Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Skąd projekt? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z partnerami społecznymi stworzyło Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Czym jest Model? Systemowe podejście do współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Jak jest zbudowany Model? SĄ 3 PŁASZCZYZNY 1)Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych 2)Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 3)Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności KAŻDA PŁASZCZYZNA SKŁADA SIĘ Z OBSZARÓW W KAŻDYM OBSZARZE SĄ PRAKTYCZNE PRZYKŁADY STOSOWANIA MODELU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” Lider : Centrum Inicjatyw Obywatelskich Partner: Gmina Kobylnica Termin realizacji: wrzesień 2014 – czerwiec 2015 Obszar: Województwo Pomorskie Grupa odbiorców: Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe Współrealizator projektu: Pomorska Sieć COP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cel główny projektu Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w 6 gminach Woj. Pomorskiego, poprzez wdrożenie narzędzi i standardów z Modelu Współpracy w czasie 10 m-cy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cele szczegółowe 1. Zwiększenie wiedzy przedstawicieli 30 JST i 180 NGO nt. stanu współpracy międzysektorowej i narzędzi służących jej poprawie na podstawie Modelu Współpracy 2. Zwiększenie liczby stosowanych narzędzi współpracy rekomendowanych w MW, w 6 JST o 36 narzędzi 3. Zwiększenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli JST i NGO nt. w zakresie współpracy międzysektorowej 4. Wzmocnienie 2 regionalnych i 4 lokalnych COP w zakresie trwałego i kompleksowego wsparcia na rzecz społeczności lokal. i NGO na terenie JST WP w 2014/2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Działania Rekrutacja 6 JST i NGO do projektu Praca Zespołów Roboczych Stworzenie i wdrożenie elementów Modelu Współpracy Szkolenia z zakresu współpracy pomiędzy NGO i JST Funkcjonowanie COP – doradztwo mobilne dla organizacji pozarządowych, spotkania konsultacyjne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Rekrutacja 6 JST i NGO JST, które wezmą udział w projekcie: 1)Przejdą badanie diagnozujące stan współpracy z organizacjami; 2)Powołają zespoły robocze, które wypracują minimum 6 elementów z Modelu; 3)Wdrożą (poprzez uchwałę, zarządzenie itp.) wypracowane rozwiązania; 4)Upowszechnią wypracowane rozwiązania poprzez stronę www Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Praca Zespołów Roboczych W każdej JST powołany Zespół Roboczy, składający się z 2 osób z JST i 2 osób z NGO Zespół pracuje przy wsparciu specjalisty/ki ds. współpracy z samorządem Do końca projektu Zespół wypracowuje 3 elementy obowiązkowe i 3 fakultatywne z Modelu Współpracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Elementy obowiązkowe Płaszczyzna 1 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Obszary w płaszczyźnie 1 Obszar 2: Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnyc h. Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Obszar 5: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów. Obszar 1: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Obowiązkowe w projekcie Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć Przykładowe narzędzia: Regulamin Konsultacji Społecznych; procedura konsultacji Programu Współpracy; określenie różnorodnych form konsultacji itp. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Elementy obowiązkowe Płaszczyzna 2 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Obszary w płaszczyźnie 2 Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych Obszar 2 : Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Obowiązkowe w projekcie Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych Przykładowe narzędzia: Kryteria wyboru ofert; Karty oceny merytorycznej; Standardy usług zlecane organizacjom; Wieloletnie umowy na realizację zadań Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Obowiązkowe w projekcie Płaszczyzna 3 Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Obszary w płaszczyźnie 3 Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych Obszar 3: Partnerstwo lokalne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Obowiązkowe w projekcie Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych Przykładowe narzędzia: Tworzenie COPów; funkcjonowanie pełnomocnika ds. NGO; realizacja zadania publicznego punkt 33 z art.4 Ustawy; realizacja szkoleń, doradztwa dla NGO; wkłady Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Fakultatywne narzędzia z Modelu Każda JST musi wprowadzić dodatkowo 3 fakultatywne, dowolne narzędzia spośród wszystkich płaszczyzn i obszarów z Modelu Współpracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Pozostałe działania Szkolenia: 36 szkoleń dotyczących współpracy i funkcjonowania organizacji pozarządowych Doradztwo mobilne z zakresu współpracy i funkcjonowania organizacji : 120 godzin/m-c, w razie potrzeby docieranie do siedziby odbiorców Spotkania konsultacyjne dla NGO 1/2 m-ce: konsultowanie wyników pracy Zespołu Roboczego Szkolenia, spotkania i poradnictwo będą prowadzone przez Centra Organizacji Pozarządowych w: Słupsku, Kartuzach, Lęborku, Ustce, Tczewie, Sopocie, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Kwidzynie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Kontakt Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ul. Sienkiewicza 19, Słupsk Tel. 59 840 29 20; cio@cio.slupsk.pl;cio@cio.slupsk.pl Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych: - Fundacja Pokolenia Specjalistka ds. współpracy: - Paulina Kremer Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "„Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google