Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej RPO WŚ 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej RPO WŚ 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej RPO WŚ 2014-2020

2 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Płatne staże i praktyki zawodowe dla wszystkich uczniów w projekcie 150 - 970 h /ucznia dualne podejście do kształcenia teoria + praktyka współpraca z przedsiębiorcami ukierunkowana na dostosowanie oferty szkoły do potrzeb rynku pracy

3 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Doradztwo zawodowe Rozwój nowoczesnego nauczania Zwiększanie kompetencji kluczowych

4 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Doradztwo zawodowe Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań uczniów

5 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Rozwój nowoczesnego nauczania Wykorzystanie TIK - technologi informacyjno-komunikacyjnych (gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej)

6 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Zwiększanie kompetencji kluczowych Języki obce Matematyka w tym naukowo-techniczne Informatyka Kompetencje społeczne Umiejętność uczenia się Przedsiębiorczość i inicjatywność

7 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Doposażenie szkoły i placówki kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt W tym narzędzia TIK – zgodnie ze szczegółowym wykazem pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dostępnym na www.men.gov.pl i limitami wskazanymi w Regulaminie konkursuwww.men.gov.pl Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych

8 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i pracodawcami (w tym staże w przedsiębiorstwach)

9 Szkolnictwo zawodowe – Poddziałanie 8.5.1 RPO Kompleksowe wsparcie dla Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) Tworzenie i rozwój CKZiU Wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty Ważny dokument: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

10 Tworzenie i rozwój przedszkoli – Poddziałanie 8.3.1 RPO

11 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego W istniejącej bazie lokalowej Możliwość modernizacji infrastruktury, doposażenia w sprzęt i mat. dydaktyczne

12 Tworzenie i rozwój przedszkoli – Poddziałanie 8.3.1 RPO Wsparcie istniejących przedszkoli Wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych w funkcjonujących przedszkolach Rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia dla dzieci za szczególnymi potrzebami edukacyjnymi Wydłużenie czasu otwarcia placówki

13 CIEKAWOSTKI Lista rankingowa Lista ocenianych projektów Dokumentacja konkursowa Regulamin konkursu Wkład własny – łączenie różnych form i źródeł finansowania Wkład własny – nie musi stanowić własności Beneficjenta Cross-financing – dotyczy wyłącznie zakupu infrastruktury (elementy stałe, nieprzenośne) oraz dostosowanie i adaptacja pomieszczeń; zróżnicowane limity, liczone razem z zakupem środków trwałych o wartości > 350 zł netto - od 10% w typowym projekcie do 20% w projekcie zakładającym doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego

14 Dziękuję za uwagę Aleksandra Marcinkowska Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej RPO WŚ 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google