Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych"— Zapis prezentacji:

1 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

2 Czym jest Model ? Systemowe podejście do współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

3 Kto jest odbiorcą Modelu
organy administracji państwowej Poziom krajowy: lokalne organizacje pozarządowe jednostki samorządu terytorialnego, Poziom regionalny:

4 Praca nad Modelem „Okrągłe stoły” Spotkania lokalne FAOW
Grupy robocze Komitet Ekspertów Grupy Wymiany Doświadczeń prowadzonych przez Związek Miast Polskich Fora Pełnomocników „Okrągłe stoły”

5 Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności
Model założenia 3 płaszczyzny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Zasady współpracy

6 Praktyczne rozumienie zasad w poszczególnych obszarach płaszczyzny
ZASADY PŁASZCZYZNA 1 wstęp obszary/cele wzorce wskaźniki PŁASZCZYZNA 2 PŁASZCZYZNA 3 Praktyczne rozumienie zasad w poszczególnych obszarach płaszczyzny Praktyczne rozumienie zasad w poszczególnych obszarach płaszczyzny Praktyczne rozumienie zasad w poszczególnych obszarach płaszczyzny

7 Ustawowe zasady współpracy
Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji Płaszczyzna współpracy Obszary współpracy Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji Obszary współpracy

8 Płaszczyzna współpracy
Zasada równości szans Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji Płaszczyzna współpracy Obszary współpracy Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji Zasada równości szans Zasada równości szans Obszary współpracy

9 Płaszczyzna współpracy
Kultura współpracy Obszary współpracy Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji Płaszczyzna współpracy Zasada równości szans Zasada równości szans Obszary współpracy

10 Kultura współpracy Społeczność lokalna Społeczność lokalna Postawy
Obyczaje Wartości Społeczność lokalna Społeczność lokalna

11 Kultura współpracy Co składa się na kulturę współpracy
Budowa wzajemnego pozytywnego postrzegania się partnerów Kształtowanie odpowiednich postaw wśród partnerów Budowania wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami Akceptowanie odmienności partnerów

12 Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności
Model założenia 3 płaszczyzny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Zasady współpracy

13 Płaszczyzna 1 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych

14 Płaszczyzna 1 Obszar 2: Wzajemne
informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych. Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych Obszar 5: Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów. Obszar 1: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań

15 Płaszczyzna 2 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych

16 Płaszczyzna 2 Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych Obszar 1: Obszar 2 : Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych

17 Płaszczyzna 3 Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

18 Płaszczyzna 3 System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych Obszar 1: Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych Obszar 3: Partnerstwo lokalne

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google