Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca, Bierwce 14 września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca, Bierwce 14 września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca, Bierwce 14 września 2014 r.

2 W ramach realizacji Osi 4 Leader na lata 2007-2013 Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój” obejmuje obszar 11 gmin:  Ciepielów  Gózd  Iłża  Jastrzębia  Jedlnia – Letnisko  Kazanów  Pionki  Policzna  Przyłęk  Tczów  Zwoleń

3 Liczba mieszkańców obszaru LGD wynosi 95 185 osoby Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnię 142 709 ha

4 Misją LGD jest: „ Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrody, bogatego dziedzictwa kulturowego oraz potencjału mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” na rzecz podniesienia standardów życia społeczności lokalnej i zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego”

5 Wdrażanie LSR 95 185 x 116 zł = 11 041 460 zł Wdrażanie projektów współpracy 95 185 x 3 zł = 285 555 zł Funkcjonowanie LGD 95 185 x 29 zł = 2 760 365 zł 95 185 x 148 zł = 14 087 380 zł

6 Od października ubiegłego roku realizujemy wspólnie z trzema partnerami ( LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa oraz LGD Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”) projekt współpracy – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – Multicel. Projekt ma za zadanie umożliwić mieszkańcom obszarów Partnerskich LGD doskonalenie swoich umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez korzystanie z organizowanych w 4 MultiCentrach kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa, jak również poprzez możliwość korzystania ze znajdującego się w centrach sprzętu.

7  Koła Gospodyń Wiejskich ;  Osoby prowadzące działalność agroturystyczną, bądź mające taki zamiar;  Dzieci i młodzież szkolna oraz ponadgimnazjalna;  Mieszkańcy zainteresowani poszerzaniem swoich umiejętności z zakresu obsługi komputera;  Osoby, które przyczyniają się do kultywowania tradycji lokalnej;  Osoby zaangażowane w życie swoich wsi i miasteczek z terenu działania LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.

8 Ogółem w projekcie wzięło udział około 400 osób (uczestnicy szkoleń, kursów, warsztatów, konkursów, wyjazdu). Przy realizacji projektu podjęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi – było ich w sumie około 30. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w związku z realizacją projektu poniosła koszty w wysokości 129 090 zł.

9 W ramach projektu współpracy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zrealizowało następujące działania: Szkolenia:  Szkolenie – „KGW pomysłem na przedsiębiorczość społeczną” realizowane w grudniu 2013 roku.

10 Wzięło w nim udział 15 Pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Tematyka spotkań miała na celu zainteresowanie zagadnieniami związanymi z tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, w taki sposób aby utwierdzić przedstawicielki KGW w przekonaniu, że tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej we własnym otoczeniu jest bardzo realne i przyczynia się do osiągania wymiernych korzyści. Szkolenie zaowocowało mocnym postanowieniem utworzenia na naszym terenie stowarzyszenia.

11

12 Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy osoby zaangażowane w działalność agroturystyczną i turystyczną z terenu LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Celem zadania jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania gospodarstwem agroturystycznym. Głównym założeniem zaś przeniesienie na teren LGD dobrych praktyk dotyczących prowadzenia agroturystyki oraz pobudzenie aktywności społeczeństwa zamieszkującego tereny wiejskie kierunkowanych na dalszy rozwój regionu. W szkoleniu udział wzięło 12 Pań.

13

14 Kursy: Kurs gastronomiczny dla mieszkańców terenu LGD „Kulinaria” Kurs skierowany był dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania potraw, nie tylko regionalnych. W kursie wzięło udział 10 osób.

15

16 Był to kurs komputerowy – zakres podstawowej obsługi komputera i Internetu. Składał się z dwóch części – stacjonarnej i e-learningowej. W tej formie doskonalenia wzięło udział 15 osób. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL dla mieszkańców obszaru LGD. Uczestniczy w nim 15 osób.

17

18 Warsztaty: Organizacja 3 tematycznych pasm warsztatowych „Skarby naszego regionu” 1 – potrawy regionalne, 2 – obrzędy, 3 – taniec.

19 Jedną z płaszczyzn dziedzictwa kulturowego jest lokalne „jadło”. Warsztaty dotyczące tej dziedziny służyły poznawaniu tajników i receptur charakterystycznych dla lokalnych potraw występujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Panie z KGW Rudki podjęły się trudnego wyzwania, jakim niewątpliwie było przeprowadzenie warsztatów z przygotowywania potraw regionalnych. Podczas gotowania uczestniczki wymieniały się doświadczeniami, uczyły się nowych przepisów, podglądały sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas gotowania a przede wszystkim miło i w przyjemnej atmosferze spędzały marcowy weekend.

20 Warsztaty – potrawy regionalnych

21 Kolejną formą warsztatową były obrzędy folklorystyczne, służące poznaniu zakorzenionych w nich tradycji oraz symbolice towarzyszących różnym uroczystościom. Tym razem wyzwaniu sprostały Panie z KGW Sycyna. Przygotowały obrzęd weselny, wzorowany na podstawie „Chłopów” Władysława Reymonta.

22

23 Konkurs plastyczny dla najmłodszych – „Z czym kojarzy mi się moja gmina?” Celem konkursu była promocja piękna krajobrazu obszaru LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania, tj. obszaru gmin: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. Ponadto rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań przyrodą i historią ich najbliższego otoczenia, a także rozszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD. Na konkurs wpłynęło 138 prac.

24

25

26 Wręczenie nagród w konkursie plastycznym odbyło na się na Dożynkach Powiatowych w Zwoleniu.

27 Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu dotyczącego działalności LGD oraz obszaru objętego LSR. Do walki o atrakcyjne nagrody przystąpiło kilkudziesięciu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

28

29 W dniach 22-23 sierpnia br. grupa przedstawicieli LGD „Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój” brała udział w wyjeździe studyjnym do Partnerów projektu – LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Organizacja tej wizyty przyczyniła się do nawiązania i wzmocnienia współpracy, wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego by, za słowami Pań z KGW „Kolibaby” „ocalić od zapomnienia, aby młode pokolenie nie zatraciło swojej tożsamości narodowej i regionalnej”.

30

31 Ponadto:  Wydanie ulotki w ramach promocji przedsięwzięcia.  Prowadzenie strony internetowej dotyczącej projektu współpracy – utworzenie zakładki „MultiCel” na stronie LGD DiR.  Wydanie e-booka stanowiącego kompendium wiedzy z zakresu realizowanych przez nas szkoleń, kursów i warsztatów.

32 Realizacja projektu współpracy przyczyniła się do:  aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych,  kształtowania postaw utożsamiania się młodzieży ze swoim miejscem zamieszkania;  integracji oraz wzmocnienie zaangażowania społeczności lokalnych w rozwój obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;  podjęcia innowacyjnych działań promocyjno-kulturalnych przyczyniających się do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz wypracowania dobrych praktyk;  wspierania promocji lokalnych zasobów kulturowych;  wzrostu aktywności społeczności;  tworzenia dialogu międzykulturowego.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca, Bierwce 14 września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google