Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATERIAŁ INFORMACYJNY o planach inwestycyjnych 2009-2015 WARSZAWA2009-05-19 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATERIAŁ INFORMACYJNY o planach inwestycyjnych 2009-2015 WARSZAWA2009-05-19 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 MATERIAŁ INFORMACYJNY o planach inwestycyjnych WARSZAWA Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

2 PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2009 REMONT WIADUKTU STALOWEGO W WARSZAWIE – ETAP I KOSZT: ZŁ REMONT SZLAKU WARSZAWA ŚRÓMIEŚCIE WKD – KOMORÓW NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 1 KM PLANOWANY KOSZT: ZŁ PLANOWANY KOSZT: ZŁ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWLANEJ DLA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ WARSZAWA – GRODZISK MAZ. ORAZ EWENTUALNE ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI PRZYSTANKU OSOBOWEGO REGUŁY (MODERNIZACJA BĘDZIE OBEJMOWAĆ PRZENIESIENIE JEDNEGO Z PERONÓW W NOWĄ LOKALIZACJĘ) OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI PRZYSTANKU OSOBOWEGO REDUTA ORDONA

3 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP 14 SZT. NOWYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA PRZETARGU – MAJ 2009 PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2009 OPRACOWANIE PROJEKTU REMONTU MOSTU KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE OPRACOWANIE PROJEKTU REMONTU LINII 15kV ZASILAJĄCEJ PODSTACJĘ TRAKCYJNĄ W PRUSZKOWIE ROZPOCZĘCIE REMONTU LINII KOLEJOWEJ NR 512. ZAKRES REMONTU OBEJMOWAĆ BĘDZIE PRZYWRÓCENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA RUCHU PRZEZ WKD W DOTYCHCZASOWYM KSZTAŁCIE. PLANOWANY KOSZT: ZŁ (SZERSZY ZAKRES REMONTU OBEJMUJĄCY PRZYSTOSOWANIE LINII DO URUCHOMIENIA REGULARNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH UZALEŻNIONY OD DECYZJI WŁADZ LOKALNYCH I POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY ORAZ TABOR DLA TEJ LINII) ŁĄCZNY KOSZT DZIAŁAŃ W ROKU 2009: ZŁ

4 3. PLANY ROZWOJU W LATACH DOSTAWA 14 SZT. EZT W RAMACH ZAMÓWIENIA Z ROKU 2009 ( ) PRZEBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA WKD NA NAPIĘCIE 3000V ( ) PLANOWANY KOSZT PROJEKTU: ZŁ PLANOWANY KOSZT PRZEBUDOWY PODSTACJI: ZŁ ZAKUP 6 SZT. NOWYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE ZE SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ( ) BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ I MONITORINGU (W OPARCIU O LINIĘ ŚWIATŁOWODOWĄ) – JAKO ZADANIA ZAWIERAJĄCEGO SIĘ W PROJEKCIE ZŁOŻONYM WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ( ) PLANOWANY KOSZT: ZŁ REMONT SZLAKU WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD – KOMORÓW NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 35 KM ( ) PLANOWANY KOSZT REMONTU 1 KM TORU: ZŁ

5 ZAKOŃCZENIE REMONTU WIADUKTU STALOWEGO W WARSZAWIE – ETAP II (2010) ZAKOŃCZENIE BUDOWY LINII ŚWIATŁOWODOWEJ WARSZAWA – GRODZISK MAZ. (2010) REMONT MOSTU KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE (2010) PLANOWANY KOSZT: ZŁ REMONT LINII 15kV ZASILAJĄCEJ PODSTACJĘ TRAKCYJNĄ W PRUSZKOWIE PRZEWIDUJĄCY ZWIĘKSZENIE PRZEKROJU KABLI OD 120 DO 150 mm 2 Cu (2010) KOSZT: ZŁ BUDOWA DRUGIEGO TORU NA SZLAKU PODKOWA LEŚNA – GRODZISK MAZ. – O DŁUGOŚCI 7 KM (PROJEKT: 2010; BUDOWA: ) PLANOWANY KOSZT BUDOWY 1 KM TORU: ZŁ PRZEŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA SIECI TRAKCYJNEJ WKD Z 600V NA 3000V (2013) ZAKOŃCZENIE REMONTU LINII KOLEJOWEJ NR 512 (ZAKRES PODSTAWOWY) (2010) PLANY ROZWOJU W LATACH

6 PLANOWANY KOSZT: ZŁ WYKONANIE MODERNIZACJI PRZYSTANKU OSOBOWEGO REGUŁY – POŁĄCZONEJ Z PRZENIESIENIEM JEDNEGO Z PERONÓW W NOWĄ LOKALIZACJĘ (2011) PRZEBUDOWA ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO SERII 13WE (EN95) NA NAPIĘCIE 3000V – W RAMACH NAPRAWY GŁÓWNEJ POJAZDU ( ) WYKONANIE MODERNIZACJI PRZYSTANKU OSOBOWEGO REDUTA ORDONA (2010) PLANOWANY KOSZT: ZŁ BUDOWA TORU BOCZNICOWEGO NA PRZYSTANKU WARSZAWA ZACHODNIA WKD (WCHODZĄCYM W SKŁAD STACJI WARSZAWA ZACHODNIA) (2012) PLANOWANY KOSZT: ZŁ REMONT MOSTÓW KOLEJOWYCH W NOWEJ WSI WARSZAWSKIEJ ORAZ W GRODZISKU MAZ. ( ) PLANOWANY KOSZT: ZŁ

7 KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 512. (2015) PLANOWANY KOSZT: ZŁ (ZAKRES MODERNIZACJI OBEJMUJĄCY PRZYSTOSOWANIE DO URUCHOMIENIA REGULARNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W DALSZYM CIĄGU UZALEŻNIONA OD DECYZJI WŁADZ LOKALNYCH ORAZ DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH) PLANY ROZWOJU W LATACH REMONT LINII KOLEJOWEJ NR 48: PODKOWA LEŚNA GŁ. – MILANÓWEK GRUDÓW, UZALEŻNIONY OD DECYZJI PODJĘTYCH W SPRAWIE BUDOWY DRUGIEGO TORU NA SZLAKU GRODZISK MAZ. – PODKOWA LEŚNA. (2015) PLANOWANY KOSZT REMONTU 1 KM TORU: ZŁ

8 WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA JAKO SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ ORAZ ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA JEJ TERENIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO JEST ZOBOWIĄZANA DO UTRZYMYWANIA SZEREGU OBIEKTÓW W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM I Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA. W LATACH BĘDĄ PROWADZONE SYSTEMATYCZNE CZYNNOŚCI REMONTOWE ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ NIERUCHOMOŚCI ORAZ MNIEJSZYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH, NIE WYMIENIONYCH W POWYŻSZYM ZESTAWIENIU. PLANY ROZWOJU W LATACH – PODSUMOWANIE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJĘ POWYŻSZYCH ZADAŃ W LATACH WYNOSZĄ: ZŁ ZŁ (BEZ ZAKUPÓW NOWEGO TABORU KOLEJOWEGO). ZREALIZOWANIE STRATEGII ROZWOJU BĘDZIE UZALEŻNIONE OD POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI, JAK RÓWNIEŻ POZYTYWNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W PRZYPADKU PODJĘCIA NOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH.


Pobierz ppt "MATERIAŁ INFORMACYJNY o planach inwestycyjnych 2009-2015 WARSZAWA2009-05-19 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google