Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU NA LATA 2014-2020 DYSKUSJA PUBLICZNA Gdańsk 15.04.2015r. Tomasz Budziszewski Biuro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU NA LATA 2014-2020 DYSKUSJA PUBLICZNA Gdańsk 15.04.2015r. Tomasz Budziszewski Biuro."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU NA LATA 2014-2020 DYSKUSJA PUBLICZNA Gdańsk 15.04.2015r. Tomasz Budziszewski Biuro Rozwoju Gdańska

2 Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku – Uchwała 25 sierpień 2011 Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku – aktualizacja 2015 CEL: Ustalenie kolejności realizacji układu drogowego CEL: Ustalenie kolejności realizacji układu drogowego i tramwajowego Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku

3 Założenia Analiza układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 ROK 2008ROK 2014 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

4 Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014 - 2020 – aktualizacja 2015 Cel  Ustalenie strategicznych zasad realizacji układu transportowego  sprawny  efektywny  bezpieczny  Zrównoważony proces rozwoju systemu transportu poprzez:  optymalizacje uzyskiwanych efektów ruchowych i funkcjonalnych  ograniczania środowiskowych skutków realizacji inwestycji,  zapewnienia udziału społeczności lokalnej w opiniowaniu programu.

5 Analiza układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015  Analiza wielokryterialna - Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process)  Budowa modelu hierarchicznego – wybór wariantów  Wybór kryteriów, określenie wskaźnika istotności kryteriów  Proces obliczeniowy – określenie preferencji wariantów względem każdego kryterium  Klasyfikacja analizowanych elementów  Transportowy Model Symulacyjny  Horyzont czasowy 2020 Założenia

6 Analiza układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 ISTNIEJĄCY UKŁAD TRANSPORTOWY – WARIANT 0 Tram SKM PKM Pętla tramwajowa Przystanek SKM Przystanek PKM

7 Założenia Analiza układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 ANALIZOWANE ELEMENTY UKŁADU TRANSPORTOWEGO 01Nowa Bulońska Północna 02Trasa PP 03Nowa Jabłoniowa 04Nowa Warszawska 05Myśliwska 06Nowa Bulońska Południowa 07Nowa Podmiejska 08Nowa Małomiejska 09Nowa Chmielna 10Nowa Świętokrzyska 11Nowa Niepołomicka 12Nowa Zakoniczyńska 13Nowa Unruga 14Nowa Politechniczna 15Nowa Cienista Tram Tram SKM PKM Pętla tramwajowa Przystanek SKM Przystanek PKM

8 Analiza układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015  K1 - Stopień wykorzystania taboru  K2 - Średni czas podróży transportem zbiorowym  K3 - Liczba osób wsiadających i wysiadających  K4 - Szacunkowy koszt inwestycji  K5 - Średni czas podróży transportem indywidualnym  K6 - Stopień wykorzystania drogi  K7 - Koszt eksploatacji pojazdów i użytkowników infrastruktury drogowej Założenia

9 METODA AHP – ISTOTNOŚĆ KRYTERIÓW Analiza układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 Założenia

10 Analiza układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 Analizowany odcinekSzacunkowy koszt N.Podmiejska-N.Małomiejska-N.Chmielna401 mln Nowa Politechniczna388 mln Nowa Świętokrzyska340 mln Nowa Bulońska Północna276 mln Nowa Małomiejska - Nowa Podmiejska220 mln N.Świętokrzyska Wsch. – N. Niepołomicka191 mln Nowa Bulońska Południowa165 mln Nowa Małomiejska-Trasa PP155 mln Nowa Jabłoniowa153 mln Nowa Warszawska129 mln Nowa Cienista120 mln Nowa Unruga - Nowa Warszawska106 mln Trasa PP59 mln Nowa Zakoniczyńska30 mln Nowa Myśliwska21 mln Założenia ANALIZOWANY ODCINEKSZACUNKOWY KOSZT

11 01 Nowa Bulońska Północna 02 Nowa Politechniczna 03 Nowa Jabłoniowa 04 Nowa Warszawska 05 Nowa Świętokrzyska 06 Nowa Bulońska Południowa 07 Małomiejska-Podmiejska- Chmielna 08 Nowa Cienista 09 Nowa Myśliwska 10 Trasa PP 11 Nowa Unruga-Nowa Warszawska 12 Nowa Zakoniczyńska 13 Małomiejska-Podmiejska 14 Nowa Świętokrzyska-Nowa Niepołomicka 15 Małomiejska-PP Proces obliczeniowy – określenie preferencji wariantów względem każdego kryterium

12 01 Nowa Bulońska Północna 02 Nowa Politechniczna 03 Nowa Jabłoniowa 04 Nowa Warszawska 05 Nowa Świętokrzyska 06 Nowa Bulońska Południowa 07 Małomiejska-Podmiejska- Chmielna 08 Nowa Cienista 09 Nowa Myśliwska 10 Trasa PP 11 Nowa Unruga-Nowa Warszawska 12 Nowa Zakoniczyńska 13 Małomiejska-Podmiejska 14 Nowa Świętokrzyska-Nowa Niepołomicka 15 Małomiejska-PP Proces obliczeniowy – określenie preferencji wariantów względem każdego kryterium

13 Wyniki analizy realizacji układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 [Istotność %] 1 2 3 Wyniki

14 Wyniki analizy realizacji układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 Wyniki 1.Nowa Politechniczna 2.Nowa Bulońska Północna 3.Nowa Warszawska Nowa Jabłoniowa Nowa Świętokrzyska Tram SKM PKM Pętla tramwajowa Przystanek SKM Przystanek PKM

15 Skutki realizacji układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015 Prognoza oddziaływania na środowisko wpływ na zdrowie ludzi emisja hałasu; emisja zanieczyszczeń; wpływ na środowisko przyrodnicze zajmowanie terenów czynnych biologicznie; zawężanie lub rozcinanie ciągów ekologicznych;

16 Prognoza oddziaływania na środowisko mapa różnic w poziomie hałasu po realizacji dróg Nowa Bulońska Nowa Jabłoniowa Nowa Świętokrzyska Nowa Warszawska Nowa Politechniczna Skutki realizacji układu drogowego i tramwajowego – aktualizacja SPT 2015

17 Prognoza oddziaływania na środowisko planowane drogi i sąsiedztwo obszarów cennych przyrodniczo

18 PODSUMOWANIE  Wytypowano 5 najistotniejszych elementów: 1.Nowa Politechniczna; 2.Nowa Bulońska Północna; 3.Nowa Warszawska; Nowa Jabłoniowa; Nowa Świętokrzyska.  Koszt wybranych inwestycji: 1,3 mld zł  Uzyskane efekty:  Poprawa warunków ruchu  Skrócenie czasu podróży  Poprawa dostępności  Różnice w dokumentach z 2011 i 2015

19 PODSUMOWANIE  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 1.04.2015r. – 30.04.2015r. www.gdansk.pl www.brg.gda.pl Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24  Składanie uwag do projektu Programu 21.05.2015r. e-mail: gdansk-poludnie@gdansk.gda.pl Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU NA LATA 2014-2020 DYSKUSJA PUBLICZNA Gdańsk 15.04.2015r. Tomasz Budziszewski Biuro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google