Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Mieszkalnictwo na Dolnym Śląsku – aspekt dostępności Karolina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Mieszkalnictwo na Dolnym Śląsku – aspekt dostępności Karolina."— Zapis prezentacji:

1 Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Mieszkalnictwo na Dolnym Śląsku – aspekt dostępności Karolina Gmur Magdalena Kasprzak

2 www.irt.wroc.pl Mieszkanie – dobro podstawowe Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Art. 75. 1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa. 5. Potrzeby samorealizacji (potrzeby rozwijania siebie, zdolności, talentów, zainteresowań, rozwoju duchowego, potwierdzenia własnej wartości) 4. Potrzeby uznania (potrzeby sukcesu, szacunku, prestiżu, znaczenia) 3. Potrzeby przynależności (potrzeby akceptacji, miłości, przyjaźni, przynależności do grupy, elity) 2. Potrzeby bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed chorobą, bezrobociem i starczą niezdolnością do pracy) 1. Potrzeby fizjologiczne (pożywienie, mieszkanie, odzież, prokreacja)

3 www.irt.wroc.pl Mieszkania wg form własności w Polsce  Mieszkanie komunalne (własność gminy); w tym socjalne (o obniżonej wartości użytkowej, przeznaczone dla rodzin znajdujących się w niedostatku).  Mieszkanie spółdzielcze (własność wspólnot mieszkaniowych).  Mieszkanie zakładowe (własność sektora publicznego i prywatnego).

4 www.irt.wroc.pl Mieszkania wg form własności w Polsce – c.d.  Osób fizycznych (własność prywatna):  dom jednorodzinny (własność indywidualna);  mieszkanie w domu wielorodzinnym (udział w nieruchomości wspólnej);  mieszkanie społeczno-czynszowe (towarzystwa budownictwa socjalnego);  własność wspólnot mieszkaniowych.

5 www.irt.wroc.pl Polityka mieszkaniowa (1)  Wg badań CBOS (2013) problemy mieszkaniowe są w Polsce postrzegane jako trzeci co do ważności problem społeczny (po bezrobociu i niskich zarobkach).  Brak definicji w polskim prawodawstwie definicji i terminu „mieszkalnictwo społeczne”. Można do niego zaliczać: mieszkania komunalne, socjalne, tbs.  Brak konsekwentnego i długofalowego programu prowadzenia polityki mieszkaniowej.  Brak wsparcia finansowego dla samorządów gminnych w zakresie budowy nowych mieszkań.

6 www.irt.wroc.pl Polityka mieszkaniowa (2)  Wg szacunków Instytutu Rozwoju Miast istniejące potrzeby gmin to 120-130 tys. mieszkań komunalnych oraz prawie 100 tys. mieszkań tbs. Program rządowy wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP (rozdział 6 – Samodzielne Mieszkanie) Rodzina na swoim (do końca 2012 r.) Mieszkanie dla Młodych Rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (do 2011 r.)

7 www.irt.wroc.pl Zasoby mieszkaniowe w Polsce i na Dolnym Śląsku w 2013 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8 www.irt.wroc.pl Zasoby mieszkaniowe na Dolnym Śląsku – liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w gminach w 2013 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Średnia UE = 466

9 www.irt.wroc.pl Udział zasobów mieszkaniowych wg form własności w 2013 r. Udział zasobów gmin został policzony na podstawie danych o komunalnych zasobach mieszkaniowych gmin. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

10 www.irt.wroc.pl Gospodarowanie zasobem komunalnym Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tylko około 22,5% gmin zanotowało wzrost liczby mieszkań komunalnych między 2009 a 2013 rokiem. Wzrasta jednak udział mieszkań socjalnych w mieszkaniach komunalnych z 4,6 % w 2009 r. do 6,8% w 2013 r.

11 www.irt.wroc.pl Mieszkania oddane do użytku na Dolnym Śląsku w 2013 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

12 www.irt.wroc.pl Deficyt mieszkaniowy 1 w powiatach Dolnego Śląska w 2011 r. 1 Deficyt mieszkaniowy to różnica pomiędzy zasobem mieszkaniowym a liczbą gospodarstw domowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

13 www.irt.wroc.pl Ceny mieszkań na rynku wtórnym (1) i pierwotnym (2) w największych miastach Polski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). 1 2

14 www.irt.wroc.pl Ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w 2014 r.

15 www.irt.wroc.pl Dostępność mieszkania w m kw. za przeciętne wynagradzanie w sektorze przedsiębiorstw Źródło: Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2014 r.; NBP Dostępność mieszkania – miara potencjalnej możliwości zakupu 1 metra kwadratowego mieszkania w cenie transakcyjnej za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w danym mieście.

16 www.irt.wroc.pl Gdzie się buduje we Wrocławiu? Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Gazeta Wrocławska. MiastoRynek pierwotny Rynek wtórny Wrocław5 1814 239 Lublin4 6203 780 Łódź4 5153 695 Warszawa6 5885 390 Kraków5 1134 183 Opole3 9013 192 Gdańsk5 2344 283 Katowice4 7733 906 Poznań5 9254 847 Tab. 1 Limity cenowe 1 m 2 dla dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych.

17 www.irt.wroc.pl Inwestycje (1) Osiedle Jagodno - Wrocław

18 www.irt.wroc.pl Inwestycje (2) Osiedle Lipa Piotrowska - Wrocław

19 www.irt.wroc.pl Inwestycje (3) Mędłów – 13 km od Wrocławia Smolec – 13 km od Wrocławia

20 www.irt.wroc.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Mieszkalnictwo na Dolnym Śląsku – aspekt dostępności Karolina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google