Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wkd-sppw.eu ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wkd-sppw.eu ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 www.wkd-sppw.eu ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Podpisanie Umowy w sprawie Realizacji Projektu Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2 www.wkd-sppw.eu CELE PROJEKTU Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej Zwiększenie niezawodności dzięki wymianie taboru na fabrycznie nowy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów

3 www.wkd-sppw.eu PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring wizyjny na stacjach oraz w pociągach Szkolenia kadry WKD w zakresie obsługi nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

4 www.wkd-sppw.eu REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU Projekt będzie charakteryzować się dużym potencjałem, umożliwiającym osiągnięcie istotnych korzyści: Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach Integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

5 www.wkd-sppw.eu WPŁYW PROJEKTU NA ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE Aspekty środowiskowe – redukcja zanieczyszczeń i hałasu Aspekty ekonomiczno-społeczne – zmniejszenie kosztów społecznych transportu Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych Równouprawnienie płci Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów

6 www.wkd-sppw.eu HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE Działanie 1. Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (NZT) Czas realizacji: 2012-07 – 2016-02 Kwota działania w CHF: 32.140.000 Kwota działania w PLN: 96.000.000 Działanie 2. Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) Czas realizacji: 2012-07 – 2013-12 Kwota działania w CHF: 1.679.000 Kwota działania w PLN: 5.015.000

7 www.wkd-sppw.eu KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Kwota dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 19.353.841 CHF 57.809.924 PLN Łączna wartość Projektu: 41.750.613 CHF 124.709.081 PLN

8 www.wkd-sppw.eu UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno- ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy. Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu. Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno- ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów.

9 www.wkd-sppw.eu Dziękuję za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel: +48 22 755 55 64; Fax: +48 22 755 20 85 www.wkd.com.pl


Pobierz ppt "Www.wkd-sppw.eu ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google