Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym za 12 miesięcy 2015r. Warszawa, luty 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym za 12 miesięcy 2015r. Warszawa, luty 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym za 12 miesięcy 2015r. Warszawa, luty 2016r.

2 22 Dynamika zdarzeń w latach 2010 - 2015

3 33 Zdarzenia zarejestrowane przez SOK za 12 miesięcy lat 2014 i 2015 Spadek zdarzeń o 1 888 (-14,98%) Zmniejszenie strat o 8 100 tys. zł (-25,17%)

4 44 Udział poszczególnych rodzajów zdarzeń w ogólnej liczbie zdarzeń 12 miesięcy 2014 12 miesięcy 2015 Pozostałe zdarzenia Kradzieże materiałów, narzędzi, wyposażenia, pieniędzy, dokumentów, przedmiotów służbowych i towarów leżących luzem. Ujęcie sprawców przestępstw i wykroczeń dokonanych poza obszarem kolejowym. Ujęcie sprawców przemytu, osób posiadających narkotyki, nielegalnej migracji, nietrzeźwych pracowników kolejowych. Ujęcie osób poszukiwanych. Spadek zdarzeń o 1888 (-14,98%) z 12 605 do 10 717 zdarzeń. 34,94%30,03%21,14%13,89% 32,82%38,25%18,67% 10,26% Ogółem 12 605 zdarzeń Ogółem 10 717 zdarzeń

5 55 Ujęci sprawcy przestępstw i wykroczeń Pozostałe zdarzenia Kradzieże materiałów, narzędzi, wyposażenia, pieniędzy,dokumentów, przedmiotów służbowych i towarów leżących luzem. Ujęcie sprawców przestępstw i wykroczeń dokonanych poza obszarem kolejowym. Ujęcie sprawców przemytu, osób posiadających narkotyki, nielegalnej migracji, nietrzeźwych pracowników kolejowych. Ujęcie osób poszukiwanych. Ogółem 3 354 sprawców 12 miesięcy 2014 12 miesięcy 2015 Ogółem 4 083 sprawców

6 66 Rodzaje rejestrowanych zdarzeń 333-837 -640 -651 48 -24 -17-6 -98 -14 14 4 * Zdarzenia na czynnych i nieczynnych liniach kolejowych dotyczą kradzieży i dewastacji elementów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu. Spadek zdarzeń o 1888 (-14,98%) z 12 605 do 10 717 zdarzeń.

7 77 Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej* w latach 2014 i 2015 Spadek zdarzeń o 887 (-20,1%) * Zdarzenia na czynnych liniach kolejowych Zdarzenia na nieczynnych liniach kolejowych Kradzieże i dewastacje na przejazdach kolejowych

8 88 Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej 12 miesięcy 2014 12 miesięcy 2015 Ogółem 4 404 zdarzenia Ogółem 3 517 zdarzeń 72,6 % 66,8% 33,2% 27,4% Wyszczególnienie12 miesięcy 201412 miesięcy 2015Różnica Ilość zdarzeń zaistniałych 4 4043517-887 Ilość zdarzeń wykrytych 468387-81 Ilość ujętych sprawców 613513-100 Spadek zdarzeń o 887 (-20,1%)

9 99 Kradzieże i próby kradzieży sieci trakcyjnej i jej elementów 12 miesięcy 2014r. - zarejestrowano ogółem 360 zdarzeń 12 miesięcy 2015 r. zarejestrowano ogółem 371 zdarzeń Wzrost o 11 zdarzeń (3,05%)

10 10 Zdarzenia związane z przesyłkami wagonowymi Spadek zdarzeń o 651 (-37,2%)

11 11 Zdarzenia na dworcach i w pociągach pasażerskich 70,3% 6,8% 11,9 % 13,3% 67,3% 7,7% Ogółem 4099 zdarzeń 12 miesięcy 2014 12 miesięcy 2015 Ogółem 3785 zdarzeń Wyszczególnienie 12 miesięcy 201412 miesięcy 2015 Różnica Ilość zdarzeń zaistniałych 37854099314 Ilość zdarzeń wykrytych 68876173 Ilość ujętych sprawców 95499642 9,5% 1,5% 8,6%1,7% 0,6% 0,7% Pozostałe zdarzenia - napady i rozboje, -Informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego, -zgwałcenia, -zabójstwo.

12 12 Główne działania prowadzone przez SOK Prowadzenie ogólnopolskich wzmożonych działań na najbardziej zagrożonych szlakach kolejowych oraz w pociągach. Działania pod kryptonimem: „INFRASTRUKTURA”, „BEZPIECZNY POCIĄG” Zabezpieczanie przejazdu uczestników spotkań piłkarskich, w tym także meczy reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, rozgrywanych w Warszawie i Wrocławiu. Międzynarodowe działania przeprowadzone w dniu 27 maja 2015r. w ramach Europejskiego Programu Wobec Zagrożeń Kryminalnych (EMPACT). Działania przeprowadzane na szlakach kolejowych oraz kontrole punktów skupu złomu wspólnie z funkcjonariuszami Policji Udział przedstawicieli SOK w spotkaniach grupy roboczej SECURITY – EIM przeciwko kradzieżom metali oraz w spotkaniach Organizacji COLPOFER – METHAL THEFT W miesiącach Listopad i Grudzień 2015 testowano i dokonano lotów samolotów bezzałogowych, Loty odbywały się na terenie Komend Regionalnych SOK w Kielcach, Katowicach, Tarnowskich Górach, Iławie, oraz Wrocławiu

13 13 Główne działania prowadzone przez SOK Wykorzystanie samochodów specjalnych MCM na najbardziej zagrożonych odcinkach linii kolejowych oraz w miejscach gdzie dokonywane są usypy i kradzieże przesyłek wagonowych oraz do zabezpieczenia kibiców Monitorowanie miejsc, w których najczęściej dochodzi do kradzieży i dewastacji, prowadzone przez funkcjonariuszy SOK, Policji i pracowników PKP PLK S.A. Kontrole stanu trzeźwości pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów pod kryptonimem „Bezpieczny posterunek...” Przyjmowanie zgłoszeń na telefon alarmowy SOK Udział w kampanii społecznej: Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj” Kontrole punktów skupu odpadów i metali kolorowych Działania pod kryptonimem „Bezpieczny Tory” w celu dokonywania kontroli osób poruszających się po obszarze kolejowym

14 14 Zabezpieczenie przejazdu uczestników imprez masowych Wymiana informacji na szczeblu Komenda Wojewódzka Policji – Komenda Regionalna SOK w zakresie ustalenia sposobu zabezpieczenia i wsparcia przy prowadzonych działaniach Udział przedstawicieli Komend Regionalnych SOK w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych przy Urzędach Wojewódzkich zajmujących się problematyką przejazdów uczestników imprez masowych Organizowanie w Komendzie Głównej SOK spotkań przed-kolejkowych rozgrywek piłkarskich z udziałem Zespołu złożonego z przedstawicieli: Centrali PKP S.A. pasażerskich przewoźników kolejowych Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym W 2015 roku: Zabezpieczono przejazd 100 145 kibiców sportowych Objęto ochroną na dworcach, przystankach i stacjach osobowych 634 pociągów z kibicami w tym: 84 pociągów okazjonalnych 550 pociągów rejsowych W czasie przejazdu kibiców na dworcach i przystankach osobowych zabezpieczało 10 398 funkcjonariuszy SOK W konwojach pociągów z kibicami udział wzięło 2 863 funkcjonariuszy SOK

15 15 Wybrane działania Straży Ochrony Kolei Ogólnopolskie działania „Infrastruktura”  12 770 - liczba funkcjonariuszy SOK biorących udział w działaniach  8 195 - ilość szlaków kolejowych objętych ochroną  6 318 - ilość skontrolowanych punktów skupu złomu  56 - liczba ujętych sprawców kradzieży Kontrole punktów skupu metali  14 331 - ilość skontrolowanych punktów skupu metali  72 - ilość przypadków ujawnienia mienia kolejowego pochodzącego z kradzieży  24 - liczba ujawnionych osób nielegalnie skupujących mienie kolejowe  56 - liczba ujawnionych osób sprzedających mienie pochodzące z kradzieży  96 318 - wartość mienia odzyskanego przez funkcjonariuszy SOK Kontrole prowadzone są:  w ramach prowadzonych działań „Infrastruktura”  w ramach planowych comiesięcznych działań Komend Regionalnych SOK  doraźnie, po wystąpieniu kradzieży

16 16 Wybrane działania Straży Ochrony Kolei Ogólnopolskie działania „Bezpieczne tory”  16 897 - liczba funkcjonariuszy SOK biorących udział w działaniach  10 133 - liczba interwencji podjętych do pracowników wykonujących czynności na obszarze kolejowym  10 034- liczba interwencji podjętych do osób postronnych przebywających na obszarze kolejowym Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”:  10 817 - ilość przejazdów kolejowych objętych działaniami  9 742 - liczba funkcjonariuszy SOK zabezpieczających przejazdy  606 - liczba osób wylegitymowanych  2 404 - liczba osób pouczonych  874 - liczba osób ukaranych mandatem karnym Bezpieczny przejazd – „Dzikie przejścia”:  29 269 - ilość przejść objętych działaniami  27 637 - liczba funkcjonariuszy SOK biorących udział w działaniach  3 653 - liczba osób wylegitymowanych  8 742 - liczba osób pouczonych  3 150 - liczba osób ukaranych mandatem karnym

17 17 Liczba osób legitymowanych60 736 Liczba osób pouczonych83 877 Liczba osób ukaranych mandatem karnym33 135 Mandaty karne na kwotę2 252 730 Liczba ujętych sprawców3 254 Ilość przeprowadzonych patroli szlaków 126 838 Ilość przeprowadzonych patroli stacji osobowych 133 707 Ilość przeprowadzonych patroli stacji towarowych 58 845 Ilość przeprowadzonych patroli pociągów pasażerskich 80 747 Wyniki osiągnięte przez SOK w okresie 12 miesięcy 2015r.

18 18 Podsumowanie 12 miesięcy 2015r. Odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw i wykroczeń o 1 888 zdarzeń (-14,98%) z 12 605 do 10 717 zdarzeń Odnotowano spadek zdarzeń związanych z kradzieżami i dewastacjami elementów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu o 887 zdarzeń (-20,1%) Odnotowano spadek zdarzeń związanych z przesyłkami wagonowymi o 651 zdarzeń (-37,2%) Przedsięwzięcia podejmowane w okresie 12 miesięcy 2015 roku okazały się trafnymi posunięciami i przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów (ograniczenie ilości występujących zdarzeń na obszarze kolejowym, pozyskanie nowych umiejętności oraz środków technicznych wykorzystywanych w służbie)


Pobierz ppt "Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym za 12 miesięcy 2015r. Warszawa, luty 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google