacji: www.erasmus.ukw.edu.pl i www.erasmus.org.pl www.erasmus.ukw.edu.pl

11 11 Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) zaświadczenie o okresie pobytu studenta w uczelni przyjmującej (zawierające daty: rozpoczęcia i zakończenia studiów) Ankieta Stypendysty Erasmusa Potwierdzenie przeniesienia osiągnięć (Proof of recognition) www.erasmus.ukw.edu.pl

12 12 Student sam znajduje instytucję przyjmującą. Praktykę z Programu Erasmus można odbyć w zagranicznej instytucji, firmie, placówce naukowo-badawczej lub organizacji non-profit Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów PRAKTYKA - PODSTAWOWE INFORMACJE www.erasmus.ukw.edu.pl

13 13 PRAKTYKA - WYMAGANE DOKUMENTY Formularz zgłoszenia wg wzoru UKWZaświadczenie o średniej z toku studiów Potwierdzenie znajomości języka obcego – języka praktyki CV i list motywacyjny Potwierdzenie przyjęcia z instytucji/firmy zagranicznej www.erasmus.ukw.edu.pl

14 14 PRAKTYKA - SYSTEM PUNKTOWY Średnia ocen z toku studiów 6 pkt Znajomość języka praktyki 6 pkt Znajomość innego języka obcego 1 pkt Udział w programach/projektach międzynarodowych 1 pkt Działalność na rzecz uczelni, w tym pomoc studentom zagranicznym (program mentor ) 1 pkt Inne osiągnięcia 1 pkt Praktyka w planie studiów 2 pkt www.erasmus.ukw.edu.pl

15 15 Uczelnia-instytucja przyjmująca- student Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) umowa pomiędzy uczelnią i studentem- beneficjentem programu Erasmus dotycząca wyjazdu i przyznanego stypendium wniosek do dziekana o indywidualną organizację studiów i/lub przedłużenie sesji PRAKTYKA PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU www.erasmus.ukw.edu.pl

16 16 zaświadczenie/a o okresie pobytu studenta w instytucji przyjmującej (zawierające daty: rozpoczęcia i zakończenia praktyki) oraz o zrealizowaniu założeń programowych praktyki (wraz z oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej Ankieta Stypendysty Erasmusa sprawozdanie studenta z praktyki REALIZACJA I ROZLICZENIE WYJAZDU NA PRAKTYKĘ www.erasmus.ukw.edu.pl

17 S tarasz się o wyjazd na stypendium z LLP Erasmus? Chcesz podszlifować język obcy? Lubisz przebywać w środowisku międzynarodowym? S tarasz się o wyjazd na stypendium z LLP Erasmus? Chcesz podszlifować język obcy? Lubisz przebywać w środowisku międzynarodowym? Poszukujemy mentorów dla zagranicznych studentów programu Erasmus. Mentor jest opiekunem studenta podczas jego pobytu w Polsce. 17 PROGRAM MENTOR www.erasmus.ukw.edu.pl

18 18 14 Udział w wycieczkach, imprezach integracyjnych Dodatkowe punkty w rekrutacji do programu Erasmus Certyfikat udziału www.erasmus.ukw.edu.pl

19 brak opłat za naukę w uczelni zagranicznej status studenta uczelni (dostęp do bibliotek, pomocy naukowych, zniżek studenckich) Integracja ze środowiskiem akademickim stypendium z budżetu Programu Erasmus uznanie okresu studiów w uczelni zagranicznej bezpłatna i skuteczna nauka języka obcego doświadczenie nauki i pracy za granicą rozwój osobisty (rozwój umiejętności zawodowych, zwiększanie szans na rynku pracy) www.erasmus.ukw.edu.pl

20 Z PIERWSZEJ RĘKI… – OPINIE STUDENTÓW Korzystajcie z tej szansy! To ogromna inwestycja w siebie... : wspaniali ludzie, urokliwe miejsca i rewelacyjna okazja do nauki języka obcego. Niepowtarzalna okazja studiowania w obcym języku. Okazja do znalezienia ciekawej pracy lub odbycia stażu Największa przygoda mojego życia, która otworzyła przede mną wiele drzwi. www.erasmus.ukw.edu.pl

21 STUDIA 2013/14 31 marca 2013 PRAKTYKA 2013/14 30 maja 2013 www.erasmus.ukw.edu.pl

22 www.erasmus.org.pl www.esn.pl www.cafebabel.com www.bwm.ukw.edu.pl www.erasmus.ukw.edu.pl

23 Kontakt 23 Biuro Współpracy Międzynarodowej tel. 52 341 9108, email: erasmus@ukw.edu.pl www.erasmus.ukw.edu.pl ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

24 Synu, nie popełniaj moich błędów. ZASUBSKRYBUJ NEWSLETTER BWM!!! aby co miesiąc otrzymywać najświeższe informacje o: stypendiach studenckich, absolwenckich, doktoranckich, stażach, możliwościach wyjazdów zagranicznych, konkursach i wiele innych. Jeszcze dziś wejdź na stronę Biura Współpracy Międzynarodowej! www.bwm.ukw.edu.pl


Pobierz ppt "PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google