Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modele biznesowe. Podręcznik Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modele biznesowe. Podręcznik Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji."— Zapis prezentacji:

1 Modele biznesowe

2 Podręcznik

3 Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji. Model biznesowy opisuję przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości.

4 Elementy fundamentalne według Osterwalder i Pigneur Segment klientów Propozycja wartości Kanały Relację z klientami Strumienie przychodów Kluczowe zasoby Kluczowe działania Kluczowi partnerzy Struktura kosztów

5

6

7

8

9 Segment klientów Ten element modelu wskazuje różne grupy ludzi i organizacji, do których przedsiębiorstwo stara się dotrzeć i które chce obsługiwać. Dla kogo tworzymy wartość? Kim są nasi najważniejsi klienci? www.producthero.pl-

10 http://startupakademia.pl/2015/10/05/snapchat-czyli-jak-zarobic-na-ulotnosci/

11 Propozycja Wartości Element określany mianem propozycji wartości opisuje zbiór produktów i usług, które generują wartość dla konkretnego segmentu klientów. Jaką wartość generujemy dla naszym klientów? Jakiego rodzaju problemy pomagamy klientom rozwiązać? Które potrzeby klientów zaspokajamy? Jaki zbiór produktów i usług oferujemy każdemu z segmentów klientów?

12 Propozycja Wartości Powód dla którego, klienci przekładają ofertę danej firmy ponad ofertę konkurencji. Przykłady :nowość, wydajność, dostosowanie do indywidualnych potrzeb, skuteczność, cena, marka i status, niższe ryzyko, wygoda i użyteczność, dostępność.

13 Jaki to rodzaj wartości?

14 Kanały Kanały to ten element modelu biznesowego, który wskazuje, w jaki sposób firma komunikuje się z poszczególnymi segmentami swoich klientów i w jaki sposób przekazuje im swoją propozycję wartości. Z jakich kanałów powinniśmy korzystać przy nawiązaniu kontaktów z poszczególnymi segmentami klientów? W jaki sposób nawiązujemy te kontakty w chwili obecnej? Które sprawdzają się najlepiej? Które są najbardziej ekonomiczne?

15 Kanały Podnoszą świadomość klientów na temat produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy. Pomagają klientom sformułować opinie na temat konkretnej propozycji wartości. planeria.pl

16 Rodzaje kanałów Komunikacji Dystrybucji Sprzedaży

17 Relacje z klientami Ten element modelu zawiera charakterystykę relacji, jakie łączą firmę z przedstawicielami konkretnego segmentu klientów. Jakiego rodzaju relacji oczekują od nas przedstawiciele poszczególnych segmentów rynku? Które spośród tych oczekiwań udało nam się sprostać? Ile nas to kosztuje? W jakim stopniu działania te są zintegrowane z pozostałymi elementami naszego modelu?

18 Relacje z klientami Budowanie społeczności Wykorzystanie Crowdsourcingu

19 Strumień przychodów Strumień przychodów to ten element modelu biznesowe, który symbolizuje ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego z segmentów rynku(żeby ustalić poziom zysków, należy odjąć koszty od przychodów). Za jaką wartość Twoi klienci są gotowi zapłacić? Za co płacą obecnie? W jaki sposób dokonują płatności w chwili obecnej? Jak woleliby płacić? Jak duży jest udział poszczególnych strumieni przychodów w ogólnych przychodach firmy?

20 Kluczowe zasoby Kluczowe zasoby to ten element modelu biznesowego, który wskazuje najważniejsze zasoby niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowanie. Jakich kluczowych zasobów wymaga nasza propozycja wartości? Jakich zasobów wymagają nasze kanały dystrybucji, relację z klientami i strumienie przychodów?

21 Kluczowe zasoby Co jest głównym zasobem tej firmy?

22

23 Kluczowe działania Na ten element składają się najważniejsze działania, które firma musi podejmować żeby jej model sprawnie funkcjonował. Jakich kluczowych działań wymaga nasza propozycja wartości? Jakich działań wymagają nasze kanały dystrybucji, relację z klientami i strumienie przychodów?

24 Kluczowe działania W przypadku producentów oprogramowania jak Microsoft, do kluczowych działań zaliczać się będzie tworzenie aplikacji. W przypadku firmy Dell, będącej producentem komputerów osobistych, za kluczowe działania uznamy zarządzania łańcuchem dostaw. Kluczowym działanie może być też rozwiązania problemu.

25 Kluczowi partnerzy Kluczowi partnerzy to element modelu biznesowego opisujący sieć dostawców i współpracowników, od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy. Kogo należy uznać za kluczowego partnera? Kto zasługuje na miano kluczowego dostawcy? Jakie kluczowe zasoby pozyskujemy od partnerów? Jakie kluczowe działania realizują nasi partnerzy?

26 Kluczowi partnerzy Można wyróżnić cztery rodzaje partnerów: 1.Sojusz strategiczny firm niebędących konkurentami. 2.Współkonkurencja, czyli partnerstwo strategiczne konkurentów. 3.Wspólne działania zmierzające do stworzenia nowych jednostek biznesowych. 4.Współpraca między dostawcą a nabywać, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.

27 Struktura kosztów Struktura kosztów obejmuje wszystkie wydatki ponoszą w związku z korzystaniem z określonego modelu biznesowego. Jakie najważniejsze koszty generuje nasz model biznesowy? Które kluczowe zasoby kosztują najwięcej? Które kluczowe działania wymagają największych nakładów?

28 Struktura kosztów vs

29 Model Googla Propozycja wartości to doskonała targetowanej reklama w całym Internecie. Propozycja wartości zależy od liczby klientów, których uda przyciągnąć na stronę (Googla). Dlatego firma dba by klienci mieli stały dostęp do coraz to nowych produktów.

30

31 Model Googla Nawiązywanie współpracy Adsense- opłacanie treści publikowanych przez strony trzecie. Wzrost przychodów z reklam zachęca coraz to nowych właścicieli treści do nawiązania współpracy z Googlem.

32 Model Googla Trzy kluczowe działania firmy to: 1)Budowanie i utrzymywanie wyszukiwarki internetowej 2)Zarządzanie trzema głównymi usługami 3)Promocja platformy wśród nowych użytkowników, właścicieli treści i reklamodawców.

33 Wii

34 Wii Sukces dzięki niedrogiemu zróżnicowaniu produktu (kontrola za pomocą ruchu). Koncentracja na nowym rynku gdzie mniejsze znaczenia ma technologia (grający okazjonalnie) Wii generuje zyski ze sprzedaży konsol i pobiera od twórców gier opłaty z tytułu tantiem.

35 Platformy wielostronne Kojarzą ze sobą dwie odrębne, ale wzajemnie powiązane grupy klientów. Platforma generuje wartość, stwarzając warunki do interakcji przedstawicieli różnych grup.

36 Długi ogon

37 Freemium

38 O co pytać klienta Propozycja wartości Strumień przychodów Kanały dystrybucji Relacje z klientem

39 Podsumowanie Elementy modeli; Przykłady modeli; Platforma wielostronna jako typ modelu biznesowego.

40 Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "Modele biznesowe. Podręcznik Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google