Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt inwestycyjny modernizacji połączenia kolejowego objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Wrocław – Poznań - Szczecin współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt inwestycyjny modernizacji połączenia kolejowego objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Wrocław – Poznań - Szczecin współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt inwestycyjny modernizacji połączenia kolejowego objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Wrocław – Poznań - Szczecin współfinansowany ze środków UE, objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Poznań, 26 marca 2008 r.

2 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E59 WROCŁAW – POZNAŃ odcinek Wrocław – Poznań (etap I) Lot A Wrocław – Rawicz, Lot A Wrocław – Rawicz, Lot B Rawicz – Czempiń, Lot C Czempiń – Poznań Lot B Rawicz – Czempiń, Lot C Czempiń – Poznań LCS Wrocław, Leszno, Poznań. LCS Wrocław, Leszno, Poznań.

3 www.plk-sa.pl 3 Przebieg linii E59: (Malmö – Ystad) Świnoujście – Szczecin Poznań – Wrocław Opole – Chałupki (Praga – Wiedeń) Długość linii E59 na terenie Polski ~656 km Lot A: Wrocław – Rawicz Lot A: Wrocław – Rawicz 59,697 km Lot B: Rawicz – Czempiń Lot B: Rawicz – Czempiń 72,307 km Lot C: Czempiń – Poznań Lot C: Czempiń – Poznań 31,400 km Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

4 www.plk-sa.pl 4 Stan zaawansowania przygotowania projektu Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań Studium Wykonalności – wykonane w 2004r.; Studium Wykonalności – wykonane w 2004r.; Decyzje lokalizacyjne – 13 uzyskanych, do uzyskania 1 decyzja dla terenów zamkniętych - przewidywany termin lipiec br. Decyzje lokalizacyjne – 13 uzyskanych, do uzyskania 1 decyzja dla terenów zamkniętych - przewidywany termin lipiec br. Decyzja środowiskowa – przewidywany termin uzyskania IV kwartał 2008r. Decyzja środowiskowa – przewidywany termin uzyskania IV kwartał 2008r. Opracowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i wniosku na współfinansowanie robót – przetarg w trakcie rozstrzygania (protesty), przewidywany termin podpisania umowy – czerwiec/lipiec 2008r. Opracowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i wniosku na współfinansowanie robót – przetarg w trakcie rozstrzygania (protesty), przewidywany termin podpisania umowy – czerwiec/lipiec 2008r.

5 www.plk-sa.pl 5 Projektowana modernizacja:  standardy zgodne z AGC (i AGTC)  v=160 km/godz. w ruchu pasażerskim (docelowo – faza III: v=200 km/godz.)  v=120 km/godz. w ruchu towarowym dla taboru o nacisku na oś 221 kN Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

6 www.plk-sa.pl 6  Długość modernizowanego odcinka linii – 103,707 km  15 posterunków ruchu:  13 stacji  2 posterunki odgałęźne  7 przystanków osobowych  Okres realizacji projektu (robót):  Lot B: czerwiec 2011 – marzec 2015  Lot C: grudzień 2010 - luty 2013  Wykonanie dokumentacji budowlanej :  Lot B - grudzień 2009  Lot C – czerwiec 2009 dla prędkości V = 160 km/godz. z elementami rozwiązań dla prędkości V=200 km/h w części dotyczącej:  układu geometrycznego torów  przygotowania sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu podpór (fundamenty + słupy trakcyjne)  przystosowanie obiektów inżynieryjnych do nowych obciążeń dynamicznych i zwiększenia wymogów bezpieczeństwa  Złożenie wniosku o dofinansowanie robót z Funduszu Spójności UE:  Lot B – grudzień 2009  Lot C – maj 2009 Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

7 www.plk-sa.pl 7 Zakres prac modernizacyjnych  nawierzchnia torowa 207,414 kmt (z podtorzem i odwodnieniem)  obiekty inżynieryjne (wiadukty drogowe 3, wiadukty kolejowe 8, przejścia dla pieszych pod torami 7, przejście dla zwierząt 1)  sieć trakcyjna + LPN – 207,414 km (z trafostacjami)  10 podstacji trakcyjnych (z liniami zasilającymi)  liniowe urządzenia srk – 103,7 km (budowa LCS Leszno oraz włączenie do istniejącego LCS Poznań )  3 urządzenia diagnostyki stanów awaryjnych taboru  sieci telekomunikacji kolejowej  37 peronów, 46 przejazdów kolejowych, 36 dróg równoległych  urządzenia ochrony środowiska  inne urządzenia infrastruktury kolejowej Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

8 www.plk-sa.pl 8 Efekty modernizacji  Skrócenie czasu jazdy na odc. Rawicz – Poznań:  pociągi kwalifikowane – o ok. 35 min.  pociągi osobowe – o ok. 15 min. Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

9 www.plk-sa.pl 9 Koszty dokumentacji:  Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej oraz wniosku o dofinansowanie robót budowlanych z Funduszu Spójności w ramach projektu „ Modernizacja linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań” „ Modernizacja linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań”  - LOT B 12 929 675 euro netto - termin realizacji 18 m-cy od dnia podpisania umowy,  - LOT C 7 757 805 euro netto - termin realizacji 11,5 m-ca od dnia podpisania umowy, Finansowanie ze środków Funduszu Spójności i ze środków budżetu państwa; podatek VAT ze środków własnych Finansowanie ze środków Funduszu Spójności i ze środków budżetu państwa; podatek VAT ze środków własnych ( Uchwała 333 / 2006 z dnia 21 listopada 2006r. Zarządu PKP PLK S.A. ) Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

10 www.plk-sa.pl 10 Koszty modernizacji:  Szacunkowe koszty wykonania robót: - LOT B realizacja w latach 2011 - 2014, koszt 484 000 000 euro netto, - LOT C realizacja w latach 2010 - 2012, koszt 211 000 000 euro netto, Finansowanie ze środków Funduszu Spójności i ze środków budżetu państwa. Finansowanie ze środków Funduszu Spójności i ze środków budżetu państwa.  Szacunkowy całkowity koszt inwestycji – 20 687 480 euro ( dokumentacja ) + 695 000 000 euro ( roboty ) Razem - 715 687 480 euro Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

11 www.plk-sa.pl 11 Problemy: Uwarunkowania zewnętrzne dla finansowania i realizacji projektu:  Obszar Natura 2000 – Ostoja Wielkopolska  Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego  Poznań – Dębiec - wiadukt kolejowy, nowy węzeł drogowy realizowany wspólnie z miastem Poznań ( fragment III ramy komunikacyjnej )  Leszno - wiadukt drogowy ( kolejowy ) w Lesznie w ciągu ul. Wilkowickiej realizowany wspólnie z miastem Leszno  Znalezienie kompromisowych rozwiązań dla ruchu pociągów szybkich ( V=200 km/h ) i ruchu towarowego Modernizacja linii kolejowej E59 Lot B i C na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Poznań

12 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E59 NA ODCINKU POZNAŃ - KRZYŻ Lot A Poznań – Rokietnica, Lot A Poznań – Rokietnica, Lot B Rokietnica – Wronki, Lot C Wronki – Krzyż. Lot B Rokietnica – Wronki, Lot C Wronki – Krzyż.

13 www.plk-sa.pl 13 Lot A: Poznań - Rokietnica Lot A: Poznań - Rokietnica 0,000 – 18,500 km Lot B: Rokietnica -Wronki Lot B: Rokietnica -Wronki 18,500 – 52,423 km Lot C: Wronki – Granica IR Poznań 52,423 – 80,300 km Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż

14 www.plk-sa.pl 14 Stan zaawansowania przygotowania projektu i harmonogram realizacji  Studium Wykonalności – w trakcie opracowywania przez Egis Route – SCETAUROUTE S.A. Oddział w Polsce, przewidywane zakończenie czerwiec 2008r.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – przewidywane uzyskanie decyzji czerwiec 2008r.  Decyzje o lokalizacji linii kolejowej – przewidywany termin uzyskania decyzji czerwiec 2008r.  Złożenie wniosku o współfinansowanie do Instytucji Zarządzającej – przewidywany termin styczeń 2009r.  Ogłoszenie przetargu na zadanie w systemie „projektuj i buduj” – przewiduje się w miesiącu lipcu 2009r.  Podpisanie pierwszego kontraktu – przewidywany termin styczeń 2010r.  Rozpoczęcie robót budowlanych na pierwszej lokalizacji – przewiduje się w II półroczu 2010r.  Zakończenie realizacji robót – przewidywany termin grudzień 2013r. Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż

15 www.plk-sa.pl 15 Projektowana modernizacja:  standardy zgodne z AGC (i AGTC)  v=160 km/godz. w ruchu pasażerskim (docelowo - v=200 km/godz.)  v=120 km/godz. w ruchu towarowym  dla taboru o nacisku na oś 221 kN Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż

16 www.plk-sa.pl 16  Długość modernizowanego odcinka linii na terenie Oddziału Regionalnego w Poznaniu – 80,300 km  Po modernizacji na ww. odcinku znajdować się będzie 9 posterunków ruchu:  6 stacji  3 posterunki odgałęźne  4 przystanki osobowe  Przewidywany okres realizacji projektu: styczeń 2010r. – grudzień 2013r. Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż

17 www.plk-sa.pl 17 Zakres prac modernizacyjnych na odcinku linii zlokalizowanym na terenie Oddziału Regionalnego w Poznaniu  nawierzchnia torowa (z podtorzem i odwodnieniem) - 160,6 km  obiekty inżynieryjne (wiadukty, mosty, przepusty) dla prędkości 160 km/h - Lot A 20 obiektów - Lot B 28 obiektów - Lot C 15 obiektów dla prędkości 200 km/h - dodatkowo 16 obiektów inżynieryjnych  sieć trakcyjna + LPN (ze stacjami transformatorowymi) – 160,6 km toru  podstacje trakcyjne (z liniami zasilającymi) i kabiny sekcyjne – szt. 7  urządzenia srk z włączeniem do LCS Poznań  perony – szt. 27  przejazdy kolejowe – szt. 48  drogi równoległe – szt. 16 Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż

18 www.plk-sa.pl 18 Efekty modernizacji  Skrócenie czasu przejazdu na odcinku Poznań-Krzyż:  pociągi kwalifikowane o ok. 20 min.  pociągi osobowe o ok. 15 min. Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż

19 www.plk-sa.pl 19 Koszty modernizacji: Szacunkowy całkowity koszt inwestycji na odcinku Poznań – Krzyż 468, 900 mln euro 468, 900 mln euro Finansowanie ze środków Funduszu Spójności i ze środków budżetu państwa Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż

20 www.plk-sa.pl 20 Problemy:  Realizacja dwupoziomowych skrzyżowań dróg z linią kolejową: - Poznań Wola, - szlak Kiekrz – Rokietnica  Modernizacja mostów kolejowych: - Wronki – rzeka Warta, - Drawski Młyn – rzeki Noteć i Molita Modernizacja linii kolejowej E59 Lot A, B i C na odcinku Poznań - Krzyż


Pobierz ppt "Projekt inwestycyjny modernizacji połączenia kolejowego objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Wrocław – Poznań - Szczecin współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google