Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku

2 Koszty stworzenia nowego miejsca pracy WYNAGRODZENIA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PODATEK) ZAKUP MASZYN, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA

3 Formy dofinansowania nowych miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy może udzielić Pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy wsparcia w postaci: sfinansowania wyposażenia stanowiska pracy sfinansowania części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (prace interwencyjne)

4 Wyposażenie stanowiska pracy – uprawnione Podmioty O sfinansowanie wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się Podmiot, który: prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 m-cy w okresie ostatnich 6 m-cy nie wypowiedział pracownikowi umowy o pracę nie zalega na dzień złożenia wniosku z płatnościami wobec ZUS, US i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych

5 Wyposażenie stanowiska pracy – wykluczone branże Produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych Handel art. spożywczymi Handel obwoźny i obnośny Prowadzenie pośrednictwa finansowego oraz punktu kasowego bez współpracy z bankiem Prowadzenia lombardu, salonu gier hazardowych oraz firm typu agencje towarzyskie

6 Wyposażenie stanowiska pracy – kwota dofinansowania Aktualnie max. kwota na sfinansowanie wyposażenia stanowiska pracy wynosi 18.000,00 złotych

7 Wyposażenie stanowiska pracy – umowa Umowa o sfinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dotyczy konkretnego stanowiska pracy, a nie zatrudnionej na tym stanowisku osoby bezrobotnej

8 zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy utrzymywanie utworzonego stanowiska pracy przez okres 24 m-cy udokumentowania poniesienia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego kosztów wyposażenia stanowiska (faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży) Wyposażenie stanowiska pracy – obowiązki Pracodawcy

9 Wyposażenie stanowiska pracy Szczegółowe zasady oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.pup.srem.pl Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 28 37 059 wew. 16

10 Wyposażenie stanowiska pracy – krok po kroku Zapoznanie się z zasadami Złożenie wniosku ul. Mickiewicza 56, pok. nr 7 Ocena formalna oraz merytoryczna wniosku Wizytacja w zakładzie pracy Zaopiniowanie wniosku przez Komisję Ostateczna decyzja Dyrektora Urzędu Podpisanie umowy Zakup określonego w umowie wyposażenia Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Refundacja

11 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne będących kosztem Pracodawcy (emerytalna, rentowa, wypadkowa) PRACE INTERWENCYJNE Pracodawca może dodatkowo wnioskować o jednorazową premię (aktualna wysokość 4.796,00 zł) PREMIA

12 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – kto może być skierowany OSOBY BEZROBOTNE znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in.: do 25 roku życia powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego

13 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – rodzaje dofinansowania refundacja za pierwsze 3 m-ce: max. 872,64 zł refundacja za kolejne m-ce: max. 685,20 zł 6 lub 12 m-cy pełen etat 100 % zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne refundacja w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia: max. 774,33 zł refundacja w wysokości 80% minimlanego wynagrodzenia: max. 1.238,93 zł 24 m-ce pełen etat 50% lub 80% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

14 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – rodzaje dofinansowania refundacja max. 774,33 zł 6 m-cy min. ½ etatu 50% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne refundacja max. 1.548,66 zł (za co drugi m-c zatrudnienia) 12 m-cy pełen etat 100% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

15 zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na podstawie umowy o pracę utrzymywanie utworzonego stanowiska pracy przez okres 12 lub 24 miesięcy składanie wniosków o refundacje wraz z listami płac oraz potwierdzeniem opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – obowiązki Pracodawcy

16 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – pomoc publiczna Sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną na zatrudnienie. Wobec tego każdy wniosek jest analizowany pod tym kątem.

17 Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.pup.srem.pl Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.pup.srem.plwww.pup.srem.pl Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 28 39 099 wew. 27

18 Złożenie wniosku w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych, ul. Przemysłowa 1 Sprawdzenie pod względem formalnym dokumentów Ocena merytoryczna: -czy Urząd posiada w rejestrze osoby, które mogą być skierowane do Pracodawcy - spełnienia przez Pracodawcę warunków pomocy publicznej Zaopiniowanie wniosku przez Komisję oraz ostateczna decyzja Dyrektora Urzędu Podpisanie umowy Skierowanie bezrobotnego Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego ……. Refundacje zgodnie z postanowieniami umowy Sfinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – krok po kroku

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie SFINANSUJEMY NOWE MIEJSCA PRACY Śrem, 4 listopada 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google