Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osadzenie metody ePortfolio w polskiej dydaktyce 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osadzenie metody ePortfolio w polskiej dydaktyce 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy."— Zapis prezentacji:

1 Osadzenie metody ePortfolio w polskiej dydaktyce 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL

2 BehawioryzmKonstruktywizm EKLEKTYZM pedagogiczny Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne. Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne. Spektrum teorii pedagogicznych (Modele przetwarzania informacji)

3 ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE BEHAWIORYZMU: uczenie się jako rezultat reakcji na bodźce - wiedza jest budowana na podstawie informacji podawanej przez nauczyciela,uczenie się jako rezultat reakcji na bodźce - wiedza jest budowana na podstawie informacji podawanej przez nauczyciela, powtórzenia odpowiednio spreparowanych sekwencji bodźców prowadzą do uwarunkowania, czyli do wytworzenia automatycznych reakcji,powtórzenia odpowiednio spreparowanych sekwencji bodźców prowadzą do uwarunkowania, czyli do wytworzenia automatycznych reakcji, zachowanie może być modyfikowane a uczenie się mierzone przez zaobserwowaną zmianę w zachowaniu – taka zmiana jest behawioralną definicją procesów uczenia się.zachowanie może być modyfikowane a uczenie się mierzone przez zaobserwowaną zmianę w zachowaniu – taka zmiana jest behawioralną definicją procesów uczenia się. ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE BEHAWIORYZMU: uczenie się jako rezultat reakcji na bodźce - wiedza jest budowana na podstawie informacji podawanej przez nauczyciela,uczenie się jako rezultat reakcji na bodźce - wiedza jest budowana na podstawie informacji podawanej przez nauczyciela, powtórzenia odpowiednio spreparowanych sekwencji bodźców prowadzą do uwarunkowania, czyli do wytworzenia automatycznych reakcji,powtórzenia odpowiednio spreparowanych sekwencji bodźców prowadzą do uwarunkowania, czyli do wytworzenia automatycznych reakcji, zachowanie może być modyfikowane a uczenie się mierzone przez zaobserwowaną zmianę w zachowaniu – taka zmiana jest behawioralną definicją procesów uczenia się.zachowanie może być modyfikowane a uczenie się mierzone przez zaobserwowaną zmianę w zachowaniu – taka zmiana jest behawioralną definicją procesów uczenia się. BEHAWIORYZM

4 ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE BEHAWIORYZMU: bodźce w postaci wybranej metody i środków nauczania mają w zamyśle doprowadzać do poprawy wyników testów, czyli do zmiany w zachowaniu wynikłej ze sprawniejszego działania pamięci,bodźce w postaci wybranej metody i środków nauczania mają w zamyśle doprowadzać do poprawy wyników testów, czyli do zmiany w zachowaniu wynikłej ze sprawniejszego działania pamięci, nauczanie więc sprowadza się do projektowania serii bodźców, wzmocnień, kar i do modelowania pożądanego zachowania, które miało być oceniane za pomocą kryteriów referencyjnych. Stąd przemożna rola pamięci w procesach uczenia się.nauczanie więc sprowadza się do projektowania serii bodźców, wzmocnień, kar i do modelowania pożądanego zachowania, które miało być oceniane za pomocą kryteriów referencyjnych. Stąd przemożna rola pamięci w procesach uczenia się. ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE BEHAWIORYZMU: bodźce w postaci wybranej metody i środków nauczania mają w zamyśle doprowadzać do poprawy wyników testów, czyli do zmiany w zachowaniu wynikłej ze sprawniejszego działania pamięci,bodźce w postaci wybranej metody i środków nauczania mają w zamyśle doprowadzać do poprawy wyników testów, czyli do zmiany w zachowaniu wynikłej ze sprawniejszego działania pamięci, nauczanie więc sprowadza się do projektowania serii bodźców, wzmocnień, kar i do modelowania pożądanego zachowania, które miało być oceniane za pomocą kryteriów referencyjnych. Stąd przemożna rola pamięci w procesach uczenia się.nauczanie więc sprowadza się do projektowania serii bodźców, wzmocnień, kar i do modelowania pożądanego zachowania, które miało być oceniane za pomocą kryteriów referencyjnych. Stąd przemożna rola pamięci w procesach uczenia się. BEHAWIORYZM

5 ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE KONSTRUKTYWIZMU:ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE KONSTRUKTYWIZMU: Uczenie się jest aktywnym procesem, w którym znaczenie jest budowane na podstawie doświadczenia.Uczenie się jest aktywnym procesem, w którym znaczenie jest budowane na podstawie doświadczenia. To uczeń sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeń.To uczeń sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeń. Bierze odpowiedzialność za swoją edukację!Bierze odpowiedzialność za swoją edukację! Wiedza jest odkrywana i reodkrywana, konstruowana i rekonstruowana PRZEZ UCZĄCEGO SIĘ, nie jest to transmisja informacji.Wiedza jest odkrywana i reodkrywana, konstruowana i rekonstruowana PRZEZ UCZĄCEGO SIĘ, nie jest to transmisja informacji. UCZNIOWIE poszerzają swoje możliwości tworzenia i kreowania indywidualnej wiedzy, która jest dla nich zrozumiała.UCZNIOWIE poszerzają swoje możliwości tworzenia i kreowania indywidualnej wiedzy, która jest dla nich zrozumiała. ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE KONSTRUKTYWIZMU:ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE KONSTRUKTYWIZMU: Uczenie się jest aktywnym procesem, w którym znaczenie jest budowane na podstawie doświadczenia.Uczenie się jest aktywnym procesem, w którym znaczenie jest budowane na podstawie doświadczenia. To uczeń sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeń.To uczeń sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeń. Bierze odpowiedzialność za swoją edukację!Bierze odpowiedzialność za swoją edukację! Wiedza jest odkrywana i reodkrywana, konstruowana i rekonstruowana PRZEZ UCZĄCEGO SIĘ, nie jest to transmisja informacji.Wiedza jest odkrywana i reodkrywana, konstruowana i rekonstruowana PRZEZ UCZĄCEGO SIĘ, nie jest to transmisja informacji. UCZNIOWIE poszerzają swoje możliwości tworzenia i kreowania indywidualnej wiedzy, która jest dla nich zrozumiała.UCZNIOWIE poszerzają swoje możliwości tworzenia i kreowania indywidualnej wiedzy, która jest dla nich zrozumiała. KONSTRUKTYWIZM

6 Porozumiewanie się w języku ojczystymPorozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcychPorozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo-techniczneKompetencje matematyczne i kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka.Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka. Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości)Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości) Kompetencje społeczne i obywatelskieKompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczośćInicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalnaŚwiadomość i ekspresja kulturalna Porozumiewanie się w języku ojczystymPorozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcychPorozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo-techniczneKompetencje matematyczne i kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka.Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka. Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości)Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości) Kompetencje społeczne i obywatelskieKompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczośćInicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalnaŚwiadomość i ekspresja kulturalna KOMPETENCJE KLUCZOWE TSI – technologie społeczeństwa informacyjnego

7 KULTURA RODZINY (Margareta Mead) Kultura postfiguratywna >> Według modelu tej kultury, dzieci są wychowywane i kształtowane według oczekiwań rodziców. Istnieją rodzice, którzy na pytanie dzieci, dlaczego muszą iść spać, jeść jarzyny, owoce czy wyjąć palec z buzi albo uczyć się czytać i pisać, odpowiadają prosto: Istnieją rodzice, którzy na pytanie dzieci, dlaczego muszą iść spać, jeść jarzyny, owoce czy wyjąć palec z buzi albo uczyć się czytać i pisać, odpowiadają prosto: bo tak właśnie dziecko powinno się zachowywać, bo Bóg tak każe i ja ci tak każę.

8 KULTURA RODZINY (Margareta Mead) Kultura konfiguratywna >> Kultura ta, powstaje wskutek rozpadu kultury postfiguratywnej. Charakteryzuje się tolerancją dwóch różnych grup wobec ich wzajemnych postaw i zachowań. Doświadczenie młodego pokolenia nie opiera się na doświadczeniu rodziców, dziadków czy innych starszych osób. Chociaż w rzeczywistości główną rolę odgrywają tu jeszcze starsi.

9 KULTURA RODZINY (Margareta Mead) Kultura prefiguratywna >> Model kultury, w którym starsi uznają niezależność dzieci i młodzieży, uczą się od nich postaw i zachowań, których nie nabyli w swoim dzieciństwie, ze względu na akcelerację rytmu współczesnego życia. Starsze pokolenie nie może liczyć na to, że w życiu ich dzieci, powtórzą się doświadczenia nabyte przez nich, ileś lat temu. Stąd też, w postawie starszego pokolenia, musi nastąpić odejście i uwolnienie od przeszłości i od starych form zarządzania wychowaniem. Natomiast ma nastąpić zbliżenie tych dwóch pokoleń.

10 POKOLENIE Y >> Oto oni: -ukształtowani bez wpływu starego systemu, -oczekują ciągłych pochwał -i natychmiastowych efektów, -często są krnąbrni, -zawsze niecierpliwi, -nie szanują starszych, a także -lekceważą autorytety. Właśnie tak o pokoleniu Y najczęściej mówią media. I to jest najprostsza odpowiedź na typowe pytanie: Co was łączy, ludzi z pokolenia "igrek"? Właśnie tak o pokoleniu Y najczęściej mówią media. I to jest najprostsza odpowiedź na typowe pytanie: Co was łączy, ludzi z pokolenia "igrek"? Oto oni: -ukształtowani bez wpływu starego systemu, -oczekują ciągłych pochwał -i natychmiastowych efektów, -często są krnąbrni, -zawsze niecierpliwi, -nie szanują starszych, a także -lekceważą autorytety. Właśnie tak o pokoleniu Y najczęściej mówią media. I to jest najprostsza odpowiedź na typowe pytanie: Co was łączy, ludzi z pokolenia "igrek"? Właśnie tak o pokoleniu Y najczęściej mówią media. I to jest najprostsza odpowiedź na typowe pytanie: Co was łączy, ludzi z pokolenia "igrek"?

11 POKOLENIE Y Czego oczekują: -igreki chcą się uczyć i uczą się bardzo szybko, -dobrych nauczycieli - coraz więcej igreków wie, że przyszłość będzie zależała od ich wiedzy i umiejętności, a nie od szyldu szkoły czy miejsca uczelni w jednym z wielu rankingów, -najbardziej cenią zajęcia interaktywne, kiedy można zadawać pytania i natychmiast dostać odpowiedzi, i to niekoniecznie od nauczyciela, ale też od koleżanek i kolegów, -chcą regularnego dogłębnego feedbacku (informacji zwrotnej) w komunikowaniu się, bo wiedzą (a młodsi intuicyjnie to czują albo są dobrymi obserwatorami rzeczywistości), że nie tylko im służy, ale jest wręcz niezbędny do ich rozwoju. Czego oczekują: -igreki chcą się uczyć i uczą się bardzo szybko, -dobrych nauczycieli - coraz więcej igreków wie, że przyszłość będzie zależała od ich wiedzy i umiejętności, a nie od szyldu szkoły czy miejsca uczelni w jednym z wielu rankingów, -najbardziej cenią zajęcia interaktywne, kiedy można zadawać pytania i natychmiast dostać odpowiedzi, i to niekoniecznie od nauczyciela, ale też od koleżanek i kolegów, -chcą regularnego dogłębnego feedbacku (informacji zwrotnej) w komunikowaniu się, bo wiedzą (a młodsi intuicyjnie to czują albo są dobrymi obserwatorami rzeczywistości), że nie tylko im służy, ale jest wręcz niezbędny do ich rozwoju.

12 ZJAWISKO INWERSJI PEDAGOGICZNEJ >> Uczący się przewyższa swoją wiedzą i umiejętnościami nauczyciela, dotyczy to zwłaszcza języków obcych i ICT. Uczący się przewyższa swoją wiedzą i umiejętnościami nauczyciela, dotyczy to zwłaszcza języków obcych i ICT. Zjawisko wpisuje się w kulturę prefiguratywną, która jest charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego. Zjawisko wpisuje się w kulturę prefiguratywną, która jest charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego. Inwersja pedagogiczna oznacza osłabienie najważniejszego filaru autorytetu nauczyciela. Inwersja pedagogiczna oznacza osłabienie najważniejszego filaru autorytetu nauczyciela.

13 WIEDZA (zapamiętanie materiału) ZASTOSOWANIE (umiejętność korzystania z materiału) ZASTOSOWANIE (umiejętność korzystania z materiału) ANALIZA (rozumienie formy i treści w podziale na części) ANALIZA (rozumienie formy i treści w podziale na części) SYNTEZA (tworzenie nowej całości) SYNTEZA (tworzenie nowej całości) ZROZUMIENIE (rozumienie znaczenia materiału) TAKSONOMIE CELÓW ewaluacja (ocena wartości materiału) ewaluacja (ocena wartości materiału) POZNAWCZE (intelektualne) POZIOMKATEGORIA IWIADOMOŚCI A. Zapamiętanie wiadomości B. Zrozumienie wiadomości (wyjaśnienie) II UMIEJĘTNOŚCI C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych B. Bloom B. Niemierko

14 TAKSONOMIA BLOOM’a Wiedza: układanie, definiowanie, powielanie, etykietowanie, tworzenie listy, zapamiętywanie, nazywanie, order, identyfikowanie, wiązanie, przypominanie (sobie), powtarzanie, odtwarzanie stanu. Zrozumienie: klasyfikowanie, opisywanie, dyskutowanie, objaśnianie, wyrażanie, identyfikowanie, wskazywanie, lokalizowanie, rozpoznawanie, raportowanie, odtwarzanie, rewizja, selekcja, przetłumaczanie, Wnioskowanie: stosowanie, dokonywanie wyboru, demonstrowanie, dramatize, ilustrowanie, interpretowanie, operate, practice, planowanie, szkicowanie, rozwiązywanie, używanie, write. Analiza: analizowanie, ocenianie, szacowanie, obliczanie, kategoryzowanie, porównywanie, kontrastowanie, krytykowanie, różnicowanie, rozróżnianie, wyróżnianie, badanie, eksperymentowanie, stawianie pytań, testowanie. Synteza: arranżowanie, assemble, gromadzenie, grupowanie, komponowanie, konstruowanie, tworzenie, projektowanie, rozwijanie, formułowanie, zarządzanie, organizowanie, planowanie, przygotowywanie, proponowanie, set up, write. Ewaluacja: argumentowanie, wycenianie, ocenianie, przyporządkowywanie, choose, compare, obrona, estymowanie, ewaluowanie, osądzanie, prrzewidywanie, szacowanie, wartościowanie, wybieranie, wspieranie http://officeport.com/edu/blooms.htm http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html

15 Poziom pierwszy zrozumienie tekstu (no discussion from the text) Poziom pierwszy zrozumienie tekstu (no discussion from the text) Uproszczona taksonomia Bloom’a Umiejętność odpowiedzi tak lub nie odnajdywanie konkretnych (ścisłe) informacji w materiałach pisemnych, lekturze lub filmach Umiejętność „zobaczenia”, wskazywania, aktywnego słuchania Rozumienie dosłowne „Na jednej stronie (kartce) tekstu” Przykład: Wymień (stwórz) listę planet należących do układu słonecznego. Wylicz: 37+13*5 = Umiejętność odpowiedzi tak lub nie odnajdywanie konkretnych (ścisłe) informacji w materiałach pisemnych, lekturze lub filmach Umiejętność „zobaczenia”, wskazywania, aktywnego słuchania Rozumienie dosłowne „Na jednej stronie (kartce) tekstu” Przykład: Wymień (stwórz) listę planet należących do układu słonecznego. Wylicz: 37+13*5 =

16 Poziom drugi wnioskowanie (conclusion) Poziom drugi wnioskowanie (conclusion) Uproszczona taksonomia Bloom’a Wymaganie, aby samodzielnie pracować z informacjami zawartymi w tekście, aby odpowiedzieć prawidłowo na pytania. Odpowiadanie na pytania nie wynikające bezpośrednio z tekstu, wnioskowanie. „Pomiędzy słowami, rozmową, w tekście” Przykład: Ułóż liczby w prawidłowej kolejności od najmniejszej do największej. Skomponuj piosenkę o Monarsze, motylu, który może śpiewać… Wymaganie, aby samodzielnie pracować z informacjami zawartymi w tekście, aby odpowiedzieć prawidłowo na pytania. Odpowiadanie na pytania nie wynikające bezpośrednio z tekstu, wnioskowanie. „Pomiędzy słowami, rozmową, w tekście” Przykład: Ułóż liczby w prawidłowej kolejności od najmniejszej do największej. Skomponuj piosenkę o Monarsze, motylu, który może śpiewać…

17 Poziom trzeci myślenie abstrakcyjne, abstrahowanie (abstractions) Uproszczona taksonomia Bloom’a Refleksja nad własnym myśleniem. Odpowiadanie, reagowanie, dyskutowanie z opiniami ludzi wspartymi faktami. „Poza tekstem” Przykład: Dlaczego sądzisz, że niektóre województwa w Polsce są bardziej popularne niż inne.

18 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ WYMAGANIE CHARAKTERYSTYKA NA POZIOM B 1.2. Uczniowie są aktywni Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.

19 JAKIMI METODAMI KSZTAŁTOWAĆ? KONSTRUKTYWISTYCZNY PROJEKT GRUPOWY KONSTRUKTYWISTYCZNY PROJEKT GRUPOWY WEBQUESTY PODCASTY VIDCASTY BLOGI ePORTFOLIO

20 Po co się uczymy? Papier (zaświadczenie) czy wiedza i umiejętności? Papier (zaświadczenie) czy wiedza i umiejętności? Po co się uczymy? Papier (zaświadczenie) czy wiedza i umiejętności? Papier (zaświadczenie) czy wiedza i umiejętności? Dlaczego potrzebujemy ePortfolio? Po co się uczymy? Przyjemność czy przykra konieczność? Przyjemność czy przykra konieczność? Po co się uczymy? Przyjemność czy przykra konieczność? Przyjemność czy przykra konieczność? W jaki sposób pokażę, co potrafię? Papierowa teczka, czy elektroniczne repozytorium (np. na WWW)? Papierowa teczka, czy elektroniczne repozytorium (np. na WWW)? W jaki sposób pokażę, co potrafię? Papierowa teczka, czy elektroniczne repozytorium (np. na WWW)? Papierowa teczka, czy elektroniczne repozytorium (np. na WWW)? Czym zainteresuje się przyszły pracodawca? Szkolnymi ocenami czy umiejętnościami, osiągnięciami? Szkolnymi ocenami czy umiejętnościami, osiągnięciami? Czym zainteresuje się przyszły pracodawca? Szkolnymi ocenami czy umiejętnościami, osiągnięciami? Szkolnymi ocenami czy umiejętnościami, osiągnięciami?

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL


Pobierz ppt "Osadzenie metody ePortfolio w polskiej dydaktyce 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google