Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 17 czerwca 2013 r. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń transakcji rynku kasowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 17 czerwca 2013 r. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń transakcji rynku kasowego."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 17 czerwca 2013 r. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń transakcji rynku kasowego.

2 Netting _Plan prezentacji  Wstęp  I etap projektu  Porównanie komunikatów  II etap projektu  Przykłady obrazujące mechanizm nettingu  Pytania i odpowiedzi 2

3 Netting_wstęp fakultatywność nettingu papierów wartościowych, możliwość wyboru modelu rozrachunku p.w. w odniesieniu do każdego konta rozliczeniowego: - brutto -netto -netting kierunkowy wszystkie instrukcje z KDPW_CCP kierowane do KDPW na sesje rozrachunkowe. 3

4 Modele rozrachunku 4

5 Netting _wstęp Rozrachunek b rutto w papierach wartościowych – instrukcje rozrachunku tworzone do każdej transakcji (instrukcji rozliczeniowej). Netting w papierach wartościowych – wykonywany w odniesieniu do wszystkich transakcji gwarantowanych dla danego konta rozliczeniowego, wskazanego przez Uczestnika. W wyniku tego procesu tworzona jest jedna instrukcja rozrachunku do każdej pozycji rozliczeniowej. Netting kierunkowy – wykonywany w odniesieniu do wszystkich transakcji gwarantowanych dla danego konta rozliczeniowego, wskazanego przez Uczestnika Rozliczającego. Instrukcje rozrachunku kierowane oddzielnie dla pozycji rozliczeniowej kupna i sprzedaży. 5

6 Netting _ I etap projektu I etap projektu – zakończony w kwietniu 2013 r. Testy z uczestnikami w ramach projektu dostosowania systemu kdpw_stream do nowego systemu transakcyjnego GPW Transakcje on-line Udostępnienie raportów rozliczeniowych zgodnych z normą ISO 20022 Budowanie pozycji rozliczeniowych w systemie kdpw_stream Przekazywanie instrukcji rozrachunku do KDPW Następny krok: o Wprowadzenie kont rozliczeniowych (wrzesień 2013 r.) 6

7 Pozycje rozliczeniowe i segregacja instrukcji rozliczeniowych  Pozycje rozliczeniowe są tworzone na bazie transakcji z rynków  Pozycję rozliczeniową definiują przede wszystkim: Data zawarcia transakcji ISIN Kod uczestnika ID konta rozliczeniowego  Transakcje, których rozrachunek może nastąpić netto: Kod rynku: XG, XA, XC, XM Tryb obrotu: ZG 7

8 Zestawienie komunikatów przekazywanych uczestnikom KDPW_CCP i KDPW Uczestnik KDPW_CCPUczestnik KDPW Dzień T dzień zawarcia transakcji 1.secl.001.001.02 – Potwierdzenie przyjęcia transakcji, 2.secl.002.001.02 – Potwierdzenie usunięcia transakcji, 3.secl.003.001.02 – Zestawienie zawartych transakcji, 4.secl.004.001.02 – Zestawienie pozycji rozliczeniowych, 5.secl.010.001.02 – Zestawienie zobowiązań rozrachunkowych 6.sese.sts.002.01 – komunikat informujący o przyjęciu transakcji, bądź anulowaniu transakcji 7.camt.smt.001.02 – salda rozliczeń pieniężnych 8.semt.ssf.001.01 – raport przepływu papierów na dzień zawarcia transakcji Dzień T+3 dzień rozrachunku transakcji 1.camt.smt.001.02 – salda rozliczeń pieniężnych, 2.semt.smt.001.02 – wyciąg z konta, 3.sese.sts.001.03 – status instrukcji rozrachunku. 8

9 Porównanie komunikatów Komunikaty przesyłane on-line Uczestnikom KDPW_CCP po otrzymaniu informacji z rynków. Natywne komunikaty XML KDPW_CCP Komunikat w standardzie ISO 20022 sese.sts.002.01 – komunikat informujący o przyjęciu transakcji, bądź anulowaniu transakcji secl.001.001.02 – potwierdzenie przyjęcia transakcji secl.002.001.02 – potwierdzenie usunięcia transakcji 9

10 Porównanie komunikatów Natywne komunikaty XML KDPW_CCP Komunikat w standardzie ISO 20022 semt.ssf.001.01 – raport przepływu papierów na dzień zawarcia transakcji secl.003.001.02 – zestawienie zawartych transakcji (komunikat generowany po zakończeniu sesji rozliczeniowej KDPW_CCP, będzie zawierał zestawienie transakcji z danego dnia) secl.004.001.02 – zestawienie pozycji rozliczeniowych netto (komunikat zawierający zestawienie zagregowanych pozycji rozliczeniowych netto wynikających z zawartych transakcji w danym dniu) 10

11 Porównanie komunikatów Natywne komunikaty XML KDPW_CCP Komunikat w standardzie ISO 20022 camt.smt.001.02 – salda rozliczeń pieniężnych (komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń) secl.010.001.02 – zestawienie zobowiązań rozrachunkowych (komunikat zawierający zestawienie zobowiązań i należności rozrachunkowych uczestnika rozliczającego) 11

12 Porównanie komunikatów * Nowe komunikaty udostępnione wraz z wprowadzeniem nettingu w papierach wartościowych Natywne komunikaty XML KDPW_CCP Komunikat w standardzie ISO 20022 Braksecl.007.001.02 * - zawiadomienie o odkupie papierów wartościowych (raport wysyłany do uczestników przed dniem rozpoczęcia procedury odkupu papierów wartościowych) secl.009.001.02 * - potwierdzenie zawarcia transakcji (komunikat wysyłany po zrealizowaniu transakcji odkupu papierów wartościowych) 12

13 Schemat obrazujący funkcjonowanie nettingu – zgodnie z założeniami przyjętymi przez T2S* * T2S (TARGET2-Securities) – projekt zmierzający do utworzenia jednolitej platformy T2S - umożliwiającej rozrachunek transakcji na papierach wartościowych w Europie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2016. 13

14 Netting_ II etap projektu  Generowanie wynettowanych instrukcji rozrachunku  Zmiany w komunikacie otwierającym konto rozliczeniowe  Wprowadzenie nowych komunikatów w KDPW_CCP – secl.007.001.02, secl.009.001.02  Wprowadzenie nowych komunikatów w KDPW – raport analityczny do wynettowanych instrukcji rozrachunku  Testy akceptacyjne z uczestnikami KDPW_CCP i KDPW – IV kwartał 2013 r. – I kwartał 2014 r.  Rekomendowany zestaw testów  Wdrożenie – I kwartał 2014 r. 14

15 Przykłady obrazujące mechanizm nettingu 15

16 Przykłady obrazujące mechanizm nettingu 16

17 Przykłady obrazujące mechanizm nettingu 17

18 Przykłady obrazujące mechanizm nettingu 18

19 Przykłady obrazujące mechanizm nettingu 19

20 NETTING _ instrukcje rozrachunku Lp.OpisPapiery WartościoweŚrodki Pieniężne 1.Dostawa pw za zapłatę (DvP)DostarczenieOtrzymanie 2.Otrzymanie pw za zapłatę (RvP)OtrzymanieDostarczenie 3.Dostawa pw bez płatności (DFP)DostarczenieNet to 0 4.Otrzymanie pw bez płatności (RFP)OtrzymanieNet to 0 5.Płatność (CPO)Net to 0Dostarczenie 6.Otrzymanie środków pieniężnych (CRO)Net to 0Otrzymanie 7.Dostawa pw i zapłata (DWP)Dostarczenie 8.Otrzymanie pw i środków pieniężnych (RWP)Otrzymanie 9.Rozrachunek zerowyNet to 0 20

21 Zestawienie nowych komunikatów wprowadzanych z wdrożeniem projektu Uczestnik KDPW_CCPUczestnik KDPW Dzień T+3 dzień rozrachunku transakcji 1.Raport analityczny do wynettowanych instrukcji rozrachunku - informujący o rozrachunku transakcji lub o zawieszeniu rozrachunku transakcji (analityka do instrukcji rozrachunku). Dzień odkupu BISO1.secl.007.001.02 – Zawiadomienie o odkupie papierów wartościowych, 2.secl.009.001.02 – Potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu papierów wartościowych. 21

22 Raport analityczny do wynettowanych instrukcji rozrachunku Raport analityczny do wynettowanych instrukcji rozrachunku przekazywany do AR będzie zawierał w szczególności następujące informacje: identyfikator zapisu ewidencyjnego, identyfikator transakcji z rynku, identyfikator instrukcji rozrachunku, Wolumen/ wartość w części rozrachowanej, kierunek transakcji (DT, CT). 22

23 Pytania i odpowiedzi Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do dyskusji kontakt: ccp@kdpw.pl informacje na stronie: www.kdpwccp.pl 23


Pobierz ppt "Warszawa, 17 czerwca 2013 r. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń transakcji rynku kasowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google