Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdansk.pl PROGRAM RODZINA 500+ - gotowość Miasta Gdańska do realizacji ustawy Gdańsk, 17.03.2016 r. www.gdansk.pl/500plus800 500 113.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdansk.pl PROGRAM RODZINA 500+ - gotowość Miasta Gdańska do realizacji ustawy Gdańsk, 17.03.2016 r. www.gdansk.pl/500plus800 500 113."— Zapis prezentacji:

1 gdansk.pl PROGRAM RODZINA gotowość Miasta Gdańska do realizacji ustawy Gdańsk, r

2 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Świadczenie wychowawcze: 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie 500 zł na pierwsze dziecko w przypadku dochodu poniżej 800 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dochód poniżej zł) Pomoc adresowana do rodziców oraz opiekunów dzieci do 18 r.ż. Termin uruchomienia programu - kwiecień 2016 r. Dodatek wychowawczy: Adresowany do rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

3 PROGRAM RODZINA 500+ Wniosek będzie można składać w miejscu zamieszkania od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Wszystkie wnioski przyjęte w roku 2016 będą obejmowały wypłatę świadczeń do września 2017 roku, a w kolejnych latach będą przyznawane na czas od października do września

4 c.d. PROGRAM RODZINA 500+ Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Świadczenie wychowawcze to kwota nieopodatkowana. Nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów

5 REALIZACJA PROGRAMU 500+ W GDAŃSKU W Gdańsku z Programu 500+ skorzystać będzie mogło od 20 do 23 tys. rodzin (43 – 48 tys. dzieci) * Przewidywany roczny budżet realizacji zadania mln zł Świadczenie wychowawcze w Gdańsku będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie * Do oszacowania danych wzięto pod uwagę: liczbę dzieci objętych już świadczeniami rodzinnymi (12,3 tys.) ogólną liczbę dzieci w Gdańsku (0-17 lat) - wg danych GUS za rok 2014 r. (74,6 tys.) przyjęto 50% wszystkich uprawnionych dzieci do 17 r.ż., z wyłączeniem dzieci objętych świadczeniami rodzinnymi (31,2 tys.). Należy dodać również liczbę dzieci od 17 do ukończenia 18 r.ż. Oszacowanie liczby rodzin składających wnioski na świadczenie dla dzieci jest bardzo trudne. Z uzasadnienia do ustawy wynika, że świadczenie będzie przysługiwać na 30% pierwszych dzieci, co daje w Gdańsku liczbę 22,3 tys. Wówczas łączna liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia mogłaby wynieść ponad 53,5 tys. Prasa podaje dane dot. poszczególnych miast Polski wg MRPiPS. Różnią się one zarówno od przeprowadzanych szacunków przez Gdańsk, jak i inne miasta. Dla przykładu Gdynia wg MRPiPS powinna wypłacić świadczenie dla ok. 15,5 tys. dzieci, tymczasem ogłaszając stan gotowości do realizacji zadania wskazała, że spodziewają się 40 tys. świadczeń. Z kolei według szacunków MRPiPS, Gdańsk powinien wypłacić świadczenia dla 29 tys. dzieci

6 HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU 500+ Lp.Działanie 1 Dostosowanie struktury Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR do nowych zadań 2 Pozyskanie pomieszczeń na obsługę Programu (wynajem pomieszczeń na salę obsługi mieszkańców) 3Uzgodnienie pomieszczeń na dodatkowe punkty obsługi mieszkańców 4Przygotowanie pomieszczeń dla pracowników obsługujących wnioski 5Rekrutacja 45 pracowników do obsługi zadania 6Badania wstępne pracowników i zawarcie umów 7Zakup wyposażenia i sprzętu z oprogramowaniem (przetargi) 8Zatrudnienie pracowników 9Szkolenia nowych pracowników 10Akcja informacyjna rozpocznie się Konferencją Prasową z udziałem Z-cy PMG

7 SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW Punkt główny – Gdańsk, ul. 3 Maja 9 17 punktów tymczasowych w różnych dzielnicach Gdańska Wnioski składane przez Internet (ePUAP, Empatia, banki, ZUS) Umawianie się telefonicznie przez klienta na termin złożenia przez niego wniosku Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe możliwości składania wniosków przez niektóre grupy mieszkańców: Pracownicy socjalni w Centrach Pracy Socjalnej (ok wniosków klientów MOPR) Wybrane jednostki organizacyjne Miasta (od swoich pracowników) Wybrane duże zakłady pracy (od swoich pracowników) Wybrane szkoły i przedszkola (od rodziców swoich uczniów)

8 GŁÓWNA SIEDZIBA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 9 W siedzibie znajdzie się min. 16 stanowisk z osobami pracującymi na dwie zmiany oraz punkt informacyjny i infolinia Godziny pracy:* poniedziałek – piątek godz. 7:00 – 19:00 soboty godz. 8:00 – 15:00 * Godziny pracy dot. kwietnia 2016 roku. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków Obiekt bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

9 TYMCZASOWE PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW MOPR 1.Centrum Pracy Socjalnej 2 MOPR – Plac Gustkowicza 13 2.Centrum Pracy Socjalnej 7 MOPR – ul. Marynarki Polskiej 134A 3.Centrum Pracy Socjalnej 8 MOPR – ul. Elbląska 66D 4.Dzienny Dom Pomocy - ul. Sternicza 2 5.Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – ul. Pegaza 15 6.Klub Osiedlowy „Piastuś” – ul. Piastowska 98A 7.Dzienny Dom Pomocy – ul. Wajdeloty 28A 8.Parafia pw. Św. Ojca Pio – ul. Przemyska 21 9.Gdański Archipelag Kultury – ul. Turystyczna 3 10.Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 – ul. Wilanowska 2 11.Stowarzyszenie Morena - ul. Jaśkowa Dolina 7 (wejście od ul. Pniewskiego 1) 12.Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 – ul. Sienna 6 13.Szkoła Podstawowa Nr 42 – ul. Czajkowskiego 1 14.Pozytywna Szkoła Podstawowa – ul. Azaliowa Pawilon Spółdzielni Mieszkaniowej Morena – ul. Nałkowskiej 3 16.Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 – ul. E. Hoene 6 17.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 – ul. Smoleńska 5/7 Godziny pracy:* poniedziałek – piątek godz. 9:00 – 17:00 * Godziny pracy dot. kwietnia 2016 roku. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków Obiekt bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

10 50 – liczba stanowisk pracy do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach 90 – liczba pracowników zaangażowanych do obsługi Programu 90 – liczba pracowników socjalnych dodatkowo przyjmujących wnioski od klientów MOPR 15 – średnia liczba minut prognozowana na obsługę klienta dzienna szacowana liczba przyjętych wniosków PROGRAM 500+ W PIERWSZYM OKRESIE WDRAŻANIA

11 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Sposoby informowania mieszkańców: Punkt informacyjny (ul. 3 Maja 9) 20 „City light-ów” w różnych dzielnicach Gdańska (Wrzeszcz, Chełm, Brzeźno, Letnica, Oliwa, Jasień, Kokoszki) Plakaty i plansze wideo w komunikacji miejskiej Ulotki informacyjne dla mieszkańców Udostępnianie materiałów informacyjnych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Informacje w bezpłatnej prasie Infolinie (MRPiPS, PUW i MOPR) Strona Czat z Z-cą Prezydenta Miasta Współpraca z mediami: Konferencja prasowa Dyżury w redakcjach lokalnych gazet Wizyty telewizji lokalnych i krajowych Przygotowanie oznakowania i tablic informacyjnych w punktach przyjmowania wniosków. Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z pracownikami zaangażowanymi do obsługi Programu. Spotkanie Z-cy Prezydenta Miasta z mieszkańcami w Głównym Punkcie przyjmowania wniosków ( r.)

12 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I SZKOLENIA Do realizacji Programu z dniem 1 marca 2016 r. zatrudniono 45 nowych pracowników oraz stażystów do pomocy Od 1 marca do 31 marca zaplanowano dla nowozatrudnionych pracowników cykl szkoleń i praktyk: Obsługa klienta Prawo i postępowanie administracyjne Program 500+ Obsługa systemów informatycznych Praktyki na stanowiskach pracy (pracowników socjalnych oraz pracowników działów świadczeń rodzinnych) Opracowano standard dress code i zamówiono jednolite ubiory dla nowych pracowników

13 PROGNOZA WYDATKÓW PROGRAMU 500+ NA 2016 ROK RODZAJ ZADAŃPROGNOZA WYDATKÓW BUDŻET NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU RODZINA 500+ (9 m-cy) – BUDŻET NA DODATKI WYCHOWAWCZE DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ (9 m-cy) OBSŁUGA ZADANIA (BUDŻET PROGRAMU 500+) – obsługa (2%) na realizację świadczenia wychowawczego – obsługa (1%) na realizację dodatku wychowawczego KOSZTY PRZYGOTOWANIA ZADANIA W 2016 ROKU Przygotowanie pracowników (badania, szkolenia) Infrastruktura informatyczna Remont pomieszczeń siedziby CPS Wyposażenie pomieszczeń + zakup materiałów Akcja informacyjna Wynagrodzenia pracowników za marzec 2016 r COMIESIĘCZNE KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA W 2016 ROKU Wynagrodzenia pracowników Nadgodziny, ZFŚŚ Obsługa pocztowa Materiały biurowe2 000 Wynajem pomieszczeń Koszty eksploatacyjne, media i transport w tym: energia, woda, śmieci, c.o., telefony, internet


Pobierz ppt "Gdansk.pl PROGRAM RODZINA 500+ - gotowość Miasta Gdańska do realizacji ustawy Gdańsk, 17.03.2016 r. www.gdansk.pl/500plus800 500 113."

Podobne prezentacje


Reklamy Google