Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2016 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

2 2 z 15 Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Środki finansowe Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 3 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na podstawie „Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zasady finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie

4 4 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (min. moc 10 kW) instalacja pomp ciepła (min. moc 40 kW) instalacja kotłów na biomasę (min. moc 40 kW) modernizacja kotłowni, wymiana kotłów gazowych na gazowe (min moc. 40 kW) termomodernizacja budynków (min. powierzchnia docieplana – 600 m 2 ) wymiana punktów świetlnych z systemem sterowania i oszczędnością energii modernizacja sieci ciepłowniczych Rodzaj finansowanych działań związanych z efektywnością energetyczną

5 5 z 15 Pożyczki Pożyczki preferencyjne (do 100% kosztów kwalifikowanych netto) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 3,6%/rok z możliwością umorzenia Pożyczki płatnicze (pomostowe) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,6 %/rok bez możliwości umorzenia Dotacje (do 40% kosztów kwalifikowanych brutto ) Dopłaty do kapitału kredytów bankowych (do 50%) Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (do 80%) dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Instrumenty finansowe

6 6 z 15 Osoby fizyczne Pozostali Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, instytucje kultury itp. PożyczkiDotacje Dotacja + Pożyczka Dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Rodzaj Beneficjenta możliwa forma dofinansowania

7 7 z 15 Środki w ramach złożonych wniosków i podpisanych umów: Razem środki na 2016 r.: ,35 zł Razem środki na 2017 r.: ,00 zł Suma (lata ) : ,35 zł Efekt ekologiczny i rzeczowy: Likwidacja pieców/kotłów węglowych w ilości szt. o łącznej mocy kW. Montaż szt. nowoczesnych kotłów węglowych o łącznej mocy kW, 495 szt. kotłów gazowych o łącznej mocy kW, 86 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy kW, 4 szt. kotłów elektrycznych o łącznej mocy 42 kW oraz kotła olejowego o mocy 19 kW. Zmniejszenie emisji równoważnej o ,91 kg/rok. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

8 8 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) i 2) Program KAWKA”  Planowany efekt ekologiczny zgłoszony w ramach 1 i 2 edycji Programu: W wyniku realizacji zgłoszonych przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, które zastąpione zostaną przez szt. niewęglowych źródeł ciepła i 76 szt. źródeł węglowych o sprawności nie mniejszej niż 80%. Efektem ekologicznym zadania będzie: - redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 266,463 Mg/rok, - redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 258,158 Mg/rok, - redukcja emisji CO2 o ok ,973 Mg/rok.

9 9 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”  Planowany efekt ekologiczny zgłoszony w ramach 3 edycji Programu: W wyniku realizacji zgłoszonych przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie ok szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, które zastąpione zostaną przez szt. niewęglowych źródeł ciepła i ok szt. źródeł węglowych o wysokiej sprawności. Efektem ekologicznym zadania będzie: - redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 121,00 Mg/rok, - redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 108,00 Mg/rok, - redukcja emisji CO 2 o ok ,00 Mg/rok.

10 10 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Efekty Ekologiczne dla umów, dotyczących zadań z zakresu ochrony atmosfery, zawartych w latach r przewidywane efekty ekologiczne z tytułu realizacji tych przedsięwzięć: Parametr Wielkość redukcji [t/rok] Pył całkowity 52,3520,5711,4818,8198,31158,51194,24 SO2 63,1310,895,237,2259,58101,25138,58 NOx 8,771,30,870,963,9510,3218,76 CO 112,6446,823,4126,22198,19401,52472,96 Emisja równoważna 296,6897,7152,7577,66455,24791,62992,76

11 11 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykres efektów ekologicznych w ramach realizacji zadań dotyczących ochrony atmosfery

12 12 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Efekty Ekologiczne dla umów, dotyczących zadań z zakresu termomodernizacji, zawartych w latach r przewidywane efekty ekologiczne z tytułu realizacji tych przedsięwzięć: Parametr Oszczędność energii [GJ/rok] , , , , , , ,58 Powierzchnia ocieplona [m 2 ] , , , , , , ,10

13 13 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykres efektów ekologicznych w ramach realizacji zadań dotyczących termomodernizacji.

14 14 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Z tytułu realizacji poszczególnych zadań związanych z oszczędnością energii efekt ekologiczny wykonany ogółem od 2008 do 2015 roku wyniósł:  oszczędność energii wyniosła ,65 GJ/rok  powierzchnia docieplenia wyniosła ,39 m 2 Tematyka priorytetowa Programu Edukacja Ekologiczna uwzględnia jako podstawowy priorytet poprawę jakości powietrza. Co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznacza kwotę ok. 2 mln zł.

15 Finansujemy Ochronę Środowiska w Małopolsce Dziękuję za uwagę. Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, Kraków tel.: faks:


Pobierz ppt "Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google