Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Sesja: Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 dr inż. Jacek Chmielewski inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Sesja: Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 dr inż. Jacek Chmielewski inż."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Sesja: Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Projekt ITS, krótki wstęp… Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz 1. miejsce na liście rankingowej 8.3 POIiŚ Rozwój ITS Partner naukowy: Zamawiający: Wykonawca: Wartość projektu: 53 984 700,00 zł brutto Uruchomienie systemu: styczeń 2015 r.

3 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Miasto Bydgoszcz Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 1. Mapa Bydgoszczy Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1], [2]

4 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Obszar systemu: podstawowe korytarze transportowe Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 2. Obszar ITS Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5] T0 T1 N2 S2 E2 W1 E3

5 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Główne segmenty systemu Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Obszarowe sterowanie ruchem z monitoringiem wizyjnym Zarządzanie transportem publicznym wraz z dynamiczną informacją pasażerską Dynamiczna informacja podobszarów parkowania Naprowadzanie kierowców na drogi alternatywne

6 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Sterowanie ruchem drogowym Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Sterowanie obszarowe systemem SCATS 45 sygnalizacje świetlne (ze 118 istniejących) + 7 nowych Zbieranie danych Tworzenie planów sterowania wspieranych dynamicznym modelu ruchu Optymalizacja przepływu pojazdów z oceną sterowania Rys. 3. Wizualizacja zbierania danych o ruchu drogowym Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3] CSR

7 Analiza sytuacji na ulicach w czasie rzeczywistym (CCTV – 40 szt.) Wsparcie dla operatorów sterowania ruchem Zbieranie danych dot. cech pojazdów (ANPR – 50 szt.) Pomiar natężenia ruchu drogowego / klasyfikacja rodzajowa pojazdów Uzyskanie informacji o przybliżonym czasie przejazdu proponowanych tras predykcja czasu przejazdu w prognozach 3-5 minut przekazywanie danych do tablic zmiennej treści VMS Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Monitoring wizyjny Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz

8 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Monitoring obszarowy (CCTV) Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 4. Proponowane lokalizacje kamer CCTV Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

9 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Rejestracja cech pojazdów (ANPR) Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 5. Proponowane lokalizacje kamer ANPR Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

10 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Stacje meteorologiczne Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 6. Proponowane lokalizacje pętli systemowych oraz stacji meteo Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

11 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Naprowadzanie na trasy alternatywne Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Przekazywanie informacji graficznej kierowcom o: możliwych trasach i czasach przejazdu, wypadkach lub utrudnieniach w ruchu, ostrzeżenia pogodowe itp. Baza danych z kamer ANPR Portal internetowy Łącznie 32 tablice VMS Rys. 7. Przykładowe treści tablic VMS Źródło: [5]

12 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Tablice zmiennej treści Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 8. Proponowane lokalizacje tablic VMS Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5]

13 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Transport publiczny Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Montaż 180 tablic LCD dynamicznej informacji przystankowej Integracja z istniejącym systemem Mały ITS Instalacja 20 nowych kiosków informacyjnych (automat biletowy) Montaż automatyki rozjazdów torowych Priorytety dla ruchu pojazdów szynowego transportu publicznego Instalacja 80 nadajników radiowych w tramwajach Uprzywilejowanie w korytarzach T0 i T1 kosztem ruchu samochodowego

14 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Uprzywilejowanie ruchu tramwajowego Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 9. Wizualizacja przydzielania priorytetu Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3] 400 – 500 m Sterownik sygnalizacji Przystanek A Przystanek B

15 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Informacja parkingowa Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Cel: informacja o zajętości stref płatnego parkowania (obszar Śródmieścia) Instalacja 101 nowych parkomatów Instalacja 26 tablic wyświetlających informacje o dostępie wolnych miejsc Podział na mniejsze podstrefy parkowania Określenie odpowiednich wskaźników rotacji i zajętości Zbieranie on-line danych o liczbie wykupionych biletów Estymacja poziomu zajętości danego obszaru Uwzględnienie wskaźników korygujących Przekaz danych na wyświetlacz tablicy parkingowej System będzie określał procentowo zajętość ciągów danej ulicy

16 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Informacja parkingowa Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Rys. 10. Informacja o zajętości strefy parkingowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3], [5], [6] Mała zajętość Duża zajętość Nieczynny `

17 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Podsumowanie Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Prognozuje się względne oszczędności czasu: Przejazdu samochodem w rejonie funkcjonującego systemu ITS na poziomie 6,03% Podróży środkami szynowego transportu zbiorowego w obszarze systemu ITS na poziomie 8,33%

18 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Korzyści Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz Poprawa komfortu i efektywności podróży transportem indywidualnym i zbiorowym skrócenie czasu podróży Lepsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury drogowej poprzez dynamiczne naprowadzanie kierowców na ciągi alternatywne Lepsze warunki pracy inżynierów ruchu za pomocą dedykowanych narzędzi Powstanie bazy danych o warunkach ruchu drogowego, będącej podstawą do dalszych działań optymalizacyjnych

19 Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 Bibliografia Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. J. Chmielewski inż. D. Iwanowicz [1]BIURO INŻYNIERII TRANSPORTU; PRACOWNIE PROJEKTOWE: Studium wykonalności projektu: "Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy". Poznań 2010 [2]FUNDACJA ROZWÓJ UTP: Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu miejskiego – TOM I: Stan systemów transportowych Bydgoszczy. Bydgoszcz 2012 [3]SPRINT S.A.: Koncepcja projektu Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013 [4]SZCZURASZEK T., KEMPA J., BEBYN G., CHMIELEWSKI J.: Kompleksowe badania i analizy niezbędne do wyznaczania kierunków rozwoju sieci drogowej miasta. Transport Miejski i Regionalny 10/2007 [5]ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY: Specyfikacje techniczne; Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy – załącznik nr 3. Bydgoszcz 2012 [6]Express Bydgoski: Infografika – strefy płatnego parkowania w Bydgoszczy. http://www.expressbydgoski.pl


Pobierz ppt "Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Sesja: Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2 dr inż. Jacek Chmielewski inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google