Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku

2 Koszty stworzenia nowego miejsca pracy WYNAGRODZENIA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PODATEK) ZAKUP MASZYN, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA

3 Formy dofinansowania nowych miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy może udzielić Pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy wsparcia w postaci: sfinansowania wyposażenia stanowiska pracy sfinansowania części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (prace interwencyjne)

4 Wyposażenie stanowiska pracy – uprawnione Podmioty O sfinansowanie wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się Podmiot, który: prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 m-cy w okresie ostatnich 6 m-cy nie wypowiedział pracownikowi umowy o pracę nie zalega na dzień złożenia wniosku z płatnościami wobec ZUS, US i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych

5 Wyposażenie stanowiska pracy – wykluczone branże Produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych Handel art. spożywczymi Handel obwoźny i obnośny Prowadzenie pośrednictwa finansowego oraz punktu kasowego bez współpracy z bankiem Prowadzenia lombardu, salonu gier hazardowych oraz firm typu agencje towarzyskie

6 Wyposażenie stanowiska pracy – kwota dofinansowania Aktualnie max. kwota na sfinansowanie wyposażenia stanowiska pracy wynosi ,00 złotych

7 Wyposażenie stanowiska pracy – umowa Umowa o sfinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dotyczy konkretnego stanowiska pracy, a nie zatrudnionej na tym stanowisku osoby bezrobotnej

8 zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy utrzymywanie utworzonego stanowiska pracy przez okres 24 m-cy udokumentowania poniesienia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego kosztów wyposażenia stanowiska (faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży) Wyposażenie stanowiska pracy – obowiązki Pracodawcy

9 Wyposażenie stanowiska pracy Szczegółowe zasady oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Informacje można uzyskać pod numerem telefonu wew. 16

10 Wyposażenie stanowiska pracy – krok po kroku Zapoznanie się z zasadami Złożenie wniosku ul. Mickiewicza 56, pok. nr 7 Ocena formalna oraz merytoryczna wniosku Wizytacja w zakładzie pracy Zaopiniowanie wniosku przez Komisję Ostateczna decyzja Dyrektora Urzędu Podpisanie umowy Zakup określonego w umowie wyposażenia Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Refundacja

11 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne będących kosztem Pracodawcy (emerytalna, rentowa, wypadkowa) PRACE INTERWENCYJNE Pracodawca może dodatkowo wnioskować o jednorazową premię (aktualna wysokość 4.796,00 zł) PREMIA

12 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – kto może być skierowany OSOBY BEZROBOTNE znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in.: do 25 roku życia powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego

13 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – rodzaje dofinansowania refundacja za pierwsze 3 m-ce: max. 872,64 zł refundacja za kolejne m-ce: max. 685,20 zł 6 lub 12 m-cy pełen etat 100 % zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne refundacja w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia: max. 774,33 zł refundacja w wysokości 80% minimlanego wynagrodzenia: max ,93 zł 24 m-ce pełen etat 50% lub 80% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

14 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – rodzaje dofinansowania refundacja max. 774,33 zł 6 m-cy min. ½ etatu 50% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne refundacja max ,66 zł (za co drugi m-c zatrudnienia) 12 m-cy pełen etat 100% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

15 zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na podstawie umowy o pracę utrzymywanie utworzonego stanowiska pracy przez okres 12 lub 24 miesięcy składanie wniosków o refundacje wraz z listami płac oraz potwierdzeniem opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – obowiązki Pracodawcy

16 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – pomoc publiczna Sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną na zatrudnienie. Wobec tego każdy wniosek jest analizowany pod tym kątem.

17 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu wew. 27

18 Złożenie wniosku w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych, ul. Przemysłowa 1 Sprawdzenie pod względem formalnym dokumentów Ocena merytoryczna: -czy Urząd posiada w rejestrze osoby, które mogą być skierowane do Pracodawcy - spełnienia przez Pracodawcę warunków pomocy publicznej Zaopiniowanie wniosku przez Komisję oraz ostateczna decyzja Dyrektora Urzędu Podpisanie umowy Skierowanie bezrobotnego Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego ……. Refundacje zgodnie z postanowieniami umowy Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – krok po kroku

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google