Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEŚNE CENTRUM INFORMACJI - PLATFORMA INFORMACYJNA MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEŚNE CENTRUM INFORMACJI - PLATFORMA INFORMACYJNA MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU."— Zapis prezentacji:

1 LEŚNE CENTRUM INFORMACJI - PLATFORMA INFORMACYJNA MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA ETAP WNIOSKU: Konkurs III – Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , nabór od 26 lutego do 26 kwietnia 2010 Październik - ogłoszenie listy rankingowej przez MNISW: Instytut Badawczy Leśnictwa, 16 –ta pozycja z 99 wniosków po ocenie formalnej 83 punkty (maksymalna ocena 97,3 punkty) Po chwili cierpliwości...

3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działania: 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, -Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, -Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, -Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, Podział finansowania: -85% budżet Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) -15% budżet krajowy – dotacja celowa z MNISW

4 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA TERMIN REALIZACJI Start: Koniec: miesięcy

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA CEL PROJEKTU Stworzenie kompleksowej platformy informatycznej służącej do składowania, przetwarzania, udostępniania i analiz danych oraz wyników prac badawczych z Instytutu Badawczego Leśnictwa

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA GŁÓWNE ZADANIA ZADANIE 1. Przygotowanie realizacji projektu utworzenie zespołu projektowego, opracowanie zasad kierowania, nadzoru oraz rozliczania projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej.

7 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA GŁÓWNE ZADANIA ZADANIE 2. Przygotowanie i wdrożenie platformy teleinformatycznej. Opracowanie projektu systemu oraz struktur bazodanowych, analiza wymagań funkcjonalnych, analiza baz danych IBL, przygotowanie projektu SI. Dostawa i konfiguracja sprzętu. Dostawa oprogramowania, implementacja baz danych, aplikacji i usług teleinformatycznych, wdrożenie aplikacji i usług teleinformatycznych, budowa narzędzi do wprowadzania i zarządzania danymi. Testowanie. Szkolenia administratorów i użytkowników systemu.

8 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA GŁÓWNE ZADANIA ZADANIE 3. Zasilenie systemu danymi merytorycznymi w drodze konwersji z istniejących systemów, digitalizacja zasobów analogowych NADZÓR I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PROMOCJA PROJEKTU

9 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRINCE 2 Zarządzanie zgodnie z metodyką PRINCE2 Uzasadnienie biznesowe, Metodyczne przeprowadzenie projektu od początku do jego zakończenia (z sukcesem) Metodyka „mile widziana” przez EU i krajowe instytucje zarządzające środkami europejskimi.

10 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRAKTYCZNE CELE Zebranie i integracja baz danych IBL, Ułatwienie zbierania danych w terenie, Ułatwienie wprowadzania i analizowania danych badawczych, Udostępnienie informacji badawczej: Społeczeństwu, Zleceniodawcom, Innym pracownikom,

11 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRAKTYCZNE CELE Zabezpieczenie danych badawczych, w szczególności analogowych. Udostępnienie zasobów bibliotecznych i wydawnictw IBL, Wsparcie edukacji leśnej, Wsparcie zarządzania projektem badawczym (obieg dokumentacji badawczej), Zwiększenie przepustowości łącza „Otwarcie się” Instytutu na wymianę informacji ??? Rozwój pracowników ??? Zwiększenie potencjału badawczego 2+2=5 ??? Obniżenie kosztów realizacji zadań ???

12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA GŁÓWNE ELEMENTY/MODUŁY SYSTEMU Zarządzanie danymi Moduł gromadzenia i udostępniania danych, Moduł jakości i spójności danych, Moduł indeksowania i wyszukiwania, Moduł metadanych, Zarządzanie badaniami Moduł obsługi projektów, Moduł zarządzania zasobami, Moduł recenzowania prac Moduł obiegu dokumentacji badawczej Moduł e-learning

13 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA GŁÓWNE ELEMENTY/MODUŁY SYSTEMU Administracja systemem: Moduł bezpieczeństwa i identyfikacji dostępu, Moduł monitorowania infrastruktury sieciowej, Moduł archiwizacji systemu, Moduł obsługi zgłoszeń i problemów. Moduł szyny usług Moduł portalu Narzędzia statystyczne Narzędzia GIS

14 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GIS – poziom ogólny i zaawansowany, Statistica – poziom ogólny i zaawansowany, SILP i LMN – poziom ogólny, zawartość BD SILP, Szkolenia z obsługi systemu Szkolenia z metodyki zarządzania projektami, Szkolenia z analizy SI Inne (Lidar, Plone, Kolektory danych itd…) Liczba dni: 111Liczba osób: 644

15 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA BUDŻET PROJEKTU Brutto: ,50 zł Netto: zł-koszt kwalifikowany

16 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA KORZYŚCI FINANSOWE I NIE TYLKO Sprzęt Oprogramowanie Szkolenia Wynagrodzenia (około 10 etatów przez 36 miesięcy) Koszty ogólne

17 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA ZESPÓŁ dr hab. Ryszard Szczygieł Przewodniczący Komitetu Sterującego, dr inż. Dorota Farfał Nadzór Projektu ze strony Głównego Użytkownika, Kierownik Grupy Zadań, mgr Anna Zawadzka Wsparcie biura projektu, Kierownik Grupy Zadań ds. Promocji mgr inż. Ryszard Henicz Nadzór Projektu ze strony Głównego Dostawcy, Kierownik Grupy Zadań, mgr inż. Wojciech Duda Kierownik Grupy Zadań ds. zamówień publicznych, mgr Karina Danielewicz Obsługa finansowa Projektu, mgr Beata Rokicka Siwek Rozliczanie kosztów osobowych Projektu, PRACOWNICY IBL mgr inż. Damian Korzybski Kierownik Projektu

18 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA WSPÓŁPRACA

19 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ Przygotowanie SIWZ Termin: koniec lutego 2011 Pierwsza tura spotkań analitycznych, Druga tura spotkań analitycznych,

20 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROSZĘ O PYTANIA……


Pobierz ppt "LEŚNE CENTRUM INFORMACJI - PLATFORMA INFORMACYJNA MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google