Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS? Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS? Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej."— Zapis prezentacji:

1 JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS? Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

2 Wyjazdy na studia jednokrotny wyjazd na studia; stypendium pokrywa dodatkowe koszty związane z wyjazdem (podróż, ubezpieczenie, przygotowanie językowe, zwiększone koszty utrzymania za granicą), student powinien zgromadzić odpowiednie środki finansowe; wyjazdy studentów do uczelni, z którymi IFE podpisało umowy Erasmus; pobyt w uczelni partnerskiej – semestr 6 wyjazd na semestr 5 i 6 - ostateczną decyzję podejmuje Dziekan na podstawie możliwości realizacji przez Was za granicą przedmiotów spełniających wymagania minimum programowego sem. 5.

3 uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni zagranicznej; student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce; uczelnia przyjmująca nie pobiera czesnego; w chwili wyjazdu wymagana aktualna rejestracja na sem. 6 lub przy wyjeździe na sem. 5 i 6 pełna rejestracja po sem. 4(bez braków punktowych). Wyjazdy na studia

4 Wyjazdy na studia Kryteria kwalifikacji Możliwość realizacji za granicą programu studiów zgodnego z kierunkiem studiów w PŁ, liczba miejsc dla danej specjalności na uczelni partnerskiej oraz: a) średnia ocen z sem. 2 i 3 (wymagana rejestracja na sem. 4) - max. 5 pkt b) ocena z egzaminu z języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni przyjmującej (lub certyfikat) - max 5 pkt* c) ocena subiektywna - max 2 pkt Punktacja końcowa jest sumą składników a x 2 + b (+ c)*. * przy wyjeździe na uczelnię, która prowadzi zajęcia w innym języku niż język wykładowy danego studenta na IFE.

5 Harmonogram rekrutacji 16.11.09-22.01.09 - intensywne kursy językowe -30 godz.-nieobowiązkowe 04.01.10 - 15.02.10 - zapisy na listę kwalifikacyjną – DWZ IFE, 15.02.10 - 26.02.10 - zapisy na egzaminy języków obcych u p. Krystyny Ogłozińskiej, Rektorat, pok. 109, I p., ul. Skorupki 6/8, opłata 10 zł, 15.02.10 - 26.02.10 - składanie certyfikatów znajomości języka – miejsce j.w., 02.03.10 - 05.03.10 - egzaminy pisemne i ustne z języków obcych, 09.04.10 - wywieszenie na tablicy informacyjnej IFE wyników kwalifikacji, 30.04.10 - ostateczny termin składania formularzy wyjazdowych na cały rok 30.09.10 - ostateczny termin składania formularzy na sem. 6. (Uwaga na terminy przyjmowania dokumentów na poszczególnych uczelniach)

6 Wyjazdy studentów na studia 2010/2011 Podział krajów docelowych w zależności od kosztów utrzymania: grupa I – Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania grupa II– Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy grupa III– Czechy, Rumunia, Turcja

7 Organizacja wyjazdu Złożenie na IFE formularzy wyjazdowych w 3 egz.: podanie o zgodę na wyjazd (tylko 1 egz.) Application Form (formularz PŁ lub własny poszczególnych uczelni), Learning Agreement (LA) podpisany przez opiekuna specjalności, realizacja minimum programowego z sem. 5. Aneks do Learning Agreement Transcript of Records, oświadczenie o nr konta (tylko 1 egz.) IFE wysyła dokumenty do uczelni zagranicznej.

8

9 Organizacja wyjazdu Uczelnia zagraniczna przesyła list akceptacyjny (poczta, mail) i dodatkowe formularze, w tym na zakwaterowanie, Student dostarcza list do Działu Współpracy z Zagranicą PŁ,(mail, osobiście) i umawia się na podpisanie umowy, na podstawie której otrzymuje grant, Student przedstawia umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, Grant jest przelewany przez DWZ na konto w dwóch ratach (przed wyjazdem - za 3 miesiące i po 3 m-cach – reszta, Student sam załatwia zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe.

10 Realizacja wyjazdu Realizacja programu studiów zgodnie z zapisami z LA, Ewentualne zmiany – przesłanie formularza Changes to LA na IFE, Kontynuacja wypłat należnych stypendiów krajowych, Ewentualne przedłużenie pobytu. Ewentualne problemy z zaliczeniami – prosimy informować o nich jak najszybciej!

11 Rozliczenie wyjazdu Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej (dla DWZ PŁ) Transcript of Records, Zaliczenie okresu studiów, wypełnienie formularza on-line w systemie SID, Ewentualne uzupełnienie minimum programowego z 5 sem. Po powrocie z zagranicy uzyskanie poniżej 30 pkt. na sem. lub 60 na rok oznacza konieczność odpłatnego uzupełniania braków punktowych, brak zaliczenia okresu studiów za granicą - konieczność zwrotu grantu, Ankieta on-line na stronie Agencji Narodowej, Ewentualne podpisanie Aneksu do umowy.

12 INFORMACJE i formularze IFE Dagmara Lhomme (uczelnie francuskie) dagmara@p.lodz.pl Małgorzata Świt swit@p.lodz.plswit@p.lodz.pl Magdalena Drabek magdad@ife.p.lodz.pl Joanna Auguścik asiaa@ife.p.lodz.pl DWZ, Skorupki 10/12, pok. 104 Beata OgrodowczykPn-śr 9:00 – 12:00 socrates@p.lodz.plCzw – pt 12-15 www.ife.p.lodz.plwww.ife.p.lodz.pl, www.p.lodz.plwww.p.lodz.pl tablica informacyjna przy dziekanacie IFE www poszczególnych uczelni zagranicznych


Pobierz ppt "JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS? Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google