Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK RZĄD TUSKA MARNUJE ŚRODKI EUROPEJSKIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Według informacji Komisji Europejskiej Polska jest obecnie na 8 miejscu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK RZĄD TUSKA MARNUJE ŚRODKI EUROPEJSKIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Według informacji Komisji Europejskiej Polska jest obecnie na 8 miejscu."— Zapis prezentacji:

1

2 JAK RZĄD TUSKA MARNUJE ŚRODKI EUROPEJSKIE

3 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Według informacji Komisji Europejskiej Polska jest obecnie na 8 miejscu w UE pod względem wykorzystania środków unijnych. Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 17 listopada 2013 roku rozliczonych zostało 60% środków zagwarantowanych na lata 2007-2013. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska

4 JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE: KOLEJ Z 20 miliardów złotych przeznaczonych na rozwój kolei, do końca listopada 2013 roku wydanych zostało ok. 4 miliardów złotych, czyli 20% dostępnych środków. Do tej pory zakontraktowanych zostało jedynie 60% środków na kolej, co oznacza że niemal pewna jest utrata 8 miliardów złotych!!! Źródło: Najwyższa Izba Kontroli, Business Centre Club

5 JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE: INTERNET SZEROKOPASMOWY Rząd zapowiadał budowę 17 tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowych. Do sierpnia 2013 zbudowano niecałe 1300 kilometrów. Oznacza to, że zrealizowano mniej niż 10% założonego projektu. Na cały program dla Polski UE przeznaczyła łącznie ponad 1 000 000 000 euro!!! Źródło: „Gazeta Prawna”

6 JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE: BUDOWA DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD W 2008 roku rząd Tuska zapowiedział, że do Euro (czerwiec 2012) w Polsce wybudowane zostanie 3200 kilometrów nowych autostrad oraz dróg ekspresowych. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2007 roku do dziś wybudowano 1326 kilometrów autostrad oraz dróg ekspresowych. Źródła: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.wyborcza.biz

7 JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE: KOSZTY BUDOWY DRÓG W POLSCE Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie z 2013 roku wykazał, że koszt budowy dróg w Polsce jest znacznie wyższy niż w Niemczech, Hiszpanii czy Danii, pomimo znacznie tańszej siły roboczej w naszym kraju. Jednocześnie, firmy budowlane i wykonawcy zamiast się bogacić – upadają. Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy

8 JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE: INNOWACYJNOŚĆ W ramach programu Innowacyjna Gospodarka Polska w latach 2007-2013 otrzymała 8,66 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na badania, rozwój i nowoczesne technologie. Pomimo tego Polska w 2013 roku wciąż jest na 4 miejscu od końca w UE jeżeli chodzi o innowacyjność. W tym względzie nic się nie zmieniło od roku 2007. Źródła: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska

9 JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Polska w latach 2007-2013 otrzymała 9,7 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Społecznego na m.in. szkolenia dla pracowników i bezrobotnych. Pomimo tego w Polsce w 2012 roku odsetek osób podnoszących swoje kwalifikacje wyniósł 4,5%, a więc spadł o 0,6% w porównaniu do roku 2007, zaś Polska jest dopiero na 21 pozycji w całej UE. Źródła: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Eurostat

10 ILE ŚRODKÓW UNIJNYCH MOŻE ZOSTAĆ UTRACONYCH PRZEZ POLSKĘ Jeżeli utrzyma się obecne powolne tempo wydawania środków europejskich (średnia z pierwszych ośmiu miesięcy 2013 roku – 3 miliardy złotych miesięcznie) nie zdążymy wykorzystać wszystkich dostępnych funduszy przyznanych nam na lata 2007-2013. W związku tym Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych!!! Źródło: Business Centre Club

11

12 PODZIAŁ NAGRODY ZA NAJLEPSZE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKIECH W WOJEWÓDZTWACH

13


Pobierz ppt "JAK RZĄD TUSKA MARNUJE ŚRODKI EUROPEJSKIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Według informacji Komisji Europejskiej Polska jest obecnie na 8 miejscu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google