Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja firma z pożyczką PO KL 6.2. Chcesz otworzyć własną firmę? Brak Ci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Chcesz zdobyć wiedzę niezbędną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja firma z pożyczką PO KL 6.2. Chcesz otworzyć własną firmę? Brak Ci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Chcesz zdobyć wiedzę niezbędną."— Zapis prezentacji:

1 Moja firma z pożyczką PO KL 6.2

2 Chcesz otworzyć własną firmę? Brak Ci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Chcesz zdobyć wiedzę niezbędną przy prowadzeniu własnego biznesu? Nasza propozycja jest dla Ciebie! Oferujemy niskooprocentowane pożyczki – od 2% o maksymalnej wysokości 50 000 zł oraz bezpłatne szkolenia i indywidualne usługi doradcze! Moja firma z pożyczką

3 Projekt realizowany w ramach PO KL 6.2 w okresie od kwietnia 2013 do sierpnia 2015 Beneficjentem projektu jest Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Partnerem Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Moja firma z pożyczką

4 Wsparcie dostępne będzie zarówno dla osób: - pracujących -pozostających bez zatrudnienia – zarejestrowanych jako bezrobotni - nieaktywnych zawodowo tj. osób w wieku 18-64 lata niezatrudnionych, niewykonujących innej pracy zarobkowej m.in. studentów Moja firma z pożyczką

5 Dla kogo: -Osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie były wspólnikiem bądź udziałowcem spółki osobowej bądź spółki z o.o. -Nie korzystały równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, -Mieszkańcy województwa wielkopolskiego ( w tym osoby uczące się/ pracujące na terenie województwa wielkopolskiego). -Zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Moja firma z pożyczką

6 W projekcie przewidziano wsparcie: 48 os. z subregionu kaliskiego, 47 os. z subregionu konińskiego, 40 os. z subregionu leszczyńskiego, 30 os. z subregionu pilskiego, 85 osób z subregionu poznańskiego. Moja firma z pożyczką

7 Podczas procesu rekrutacyjnego dodatkowo punktujemy: -kobiety – 5 pkt, -pracowników naukowych jednostek naukowych i naukowo-dydaktyczny uczelni; doktorantów, absolwentów uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia - studiów), studentów rozpoczynjący działalność gospodarczą typu spin off/spin out – 5 pkt, -działalność w branżach: energetyka odnawialna, ochrona środowiska, budownictwo, przemysł, transport i logistyka, telekomunikacja i informatyka, finanse, motoryzacja, surowce i energetyka – 5 pkt, -motywację i zarys planowanego przedsięwzięcia 0-10 pkt. Moja firma z pożyczką

8 Na co: Pożyczka na dowolny cel gospodarczy (uzasadniony ekonomicznie) m.in. na cele: - inwestycyjne, - obrotowe, - inwestycyjno-obrotowe. Cel pożyczki musi być jednoznacznie określony we wniosku o udzielenie pożyczki i musi wskazywać konkretne pozycje kosztowe, jakie musi pokryć wydatkowana pożyczka. Moja firma z pożyczką

9 Kwoty: Maksymalna wysokość pożyczki – 50.000 zł Maksymalny okres spłaty – 5 lat Oprocentowanie – od 2 % w skali roku (przez okres prowadzenia działalności gospodarczej i spłaty pożyczki) Możliwa karencja 12 mies. Moja firma z pożyczką

10 Zabezpieczenie pożyczki: Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie), hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, poręczenie spłaty pożyczki z odsetkami przez osoby trzecie, – w przypadku osoby fizycznej, będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda i/lub poręczenie współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Moja firma z pożyczką

11 Etapy: Zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego, Badanie potrzeb szkoleniowych i doradczych, Uczestnictwo w szkoleniach (16h) i doradztwie 10 godz./os, w tym dostęp do platformy e-learningowej, Złożenie wniosku o pożyczkę, Weryfikacja wniosku, Podpisanie umowy o pożyczkę, Specjalistyczne doradztwo 3 godz./os, Monitoring działalności gospodarczej. Moja firma z pożyczką

12 Platforma e-learningowa: możliwość pogłębienia wiedzy w wybranym temacie, funkcjonalność „zapytaj specjalistę” kierujący pytania do fachowca z danej dziedziny, funkcjonalność „pytania i odpowiedzi” (pytania i odpowiedzi od specjalistów zapisywane w odpowiednich działach tematycznych), forum wymiany wiedzy i doświadczeń, dostęp do poszerzonych materiałów szkoleniowych. Moja firma z pożyczką

13 Terminy: Rekrutacja – od 15.04.2013r. Podpisanie umów na wsparcie szkoleniowo – doradcze – 30.06.2014r. Realizacja szkoleń i doradztwa – 30.06.2015r. Moja firma z pożyczką

14 Zainteresowanych pożyczką prosimy o kontakt z biurem projektu w Inkubatorze Przedsiębiorczości pok. 101 ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno Osoba do kontaktu: Honorata Michalak tel. 65 32 22 103 e-mail: biuro@lcb.leszno.pl Moja firma z pożyczką


Pobierz ppt "Moja firma z pożyczką PO KL 6.2. Chcesz otworzyć własną firmę? Brak Ci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Chcesz zdobyć wiedzę niezbędną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google