Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin e-mail: budownictwoUSLublin@stat.gov.pl

2 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Budownictwo mieszkaniowe w Polsce według form budownictwa w latach 2000-2010 Prezentacja jest kontynuacją tematu Budownictwo mieszkaniowe w Polsce. Tym razem główną uwagę poświęcono innym niż indywidualne i deweloperskie formom budownictwa mieszkaniowego: budownictwu społecznemu, komunalnemu, spółdzielczemu i zakładowemu.

3 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy 16,39% Struktura mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce według form budownictwa w latach 2000-2010

4 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy W budownictwie mieszkaniowym dominują inwestorzy indywidualni oraz deweloperzy. W pozostałych formach, czyli: budownictwie spółdzielczym, społecznym czynszowym, komunalnym oraz zakładowym zrealizowano w latach 2000-2010 niewiele ponad 16% ogółu mieszkań. Warto podkreślić, że wg metodologii badań GUS mieszkania budowane na sprzedaż i wynajem przez osoby fizyczne zaliczane są do budownictwa indywidualnego i stanowią ok. 4% ogółu mieszkań oddanych w latach 2000- 2010, w 2010 ich udział wyniósł 3,8%.

5 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Struktura mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce według form budownictwa w latach 2000-2010

6 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce według form budownictwa w latach 2000-2010

7 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Zmiany strukturalne form budownictwa : Wzrost udziału deweloperów (z 23,6% w 2000 roku do 39,4% w 2010, największy udział zanotowany w 2009 roku wyniósł 45,2%); Spadek udziału budownictwa spółdzielczego (z 27,8% w 2000 roku do 3,72% w 2010), i budownictwa społecznego czynszowego realizowanego przez TBS (największy udział - 6,7% zanotowano w 2004 roku, natomiast w ostatnich 3 latach udział ten wynosi około 2%); Budownictwo komunalne realizowane ze środków gmin utrzymuje się na niskim poziomie (jego udział wynosi około 2-3%) i nie widać tendencji wzrostowych, Budownictwo zakładowe ma charakter marginalny i utrzymuje się na zbliżonym poziomie od lat (udział mieszkań zakładowych nie przekracza 1% ogółu; średnio rocznie w latach 2000-2010 oddawano 651 mieszkań zakładowych, ale w 2010 oddano takich mieszkań tylko 290).

8 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy poniżej 200 400 600 800 i więcej Mieszkania spółdzielcze oddane do użytkowania według województw w 2010 roku 245 73 537 158 328 257 1166 229 533 823 9 114 98 75 42 365

9 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy poniżej 100 250 400 550 i więcej Mieszkania komunalne oddane do użytkowania według województw w 2010 roku 179 170 457 155 156 119 767 123 58 268 70 405 52 213 124 102

10 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy poniżej 100 200 300 400 i więcej Mieszkania społeczne czynszowe oddane do użytkowania według województw w 2010 roku 543 120 205 24 36 230 60 135 84 1159 59 124 0 259 28 63

11 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy poniżej 10 20 30 40 i więcej Mieszkania zakładowe oddane do użytkowania według województw w 2010 roku 2 37 69 92 2 4 0 3 33 26 1 9 1 0 9 2

12 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w Polsce według form budownictwa w latach 2000-2010 Indywidualne Spółdzielcze Społeczne czynszowe Komunalne

13 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym do użytkowania w Polsce według form budownictwa w latach 2000-2010 Na sprzedaż lub wynajem Społeczne czynszowe Komunalne

14 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Przeciętna powierzchnia mieszkań realizowanych przez inwestorów innych niż indywidualni (czyli głównie oddających mieszkania w budynkach wielorodzinnych) utrzymuje się na poziomie od 40 do niewiele ponad 60 m 2 i w ostatnim dziesięcioleciu ulegała niewielkim wahaniom. Najmniejsze mieszkania, głównie o charakterze socjalnym, budowały gminy (średnia około 44 m 2 ). Podobna sytuacja występuje w przypadku przeciętnej liczby izb. Inwestorzy, inni niż indywidualni, oddają średnio 3-izbowe mieszkania. W przypadku liczby izb w mieszkaniach komunalnych obserwujemy tendencję malejącą. Średnia liczba izb w mieszkaniu komunalnym wynosi niewiele ponad 2.

15 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Struktura mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach mieszkalnych w Polsce według rodzajów budynków i form budownictwa w latach 2000-2010

16 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Struktura mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach wielorodzinnych w Polsce według form budownictwa w latach 2000-2010

17 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy W nowym budownictwie wielorodzinnym zdecydowanie dominuje budownictwo na sprzedaż lub wynajem. Mieszkania spółdzielcze, społeczno czynszowe, komunalne i zakładowe stanowiły niewiele ponad 31% mieszkań oddanych w nowych budynkach wielorodzinnych. Zmiany zachodzące w strukturze oddawanych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym są analogiczne jak w całym budownictwie mieszkaniowym. Zdecydowany wzrost udziału budownictwa na sprzedaż lub wynajem (z 38,4% w 2000 roku do 76,6% w 2010); Spadek udziału budownictwa spółdzielczego (z 43,2% w 2000 roku do 7,9% w 2010). Spada także udział budownictwa społecznego czynszowego (największy udział miało ono w 2004 roku - 16,4%, w 2010 mieszkania te stanowiły 4,7% mieszkań w nowych budynkach wielorodzinnych); Udział mieszkań komunalnych i zakładowych w budownictwie wielorodzinnym jest w miarę stabilny. Na ogół mieszkania komunalne nie przekraczają poziomu 5%, natomiast udział zakładowych stanowi około 1%.

18 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Dziękujemy Zofia Kurlej Agnieszka Nocko

19 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin e-mail: budownictwoUSLublin@stat.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51"

Podobne prezentacje


Reklamy Google