Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przenikanie intuicji do modeli myślowych decydentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przenikanie intuicji do modeli myślowych decydentów"— Zapis prezentacji:

1 Przenikanie intuicji do modeli myślowych decydentów
Mirosław Laszczak

2 Światem rządzi wyobraźnia – Napoleon Bonaparte; Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy – Albert Einstein; Łatwiej jest coś wiedzieć, niż wiedzieć, skąd się wie Zenon Bosacki Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy dzielącą je przepaść – Martin Heideger

3 Modele mentalne Człowiek poszukuje klarownego i uproszczonego modelu świata (A. Einstein) Cechą modelu jest kompresja dostępnej wiedzy, tak by nie zwracając uwagi na szczegóły mieć bazę odniesienia dla własnych poglądów i móc zaczepić swoje decyzje w miarę trwałych przekonaniach. Modele myślowe wprowadzają ład w wyobrażenia o świecie. *** Twórcą pojęcia modelu myślowego (mental model) był Kenneth Craik, który uznał, że do pojawienia się modelu dochodzi w wyniku manipulowania wieloma subiektywnymi reprezentacjami świata rzeczywistego. Zarządzający stawiają się w centrum tych problemów, które uważają za ważne i zabezpieczają się przed tym, co stresujące, co wymaga dłuższego namysłu lub okazuje się zbyt skomplikowane.

4 Z badań przeprowadzonych w Rand Corporation (Santa Monica w Kalifornii) wynika, że: (1) symulacje myślowe uwzględniają cechy rzeczywistości, w której są osadzone, (2) dzięki symulacjom myślowym łatwiej dostrzec związki między poszczególnymi elementami rzeczywistości oraz przewidzieć ewentualne przeszkody .

5 Rozumienie intuicji Intuicja bierze się z tego, że człowiek więcej wie, niż potrafi wyrazić. Intuicja wspiera się na zbieranym latami doświadczeniu, które to doświadczenie przejawia się w postaci odczucia bądź silnego przekonania. Intuicja jest percepcją całości problemu przyjmującą postać przeczucia lub impresji i może prowadzić do wniosków – niekoniecznie prawidłowych – bez pośrednictwa logicznych analiz. intuicja nie oznacza, że sięga się po coś, co jest przeciwne racjonalności, lecz raczej doświadcza się czegoś, co znajduje się gdzieś na odległych rubieżach racjonalnego myślenia. Intuicja zatem nie jest sprzeczna z racjonalnością .

6 Postrzeganie intuicji

7 Doświadczenie – pomoc czy zakłócenie

8 Dochodzenie do decyzji intuicyjnej

9 Kiedy sięga się po intuicję?

10 Komu ufają decydenci: sobie czy wynikom z „komputera”?

11 Intuicja uzupełnia model myślowy

12 Intuicja – zagrożenie czy szansa

13

14 Dziękuję za uwagę – Mirosław Laszczak


Pobierz ppt "Przenikanie intuicji do modeli myślowych decydentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google