Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi
Anna Pawłowska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 10 grudnia 2014 r.

2 Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi
Podstawę współpracy samorządu i organizacji pozarządowych stanowi ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3 Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych
wg Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Płaszczyzna 1 współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych Płaszczyzna 2 współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych Płaszczyzna 3 infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej

4 Podmioty współpracy - trzeci sektor w Białymstoku
843 organizacji pozarządowych, w tym: 161 fundacji 493 stowarzyszeń z osobowością prawną 144 oddziałów stowarzyszeń bez osobowości prawnej 45 stowarzyszeń zwykłych organizacji sportowych w tym 104 organizacji o statusie organizacji pożytku publicznego

5 Podmioty współpracy - samorząd Miasta Białegostoku
Rada Miasta Białystok Prezydent Miasta Białegostoku pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownicy departamentów merytorycznych Urzędu Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

6 Tworzenie polityk publicznych
diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań przykłady: * aktywność Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych * „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji” opracowana przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab

7 Tworzenie polityk publicznych
wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań przykłady: * strona internetowa poświęcona konsultacjom społecznym: * zakładka na portalu miejskim „organizacje pozarządowe” * elektroniczny mailing

8 Tworzenie polityk publicznych
współtworzenie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych przykłady: * roczne programy współpracy, wieloletni program współpracy * Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata „Białystok dla Tolerancji” * Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata * zasady korzystania przez organizacje pozarządowe z zasobów mienia komunalnego

9 Tworzenie polityk publicznych
konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych niektóre formy: otwarte spotkania, konsultacje elektroniczne, Śniadania Obywatelskie, udział w Kawiarenkach Obywatelskich, future city game, sąd obywatelski, platforma konsultacyjna Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych, grupa robocza ds. budynku Św. Rocha 3

10 Realizacja zadań publicznych
realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych * otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych * przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków organizacji pozarządowych o realizację zadań publicznych, w tym z pominięciem otwartego konkursu ofert * w 2013 roku udzielono 562 dotacji na łączną kwotę około 20 mln zł * coraz częściej stosowane umowy wieloletnie zapewniające mieszkańcom ciągłość dostępu do usług oraz zlecanie zadań przez powierzanie

11 Realizacja zadań publicznych
współpraca niefinansowa * patronaty honorowe * wspólne zespoły tematyczne (Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych, komisje konkursowe oceniające wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert, grupa robocza ds. budynku Św. Rocha 3) * udostępnianie zasobów rzeczowych i lokalowych (Miasto udostępnia lokale organizacjom na preferencyjnych warunkach, daje możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń biurowych i szkoleniowych w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych) * korzystanie z narzędzi promocji (kanał komunikacji – mailingi czyli wysyłanie codziennie poczty elektronicznej po 4-6 informacji dziennie, cykliczny program tv „Jasna Strona Miasta”)

12 Realizacja zadań publicznych
partnerstwo projektowe na przykładzie projektu „Wspólnym głosem” Miasto Białystok partnerem projektu, lider: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych szkolenia nt. konsultacji społecznych, ich form oraz trybu prowadzenia (12 szkoleń dla 174 uczestników – przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych, radnych oraz przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych), 2 nowatorskie formy konsultacji społecznych: Future City Game na osiedlu Dziesięciny oraz sąd obywatelski, powstała platforma do konsultacji społecznych: 5 kawiarenek obywatelskich dotyczących ważnych problemów społecznych Miasta Białegostoku powstał międzysektorowy zespół – komisja dialogu społecznego ds. konsultacji społecznych, złożony z przedstawicieli Miasta Białystok, organizacji pozarządowych, radnych, który wypracował projekt regulaminu konsultacji społecznych

13 Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej
system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych * baza organizacji pozarządowych na portalu miejskim * pełnomocnik Prezydenta * Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych * udostępnianie lokali, sprzętu biurowego i multimedialnego * lokale miejskie na preferencyjnych warunkach

14 Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej
system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych * wsparcie merytoryczne: szkolenia, indywidualne doradztwo * udostępnianie narzędzi promocyjnych (Jasna Strona Miasta) * strona internetowa * wspieranie wolontariatu (Społeczna Dusza, 8 Wspaniałych, konferencje z okazji Dnia Wolontariusza)

15 Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej
wspieranie procesów integracji trzeciego sektora przykłady: * fora organizacji pozarządowych co 2 lata * spotkania wigilijne

16 Zapraszam do współpracy
Urząd Miejski w Białymstoku Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych ul. Świętojańska 22/1 Białystok tel. (85) praca biura w godz


Pobierz ppt "Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google