Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy"— Zapis prezentacji:

1 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy
dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Sesja: Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2

2 Projekt ITS, krótki wstęp…
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Projekt ITS, krótki wstęp… 1. miejsce na liście rankingowej 8.3 POIiŚ Rozwój ITS Partner naukowy: Zamawiający: Wykonawca: Wartość projektu: ,00 zł brutto Uruchomienie systemu: styczeń 2015 r. dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

3 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 1. Mapa Bydgoszczy Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1], [2]

4 Obszar systemu: podstawowe korytarze transportowe
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Obszar systemu: podstawowe korytarze transportowe T1 N2 E2 W1 T0 dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz E3 S2 Rys. 2. Obszar ITS Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

5 Główne segmenty systemu
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Główne segmenty systemu Obszarowe sterowanie ruchem z monitoringiem wizyjnym Zarządzanie transportem publicznym wraz z dynamiczną informacją pasażerską Dynamiczna informacja podobszarów parkowania Naprowadzanie kierowców na drogi alternatywne dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

6 Sterowanie ruchem drogowym
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Sterowanie ruchem drogowym Sterowanie obszarowe systemem SCATS 45 sygnalizacje świetlne (ze 118 istniejących) + 7 nowych Zbieranie danych  Tworzenie planów sterowania wspieranych dynamicznym modelu ruchu  Optymalizacja przepływu pojazdów z oceną sterowania dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz CSR Rys. 3. Wizualizacja zbierania danych o ruchu drogowym Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]

7 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Monitoring wizyjny Analiza sytuacji na ulicach w czasie rzeczywistym (CCTV – 40 szt.) Wsparcie dla operatorów sterowania ruchem Zbieranie danych dot. cech pojazdów (ANPR – 50 szt.) Pomiar natężenia ruchu drogowego / klasyfikacja rodzajowa pojazdów Uzyskanie informacji o przybliżonym czasie przejazdu proponowanych tras  predykcja czasu przejazdu w prognozach minut  przekazywanie danych do tablic zmiennej treści VMS dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

8 Monitoring obszarowy (CCTV)
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Monitoring obszarowy (CCTV) dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 4. Proponowane lokalizacje kamer CCTV Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

9 Rejestracja cech pojazdów (ANPR)
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Rejestracja cech pojazdów (ANPR) dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 5. Proponowane lokalizacje kamer ANPR Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

10 Stacje meteorologiczne
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Stacje meteorologiczne dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 6. Proponowane lokalizacje pętli systemowych oraz stacji meteo Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

11 Naprowadzanie na trasy alternatywne
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Naprowadzanie na trasy alternatywne Przekazywanie informacji graficznej kierowcom o: możliwych trasach i czasach przejazdu, wypadkach lub utrudnieniach w ruchu, ostrzeżenia pogodowe itp. Baza danych z kamer ANPR Portal internetowy  Łącznie 32 tablice VMS dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 7. Przykładowe treści tablic VMS Źródło: [5]

12 Tablice zmiennej treści
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Tablice zmiennej treści dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 8. Proponowane lokalizacje tablic VMS Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

13 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Transport publiczny Montaż 180 tablic LCD dynamicznej informacji przystankowej Integracja z istniejącym systemem „Mały ITS” Instalacja 20 nowych kiosków informacyjnych (automat biletowy) Montaż automatyki rozjazdów torowych Priorytety dla ruchu pojazdów szynowego transportu publicznego Instalacja 80 nadajników radiowych w tramwajach Uprzywilejowanie w korytarzach T0 i T1 kosztem ruchu samochodowego dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

14 Uprzywilejowanie ruchu tramwajowego
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Uprzywilejowanie ruchu tramwajowego 400 – 500 m Przystanek A Przystanek B dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Sterownik sygnalizacji Rys. 9. Wizualizacja przydzielania priorytetu Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]

15 Informacja parkingowa
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Informacja parkingowa Cel: informacja o zajętości stref płatnego parkowania (obszar Śródmieścia) Instalacja 101 nowych parkomatów Instalacja 26 tablic wyświetlających informacje o dostępie wolnych miejsc Podział na mniejsze podstrefy parkowania Określenie odpowiednich wskaźników rotacji i zajętości Zbieranie on-line danych o liczbie wykupionych biletów Estymacja poziomu zajętości danego obszaru Uwzględnienie wskaźników korygujących Przekaz danych na wyświetlacz tablicy parkingowej System będzie określał procentowo zajętość ciągów danej ulicy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

16 Informacja parkingowa
Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Informacja parkingowa Lipowa Śniadeckich Matejki Parking P Mała zajętość Duża zajętość ` Nieczynny dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 10. Informacja o zajętości strefy parkingowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5], [6]

17 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Podsumowanie Prognozuje się względne oszczędności czasu: Przejazdu samochodem w rejonie funkcjonującego systemu ITS na poziomie 6,03% Podróży środkami szynowego transportu zbiorowego w obszarze systemu ITS na poziomie 8,33% dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

18 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Korzyści Poprawa komfortu i efektywności podróży transportem indywidualnym i zbiorowym  skrócenie czasu podróży Lepsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury drogowej poprzez dynamiczne naprowadzanie kierowców na ciągi alternatywne Lepsze warunki pracy inżynierów ruchu za pomocą dedykowanych narzędzi Powstanie bazy danych o warunkach ruchu drogowego, będącej podstawą do dalszych działań optymalizacyjnych dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

19 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Bibliografia [1] BIURO INŻYNIERII TRANSPORTU; PRACOWNIE PROJEKTOWE: Studium wykonalności projektu: "Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy". Poznań 2010 [2] FUNDACJA „ROZWÓJ UTP”: Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu miejskiego – TOM I: Stan systemów transportowych Bydgoszczy. Bydgoszcz 2012 [3] SPRINT S.A.: Koncepcja projektu Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013 [4] SZCZURASZEK T., KEMPA J., BEBYN G., CHMIELEWSKI J.: Kompleksowe badania i analizy niezbędne do wyznaczania kierunków rozwoju sieci drogowej miasta. Transport Miejski i Regionalny 10/2007 [5] ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY: Specyfikacje techniczne; Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy – załącznik nr 3. Bydgoszcz 2012 [6] Express Bydgoski: Infografika – strefy płatnego parkowania w Bydgoszczy. dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz


Pobierz ppt "Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google