Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet IX PO KL Podkarpacie stawia na rozwój Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwo Podkarpackie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet IX PO KL Podkarpacie stawia na rozwój Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwo Podkarpackie."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet IX PO KL Podkarpacie stawia na rozwój Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwo Podkarpackie

2 Wdrażanie IX Priorytetu PO KL – priorytety w regionie Przedszkola – tworzenie i rozwój edukacji na poziomie przedszkolnym Nacisk na wspieranie obszarów wiejskich PROJEKTY SYSTEMOWE realizowane na poziomie regionu

3 Projekty systemowe Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: –Dz. 9.4 – Podkarpackie Szkolenia Informatyczno-Metodyczne 1610 uczestników 6,4 mln zł (w tym wkład własny 15%) –Dz. 9.4 – Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim 5000 uczestników 11 mln zł (w tym wkład własny 15%) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: Dz. 9.2 – Podkarpacie stawia na zawodowców –Partnerstwo z 31 organami prowadzącymi szkół zawodowych –14 tys. uczestników –75 mln zł (w tym wkład własny 12,78%)

4 Komplementarność Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (9.4) – komplementarne do programów rozwojowych szkół (9.2) Wykorzystanie zaplecza (RPO) w szkoleniach (9.4) Efektywność szkoleń: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania i realizacji programów nauczania przedmiotów ogólnych dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnej grupy uczniów z wykorzystaniem pedagogiki twórczości oraz platformy e-learningowej.

5 Dz. 9.2 – Staże i praktyki zawodowe u pracodawców W projekcie szczególny nacisk położony został na naukę zawodu w praktyce, dlatego jednym z bardzo ważnych elementów działania projektowego było rozpoczęcie przez naszych Partnerów staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Docelowa liczba staży i praktyk w projekcie w skali województwa wyniesie 12,5 tys. W okresie lipiec-sierpień br 10 powiatów województwa podkarpackiego rozpoczęło realizację staży. Łączna liczba uczniów i uczennic, którzy odbyli staż wyniosła ponad 1 tys. Uczniowie i uczennice mieli możliwość zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu. Wszyscy stażyści otrzymali stypendium stażowe.

6 Dz. 9.2 – Wzmocnienie doradztwa zawodowego 1.Przygotowanie doradców Studiami podyplomowymi z zakresu doradztwa zawodowego objęta zostanie grupa 110 nauczycieli szkół zawodowych z terenu woj. podkarpackiego. Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i trwają 3 semestry. Uczestnicy otrzymają dodatkowe uprawnienia do korzystania z narzędzi pomiaru diagnostycznego. Początek studiów planowany jest na pierwszy kwartał 2013 roku. Studia są w pełni finansowane ze środków projektowych. Dodatkowo 30 nauczycieli zostanie objętych warsztatami tematycznymi aktualizującymi wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego. 2. Wyposażenie w ramach projektu pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w każdym zespole szkół 3. Współpraca poprzez platformę e-learningową (RPO, PCEN) z wyszkolonymi doradcami w ich dalszej pracy

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Priorytet IX PO KL Podkarpacie stawia na rozwój Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwo Podkarpackie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google