Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków, etap IIb” Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków, etap IIb” Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii."— Zapis prezentacji:

1 11 „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków, etap IIb” Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133)

2 22 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Odcinek linii nr 133 jest częścią Projektu polegającego na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych korytarza linii kolejowej E 30 (TEN-T) na odcinku Zabrze – Katowice - Kraków i dostosowania go do wymagań sieci bazowej TEN-T. Objęta projektem linia kolejowa E 30 należy do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) - korytarz sieci bazowej Niemcy – Polska – Ukraina. Linia E 30 jest uznawana za linię o priorytetowym znaczeniu, ponieważ łączy znaczące aglomeracje miejskie, stolice regionów jak Drezno - Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Medykę – Lwów – Kijów

3 33 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Głównym celem Projektu jest poprawa jakości połączenia kolejowego na odcinku linii E 30 pomiędzy Zabrzem i Katowicami, a Krakowem, tym samym podniesienia jego atrakcyjności i konkurencyjności, w porównaniu do innych środków transportu. Zostanie on osiągnięty w wyniku: skrócenia czasu podróży i przepustowości na odcinku Zabrze - Katowice – Kraków; podniesienie parametrów technicznych linii poprzez zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do prędkości V=160 km/h i towarowych do V=120 km/h przy zachowaniu maksymalnego nacisku na oś 221 kN; poprawy bezpieczeństwa na odcinku Zabrze - Katowice – Kraków. poprzez budowę wiaduktów drogowych zastępujących likwidowane przejazdy w poziomie szyn oraz zwiększenie efektywności sterowania ruchem kolejowym

4 44 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) HISTORIA Wyłoniony w roku 2010 Wykonawca Kontraktu Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy - konsorcjum PNI, PKP Energetyka, PPM-T w ramach umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj, prace budowlane na terenie gminy Zabierzów rozpoczął w 2012 roku. Ze względu na ogłoszenie upadłości Lidera konsorcjum, w kwietniu 2013r. doszło do zawarcia Ugody z pozostałymi członkami konsorcjum na dokończenie prac projektowych tj. projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz pozyskanie decyzji lokalizacyjnych i prawomocnych pozwoleń na budowę. W obecnym roku prace projektowe zostały zakończone i uzyskano prawomocne decyzje Pozwolenia na budowę. Wykonawstwo robót w nowych przetargach podzielono na dwa odcinki: Kontrakt nr 3a Krzeszowice – Kraków Mydlniki (km 46,700 – 62,400 linii nr 133). Kontrakt nr 3b Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy (km 62,400 – km 67,200 linii nr 133). Dla Kontraktu 3a wyłoniono Wykonawcę robót konsorcjum firm: Vias y Constucciones, Dragados, Electren

5 55 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) PLAN i OGÓLNY ZAKRES ROBÓT Realizacja prac rozpocznie się w styczniu 2016 w możliwym ze względu na warunki pogodowe zakresie. Z uwagi na przypadające w miesiącu lipcu 2016 Światowe Dni Młodzieży prace na torach głównych rozpoczną się w sierpniu, a zakończenie modernizacji odcinka planowane jest w listopadzie 2017r. Zakres przebudowy obejmuje: przebudowa odcinków szlakowych wraz z podtorzem na długości ok 15,7 km, przebudowa 3 i likwidacja 4 przejazdów kolejowych przebudowa 11 wiaduktów kolejowych, 3 wiaduktów drogowych i 14 przepustów, budowa 1 nowego wiaduktu drogowego, budowa 6 nowych peronów w stacjach kolejowych: Rudawa, Zabierzów i (Kraków Mydlniki Wapiennik – poza gminą) wraz z elementami małej architektury budowa podziemnych przejść do peronów w Rudawie i Zabierzowie. całkowita wymiana sieci trakcyjnych oraz konstrukcji wsporczych oraz przebudowa sieci LPN na całym odcinku, rozbiórka budynku nastawni w Rudawie i przebudowa w Zabierzowie budowa 4 obiektów inżynieryjnych z dostosowaniem do funkcji przejść dla zwierząt oraz dostosowanie 7 obiektów inżynieryjnych do funkcji przejść dla zwierząt. budowa ekranów akustycznych

6 66 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Na terenie gminy Zabierzów linia zlokalizowana jest w km 48,440 – 61,777 MODERNIZACJA STACJI KOLEJOWYCH: Na przedmiotowym odcinku zostaną przebudowaną następujące stacje kolejowe: Stacja Rudawa Stacja Zabierzów Rozwiązania wykonywane w ramach przebudowy stacji będą przystosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, poprzez zastosowanie tras wolnych od przeszkód, z wyraźnie oznaczonymi informacjami wizualnymi, dostępnymi we wszystkich punktach, w których pasażerowie muszą podejmować decyzje o wyborze tras. Perony będą wyposażone m.in. w wiaty, ławki, gabloty informacyjne i kosze na śmieci.

7 77 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 MODERNIZACJA STACJI KOLEJOWYCH: Stacja Rudawa zostanie przekształcona w przystanek osobowy. Prace będą zawierać m.in.: Likwidację istniejącego peronu dwukrawędziowego, a następnie wybudowanie dwóch peronów jednokrawędziowych Dojście do peronów będzie odbywać się schodami, pochylniami oraz nowobudowanym przejściem podziemnym. Stacja Zabierzów. Prace będą zawierać m.in.: Likwidację istniejącego peronu dwukrawędziowego, a następnie wybudowanie jednego peronu dwukrawędziowego oraz jednego jednokrawędziowego. Likwidacja kładki dla pieszych. Dojście do peronów będzie odbywać się schodami, pochylniami oraz nowobudowanym przejściem podziemnym, a także 3 windami.

8 88 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA 3 I LIKWIDACJA 3 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH Modernizacja przejazdu kat. „B” w ciągu ul. Krzeszowickiej -demontaż istniejącej nawierzchni, -budowę odwodnienia wgłębnego -wzmocnienie podtorza -zabudowa przejazdu płytami żelbetowymi

9 99 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE PRZEJAZDU W CIĄGU UL. KRZESZOWICKIEJ Roboty drogowe: -Strona południowa: przebudowa drogi od ul. Zimna Woda do ul. Krzeszowickiej w miejscowości Pisary o długości ok. 1800m. -Strona północna: przebudowa 150m oraz dobudowanie 310m w rejonie miejscowości Zawale w ramach skomunikowania działek znajdujących się obrębie likwidowanego przejazdu w tym obszarze.

10 10 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA 3 I LIKWIDACJA 3 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH Likwidacja przejazdu kat. „D” w ciągu ul. Wojtasa/Kolejowej -demontaż płyt przejazdowych, -rozbiórkę fragmentów nawierzchni przyległych do przejazdu -rozbiórkę oznakowania i drogowych urządzeń zabezpieczających -wykonanie elementów zabezpieczających na końcowych odcinkach dróg po likwidacji przejazdu, -wyprofilowanie rowów i zabezpieczenie skarp

11 11 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE PRZEJAZDU W CIĄGU UL. WOJTASA/KOLEJOWEJ Roboty drogowe: -Strona południowa: budowa drogi długości ok. 435m (wraz z mostem nad rzeką Rudawką) połączy ul. Kolejową (od zlikwidowanego przejazdu kolejowego) z ul. Nad Rudawą w miejscowości Rudawa.

12 12 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA 3 I LIKWIDACJA 3 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH Modernizacja przejazdu kat. „B” w Niegoszowicach -demontaż istniejącej nawierzchni, -budowę odwodnienia wgłębnego -wzmocnienie podtorza -zabudowa przejazdu płytami żelbetowymi

13 13 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA 3 I LIKWIDACJA 3 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH Likwidacja przejazdu kat. „A” łączącego ul. Łąkową z ul. Działkową -demontaż płyt przejazdowych -rozbiórkę nawierzchni przyległych do przejazdu -rozbiórkę przepustu pod dojazdem od strony południowej, -rozbiórkę oznakowania i drogowych urządzeń zabezpieczających -wyprofilowanie rowów i zabezpieczenie skarp -wykonanie elementów zabezpieczających.

14 14 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE PRZEJAZDU W CIĄGU UL. ŁĄKOWEJ/DZIAŁKOWEJ Roboty budowlane: -Strona północna: przebudowa ul. Działkowej od ul. Łąkowej do ul. Sienkiewicza w miejscowości Rudawa o długości ok. 1050m. -Budowa nowego wiaduktu w ul. Dębowej pod którym oprócz jezdni zostanie wydzielona również ścieżka rowerowa oraz chodnik

15 15 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA 3 I LIKWIDACJA 3 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH Likwidacja przejazdu kat. „A” przy ul. Willowej -demontaż płyt przejazdowych -rozbiórkę nawierzchni przyległych do przejazdu -rozbiórkę oznakowania i drogowych urządzeń zabezpieczających -wyprofilowanie rowów i zabezpieczenie skarp -wykonanie elementów zabezpieczających.

16 16 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE LIKWIDOWANEJ PRZEJAZDU W CIĄGU UL. WILLOWEJ Roboty budowlane: -Budowa nowego wiaduktu nad ul. Kolejową o dwóch, pełnowymiarowych pasach ruchu, -Budowa drogi od ul. Kolejowej do likwidowanego przejazdu w ciągu ul. Willowej o długości ok. 600m

17 17 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Gmina Zabierzów w km 48,440 – 61,777 PRZEBUDOWA 3 I LIKWIDACJA 3 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH Modernizacja przejazdu do kat. „B” przy ul. P. Brzezińskiego -demontaż istniejącej nawierzchni z płyt CBP -budowę odwodnienia wgłębnego -wzmocnienie podtorza - w ciągu robót torowych, -zabudowę przejazdu płytami żelbetowymi

18 18 Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii nr 133) Rozpoczęcie robót : styczeń 2016r. Rozpoczęcie prac na torach głównych: sierpień 2016 Zakończenie prac modernizacyjnych: listopad 2017


Pobierz ppt "11 „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków, etap IIb” Kontrakt nr 3a: Krzeszowice - Kraków Mydlniki (46,700 - 62,400 linii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google