Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Kadencja 2014-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Kadencja 2014-2015."— Zapis prezentacji:

1

2 Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Kadencja 2014-2015

3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2014 rok Strategia Rozwoju Miasta do roku 2030, Program Operacyjny OBYWATELSKI POZNAŃ Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – DOBRA PRAKTYKA Na czym opiera się nasza współpraca

4 Model współpracy JST i NGO 3 płaszczyzny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

5 Model współpracy JST i NGO Płaszczyzna I Obszar 2: Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych. Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Obszar 5: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów. Obszar 1: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

6 Model współpracy JST i NGO Płaszczyzna II Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych Obszar 2 : Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych

7 Model współpracy JST i NGO Płaszczyzna III Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych Obszar 3: Partnerstwo lokalne

8 Model współpracy JST i NGO I płaszczyzna Tworzenie polityk publicznych Warsztatowe tworzenie z organizacjami rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwała Rady Miasta Poznania Konsultacje z organizacjami pozarządowymi: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Komisje Dialogu Obywatelskiego Platforma Dialogu Społecznego Kawiarenki obywatelskie

9 Model współpracy JST i NGO II płaszczyzna Współpraca przy realizacji zadań publicznych Zlecanie zadań publicznych: -otwarte konkursy ofert -„małe granty” Inicjatywa lokalna Współpraca niefinansowa przy realizacji zadań publicznych: szkolenia strona internetowa komisje konkursowe Partnerstwo projektowe

10 Model współpracy JST i NGO III płaszczyzna Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Oddział koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi: „Pozarządowy Poznań” 1% z pożytkiem dla Poznania Wolontariat Poznański, Poznański Wolontariusz Roku Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych, Centrum Bukowska

11 Model współpracy JST i NGO Zasady współpracy pomocniczości partnerstwa suwerenności stron efektywności jawności uczciwej konkurencji równości szans

12 Zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego, rozdział 5, art. 35 opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Poznania, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z tymi organizacjami, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Miasta, a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

13 Rada Działalności Pożytku Publicznego, kadencja 2012-2013 Kadencja Rady trwa dwa lata Rada odbyła 17 posiedzeń: w roku 2013 - 8 posiedzeń w roku 2012 – 8 posiedzeń w roku 2011 – posiedzenie inauguracyjne Średnia frekwencja członków Rady w roku 2013 = 59% (przedstawiciele organizacji: 70%, przedstawicieli Prezydenta: 76%, Radni: 25%) Rada w trakcie kadencji wydała 9 opinii.

14 Pierwsze wspólne działanie - samo(ocena) współpracy Cel: dokonanie wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy organizacji pozarządowych i urzędu oraz sformułowanie rekomendacji jak te relacje poprawić I etap: Diagnoza (opracowanie na temat relacji, oraz ankieta do zbierania opinii) II etap: dyskusja i ocena w oparciu o Model Współpracy (w oparciu o przygotowany scenariusz, oraz listy kontrolne) Grupa max 12 osób (przedstawiciele urzędu i organizacji pozarządowych mający doświadczenie we współpracy) Moderator Sprawozdawca Upublicznienie wyników oceny (rekomendacji)

15 Pierwsze wspólne działanie - samo(ocena) współpracy Kwestie do ustalenia: I ETAP: Czy chcemy się oceniać? Kto przygotuje opracowanie dotyczące relacji jst ngo (opis relacji i zebranie opinii za pomocą ankiet) II ETAP: Kogo zaprosimy do oceny? (przedstawiciele JST i NGO) Kiedy i gdzie dokonamy oceny? Kogo rekomendujemy na moderatora?

16 Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi www.poznan.pl/organizacje ngo@um.poznan.pl

17 Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt Hasła wyrównane do lewej Wypunktowanie wyrównane do lewej Tekst dłuższy wyjustowany - Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt, Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt, Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt, Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt, interlinia 1,2 pt, Tekst dłuższy wyjustowany - Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt, Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt, Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt, Slajd na większą ilość tekstu Tahoma 16 pt interlinia 1,2 pt


Pobierz ppt "Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Kadencja 2014-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google