Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIĘKNO PRZYRODY I JEJ OCHRONA W POLSCE Beauty of nature and its protection in Poland Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIĘKNO PRZYRODY I JEJ OCHRONA W POLSCE Beauty of nature and its protection in Poland Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens."— Zapis prezentacji:

1 PIĘKNO PRZYRODY I JEJ OCHRONA W POLSCE Beauty of nature and its protection in Poland Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens

2 „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. Florian Plit  We have the only one Earth, and its future is dependant on each apparently tiny human activity, it depends on everyone.

3 Różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt oraz bogactwo biocenoz leśnych w Polsce są największe w Europie Środkowej, a nawet na świecie. Ze względu na liczbę gatunków świat zwierzęcy jest znacznie bogatszy od świata roślinnego. W Polsce występuje ok. 33 tysięcy gatunków zwierząt. In Poland there is the largest variety of species of plants and animals in comparison to the Middle Europe or even the world. According to the number of species the animal world is much richer than the plant world. There are 33 thousand species of animals in Poland.

4 PIĘKNO POLSKIEJ PRZYRODY Krajobrazy The Beauty of Polish Nature Landscapes

5 Krajobraz górski Krajobraz górski Mountain landscape

6 Krajobraz nizinny Lowland landscape

7 Krajobraz wyżynny Krajobraz wyżynny Upland landscape Upland landscape

8 Krajobraz morski Krajobraz morski Sea landscape Sea landscape

9 Krajobraz jeziorny Krajobraz jeziorny Lake landscape Lake landscape

10 Krajobraz bagienny Krajobraz bagienny Swampy landscape Swampy landscape

11 Krajobraz jurajski Krajobraz jurajski Jurassic landscape Jurassic landscape

12 PIĘKNO POLSKIEJ PRZYRODY Zbiorowiska roślin Beauty of Polish Nature Gatherings of plants

13 Torfowisko Torfowisko Peat bog

14 Buczyna Buczyna Beech wood Beech wood

15 Łąka Łąka Meadow Meadow

16 Bór sosnowy Bór sosnowy Pine wood Pine wood

17 OCHRONA POLSKIEJ PRZYRODY Zwierzęta i rośliny chronione Protection of Polish Nature Protected plants and animals

18 Żubr Bison bonasus Żubr Bison bonasusAurochs

19 Wilk Canis lupus Wilk Canis lupusWolf

20 Kozica Rupicapra rupicapra Kozica Rupicapra rupicapraChamois

21 Świstak Marmota marmota Świstak Marmota marmotaMarmot

22 Ryś Lynx lynx Ryś Lynx lynxLynx

23 Niedźwiedź brunatny Ursus arctos Niedźwiedź brunatny Ursus arctosBear

24 Dzik Sus scrofa Dzik Sus scrofa Wild pig

25 Nietoperze Chiroptera Nietoperze ChiropteraBats

26 Szarotka alpejska Leontopodium alpinum Szarotka alpejska Leontopodium alpinum Alpine edelweiss Alpine edelweiss

27 Mikołajek nadmorski Eryngium maritimum Mikołajek nadmorski Eryngium maritimumSea-holly

28 Rosiczka Drosera Rosiczka DroseraSundew

29 Dąb Quercus Dąb QuercusOak

30 Sosna limba Pinus cembra Sosna limba Pinus cembra Stone pine

31 Formy ochrony przyrody w Polsce Formy ochrony przyrody w Polsce How is nature protected in Poland -Park narodowy National Park -Rezerwat przyrody Nature Reserve -Park krajobrazowy Landscape Park -Obszar chronionego krajobrazu Area of protected landscape -Ochrona indywidualna Individual protection -Czerwone księgi Red Books

32 Gatunek chroniony to gatunek rośliny, grzyba lub zwierzęcia objęty prawną opieką państwa (ochroną gatunkową). Gatunek chroniony to gatunek rośliny, grzyba lub zwierzęcia objęty prawną opieką państwa (ochroną gatunkową). Protected species is a plant, fungus or animal species which is covered by country’s legal care.

33 Czerwone księgi to spisy gatunków rzadkich i ginących roślin oraz zwierząt. Czerwone księgi to spisy gatunków rzadkich i ginących roślin oraz zwierząt. Red Books – lists of rare and disappearing species of plants and animals

34 Park narodowy – duży obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Park narodowy – duży obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. National Park – big area distinguishing with special natural values

35 Rezerwat przyrody – obszar obejmujący naturalne i mało zmienione ekosystemy. Rezerwat przyrody – obszar obejmujący naturalne i mało zmienione ekosystemy. Nature reserve – area including natural and little changed ecosystems

36 Park krajobrazowy - obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Park krajobrazowy - obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Lanscape park – area protected because of natural, historical and cultural values

37 Obszar chronionego krajobrazu - wyróżniający się krajobrazowo teren obejmujący różne ekosystemy. Obszar chronionego krajobrazu - wyróżniający się krajobrazowo teren obejmujący różne ekosystemy. Area of protected landscape – area of landscape which distinguishes with its beauty and includes various ecosystems

38 Ochrona indywidualna Individual protection Ochrona indywidualna Individual protection -pomników przyrody, monuments of nature - stanowisk dokumentacyjnych, documental stand -zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, natural – landscape unit - użytków ekologicznych ecological grounds

39 Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej. Monuments of nature are single formations of animated and inanimated nature


Pobierz ppt "PIĘKNO PRZYRODY I JEJ OCHRONA W POLSCE Beauty of nature and its protection in Poland Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens."

Podobne prezentacje


Reklamy Google