Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Informacja o Projekcie szeroko dostępna w sieci i w druku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Informacja o Projekcie szeroko dostępna w sieci i w druku 1."— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Informacja o Projekcie szeroko dostępna w sieci i w druku 1

2 Siła informacji 2 Rzym. Plac przed bazyliką św. Jana na Lateranie, gdzie miał odbyć się pokojowy wiec „Oburzonych”, stał się miejscem gwałtownych zamieszek.

3 Siła informacji 3 Londyn. „Oburzeni” mieli w planach zajęcie City - niektórzy przyszli ze śpiworami i namiotami. Powstrzymała ich policja

4 Siła informacji 4 Barcelona. Przez centrum - według policji - przeszło nawet 60 tysięcy „Oburzonych”.

5 Siła informacji 5 Oburzeni zapowiadali, że do manifestacji dojdzie w 951 miastach w 82 krajach.

6 Siła informacji 6 Kilkuset „oburzonych” w Warszawie - głównie licealistów i studentów - domagało się m.in. „ulepszenia demokracji”, zachęcało do debaty nad problemami Polski i świata.

7 Stéphane Hessel „Indignez-vous! ” 7

8 Stéphane Hessel „Indignez-vous! ” 8

9 Aristóteles Onassis Tajemnica prowadzenia biznesu polega na tym, by wiedzie ć co ś, czego nie wie nikt inny 9

10 Umberto Eco By ć mo ż e szkoła nie powinna ju ż uczy ć, kim był Platon, tylko wła ś nie jak filtrowa ć informacje. Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna dat ę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi j ą znale źć w ci ą gu minuty. 10

11 Robert B. Cialdini Era współczesna, cz ę sto nazywana Wiekiem Informacji, nigdy nie bywa nazwana Wiekiem Wiedzy. 11

12 Robert B. Cialdini Informacja nie przekłada si ę bezpo ś rednio na wiedz ę. Musimy j ą najpierw przetworzy ć – dotrze ć do niej, przyswoi ć, zrozumie ć, scali ć z informacj ą ju ż posiadan ą i utrzyma ć. 12

13 www.mcig.pl 13

14 Mózg nie może dowolnie przyspieszyć przetwarzania nowych informacji - napisał Stefan Klein w swojej ksi ąż ce „Czas przewodnik u ż ytkownika”. 14

15 Informacja nie traci na wartości w miarę zużycia, wręcz przeciwnie, im częściej stosuje się pewne rodzaje informacji, tym bardziej zyskują one na wartości 15

16 Informacja jako produkt nie może zawierać takich wad, jak: nadmiar, niespójność, dwuznaczność, nieodpowiednia prezencja. W odniesieniu do informacji jako procesu, niedomaganiami mogą być: niewiarygodność, dystorsja, brak sprzężenia zwrotnego 16

17 Informacje będą podawane systemowo, uporządkowane, dostępne według czytelnego klucza. 17

18 Spójność naszej informacji jest warunkiem osiągnięcia rezultatu w postaci zbudowania platformy o nazwie Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. 18

19 Każda pojawiająca się niejednoznaczność będzie rozstrzygana, wyjaśniana i komentowana przez uznane autorytety. 19

20 Nasza informacja będzie dostępna w postaci elektronicznej i papierowej, co zapewnia jej prezentację zgodnie z preferencjami i przyzwyczajeniami odbiorcy. 20

21 Z ekonomicznego punktu widzenia Informacja jest bezwartościowa, jeśli nie ma możliwości jej przekazu; cechą społeczeństwa informacyjnego jest wysoki stopień integracji informacji z komunikacją 21

22 www.mcig.pl 22

23 23

24 24

25 Hipokrates Niczego nie nale ż y pozostawia ć przypadkowi. Niczego nie pomija ć. Nale ż y uwzgl ę dnia ć sprzeczne informacje. Nie spieszy ć si ę z wyci ą ganiem wniosków 25

26 Dziękuję za uwagę 26

27 Autor: Jerzy Aleksander Wlazło Warszawa 2011 27


Pobierz ppt "Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Informacja o Projekcie szeroko dostępna w sieci i w druku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google