Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Holy Cross National Park

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Holy Cross National Park"— Zapis prezentacji:

1 Holy Cross National Park
Świętokrzyski Park Narodowy

2 Animal World Świat Zwierząt
At the Holy Cross National Park has been identified over 4000 species of animals. In addition to well-known as vertebrates, there is a very rich group of invertebrate species. More groups are poorly or very poorly defined. There are also those which are in the park, nothing is known. Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie ponad 4000 gatunków zwierząt. Obok w miarę dobrze poznanych kręgowców, mamy do czynienia z nadzwyczaj bogatą w gatunki grupą bezkręgowców. Więcej jest grup słabo lub bardzo słabo określonych. Istnieją również takie, o których w parku nic nie wiadomo.

3 Invertebrates Bezkręgowce

4 Among previously identified in invertebrates SPN include: 72 species of nematodes, 21 species skąposzczetów, 80 species of molluscs, 18 species niesporczaków, 23 species of crustaceans, 14 species of millipedes, spiders, more than 300 species and nearly 3,000 species of insects. Wśród dotychczas stwierdzonych w ŚPN bezkręgowców są m.in.: 72 gatunki nicieni, 21 gatunków skąposzczetów, 80 gatunków mięczaków, 18 gatunków niesporczaków, 23 gatunki skorupiaków, 14 gatunków krocionogów, ponad 300 gatunków pająków i blisko 3000 gatunków owadów.

5 Chrząszcz kruszczycz złotawka
Pluskwiak kowal bezskrzydły Pluskwiak nartnik Motyl nastrosz topolowiec Gniazdo osy klecanki Motyl przeziernik osowiec Chrząszcz tycz cieśla Motyl pokłonnik

6 Vertebrates Kręgowce

7 It was so far the presence of the Park and its buffer zone of two species of cyclostomes, 14 species of amphibians, 6 species of reptiles, 170 species of birds and 45 species of mammals. Stwierdzono dotychczas występowanie w Parku i w jego otulinie 2 gatunków krągłoustych, 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 170 gatunków ptaków i 45 gatunków ssaków.

8 Fish Ryby Strzelba Potokowa

9 Amphibians Płazy Ropucha szara Ropucha szara Rzekotka drzewna

10 Reptiles Gady Padalec Żmija zygzatowata Jaszczurka zwinka
Jaszczurka żyworodka

11 Birds Ptaki Muchołówka mała Uszatka

12 Mammals Ssaki Weasel Hedgehog Squirrel Jeż Łasica Wiewiórka

13 The End Wykonał i opracował: Filip Gembski i Noe Greco


Pobierz ppt "Holy Cross National Park"

Podobne prezentacje


Reklamy Google