Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Temat : Kredyt Bankowy Zaciągamy kredyt Na dzisiejszej lekcji poznamy: - podstawowe pojęcia związane kredytowaniem - warunki jakie należy spełnić aby otrzymać kredyt, - tryb przyznawania i realizacji kredytu, nauczymy się: -obliczyć odsetki od kredytu, - wypełnić przykładowy wniosek kredytowy Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Najpopularniejsze cele kredytów Zakup mieszkania lub domu (kredyt hipoteczny) Kupno samochodu (kredyt samochodowy) Remont mieszkania lub domu (kredyt modernizacyjny) Spłata innych zobowiązań kredytowych (kredyt konsolidacyjny ) Zakup sprzętu w systemie ratalnym (kredyt ratalny ) Finansowanie bieżących potrzeb nakładów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

4 ja, idę zaciągnąć kredyt – więc jestem Kredytobiorcą ! Kredyty udzielane są jedynie przez banki, dlatego kredytodawcą jest tylko ja !

5 Odsetki to koszt pozyskania środków pieniężnych w formie kredytu. Ich wysokość zależy od oprocentowania ustalonego pomiędzy stronami umowy kredytu. Wniosek kredytowy – jest to pisemna prośba o udzielenie kredytu, złożona przez kredytobiorcę (najczęściej na formularzu bankowym). Oprocentowanie - stopa procentowa podawana w skali rocznej, określająca wysokość odsetek od kredytu, które będzie płacić kredytobiorca.

6 Umowa kredytu bankowego - Zgodnie z art. 69 ustawy - Prawo bankowe, przez umowę kredytu bankowego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

7 Cechy umowy kredytowej Odpłatna (odsetki) obustronna Terminowa Udzielona na określony cel Nawiązana w momencie podpisania przez strony (konsensualność)

8 Koszty kredytu oprocentowanie prowizja dodatkowe opłaty Do kosztów prowizji zalicza się prowizję za udzielanie kredytu oraz często prowizję za promesę kredytową. -opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, -opłata za wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania, -opłata za konwersję-jest to opłata związana ze zmianą stopy procentowej kredytu, -opłata za przewalutowanie, -opłata za wycenę nieruchomości, -ubezpieczenie kredytu. -opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, -opłata za wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania, -opłata za konwersję-jest to opłata związana ze zmianą stopy procentowej kredytu, -opłata za przewalutowanie, -opłata za wycenę nieruchomości, -ubezpieczenie kredytu.

9 Zabezpieczenie kredytów (przykłady) Poręczenie weksale - Zastaw ogólny Weksel in blanco - Kaucja Poręczenie zwykłe - Hipoteka Gwarancja bankowa - blokada środków Przelew wierzytelności na rachunkach bankowych Prawne Rzeczowe

10 Raty spłaty kredytu- stałe i malejące Kwota: 10000, oprocentowanie: 8%, okres spłaty 6 miesięcy Lp. Raty równe Kapitał raty równe Odsetki raty równe Raty malejące Kapitał raty malejące Odsetki raty malejące , ,1066, , ,6766, , ,0355, , ,6755, , ,0344, , ,6744, , ,1033, , ,6733, , ,2522, , ,6722, , ,4711, , ,6711,11 Suma10 234, ,98234, , ,00233,33

11 Każdy wniosek o kredyt powinien zawierać niezbędne dla banku informacje, w oparciu o które będzie możliwe dokonanie oceny zdolności kredytowej. Każdy wniosek kredytowy zawiera takie elementy jak: charakterystykę kredytobiorcy, określenie rodzaju kredytu (obrotowy, inwestycyjny), wysokość kredytu, proponowane terminy i kwoty wykorzystania, źródła i terminy spłaty kredytu, cel, na jaki ma być przeznaczony kredyt, propozycje prawnego zabezpieczenia spłaty, informacja o posiadanych rachunkach w innych bankach,

12 Co się dzieje z wnioskiem kredytowym w banku ? ocena możliwości i preferencji banku decyzja nie (odmowa udzielenia kredytu) tak decyzja nie (odrzucenie wniosku kredytowego) tak tak (umowa kredytowa)- gotówka lub transze. Wniosek o kredyt Wstępna ocena kredytobiorcy (informacje ogólne Analiza działalności kredytobiorcy: - sytuacja i struktura finansowa, - zdolność kredytowa, - efektywność kredytowanego przedsięwzięcia

13 Zadanie porównaj oferty 2 banków dla kredytu obrotowego w kwocie zł na okres kredytowania 1 roku. Średnie dochody kredytobiorcy to 3000 zł netto, jego miesięczne opłaty wynoszą 1000 zł. t Odsetki od kredytu = K * R * lub 12 miesięcy K – kwota kredytu R- roczna stopa oprocentowania kredytu t - okres trwania kredytu w dniach/ miesiącach długość roku bankowego w dniach/miesiącach

14 Przykładowe zachowania kredytobiorcy w przypadku trudności ze spłatą kredytu. Negocjacje z bankiem o zmianę umowy kredytowej i obniżenie rat Wakacje kredytowe ( zawieszenie spłaty kredytu na kilka miesięcy ) Konsolidacja kredytów Rozłożenie kredytu na dłuższy czas Zamiana kredytów kartowych na ratalne Zastaw hipoteczny Upadłość konsumencka Przewalutowanie kredytu


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google