Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S"— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S
Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 11 maja 2010

2 Etapy harmonogramu dnia rozrachunkowego
Harmonogram dnia rozrachunkowego Zmiana harmonogramu dla pierwszego i ostatniego dnia tygodnia Piątek - planowane zamknięcie o godz. 23:00 po zakończeniu rozrachunku nocnego Poniedziałek – kontynuacja dnia rozrachunkowego z piątku od godz. 5:00 18:45-19:30 19:30-03:00 03:00-05:00 05:00-18:00 18:00-18:45 Start-of-day Night-time settlement period Maintenance Window ** Daytime End-of-day period Przygotowanie do przeprowadzenia sesji nocnych Rozrachunek w ramach systemu wielosesyjnego (Multi Batch) Konserwacja systemu Rozrachunek w czasie rzeczywistym (RTGS) Przygotowanie do zamknięcia dnia księgowego Instrukcje rozrachunkowe Examples of this are settlement instructions generated via primary and secondary market transactions, corporate actions, and lending and collateral management activities. The CSD needs to instruct T2S accordingly whenever an update of securities or cash accounts takes place due to a corporate action (CA), securities lending/borrowing (SLB), etc. T2S shall allow the indication of a corporate action reference in a settlement instruction, if the settlement instruction relates to a corporate action. CA settlement transactions Excludes the possibility of T2S engaging in any asset-servicing businesses such as event set-up, computation of benefits and response management of corporate actions.

3 dnia rozrachunkowego (1) Zmiana dnia rozrachun-kowego
Główne procesy w ramach harmonogramu dnia rozrachunkowego (1) 18:45 18:45-19:30 19:30- 20:30 20: :00 Zmiana dnia rozrachun-kowego Start-of-day 1 Night-time settlement period n Night-time S S+1 Identyfikacja instrukcji uprawnionych do rozrachunku w danym dniu Sprawdzenie poprawności wszystkich instrukcji dostarczonych do dnia „S” i ich zgodności z danymi statycznymi Wycena przez CCBM2 instrumentów przeznaczonych pod zabezpieczenie (m.in. na potrzeby auto-colateratyzacji) transfer środków pieniężnych z TARGET 2 na dedykowane konto pieniężne na T2S przetwarzanie uprawnionych do rozrachunku instrukcji dostarczonych do dnia „S+1” do godz. 19:30 Instrukcje Corporate Acions Instrukcje zawieszone w RTGS z dnia poprzedniego pozostałe typy instrukcji przesunięcie rozrachunku zawieszonych instrukcji na następna sesję nocną Raportowanie wyników nocnej sesji realizacja procesów z 1-szej nocnej sesji rozrachunek nowych (np. securities lending) oraz nierozliczonych instrukcji z poprzednich sesji Ostania sesja uruchomienie procesu rozrachunku częściowego Sumaryczne raportowanie ze wszystkich sesji nocnych przesunięcie rozrachunku zawieszonych instrukcji na sesję dzienną w RTGS Walidacja zgodnie ze statycznymi danymi (istnienie ISIN, aktualnośc rachunku uczestnika) Uczestnicy, papiery, waluta, rachunki nie są zablokowane Sprawdzenie dostępności pozycji papierów i gotówki do rozrachunku (provision check) ma miejsce w celu sprawdzenia dostępności papierów wartościowych oraz gotówki na kontach uczestników, których transakcje są rozliczane. Jest to wykonywane poprzez techniczny netting papierów i środków pieniężnych (element procedur optymalizacji) , pod katem potrezb auto-colateraryzacji, limitów płatności. Transakcja nie jest poddana rozrachunkowi, gdy nie przejdzie sprawdzenia dostępności. Kolejność na 1 sesji nocnej: 4 sekwencje operacji rozrachunkowych CA –obowiązek dostarczenia wszystkich instrukcji przed rozrachunkiem nocnym. FOP przeniesienie papierów pomiędzy rachunkami jednego uczestnika, jednego CSD lub kilku CSD Operacje banku centralnego związane z zabezpieczeniami pod kredyt: substytucja kolateralu lub wezwanie do uzupełnienie kolateralu instrukcje rozliczeniowe Co najmniej dwie sesje nocne Autocolateratyzacja – podczas rozliczeń dziennych i nocnych. Gdy brakuje pieniędzy na rozrachunek jest uruchamiana automatycznie. Polega na dostarczeniu kredytu NCB, w postaci brakującej części pieniędzy niezbędnych do właściwego rozrachunku transakcji w zamian za zabezpieczenie w papiearach wartościowych. Opcjonalna na poziomie rachunku, pozycji, transakcji. Zwrot pozyczki najpóźniej pod koniec dnia rozrachunkowego. Wycena papierów na bazie cen ze statycznej bazy danych. Wystawienie instrukcji autocolateratyzacji powoduje jednoczesne wystawienie instrukcji odwrotnej związanej z zakończeniem kredytu w statusie hold. Zmiana Hold na release w każdym momencie, najpóźniej pod koniec dnia. W przypadku zaiweszenia transakcji z powodu braku ISIN i rozwiązania problemu w wyniku zwrotu zakończenia autokoletarzyacji, proces zostanie wykonany.

4 dnia rozrachunkowego (2)
Główne procesy w ramach harmonogramu dnia rozrachunkowego (2) 03:00-05:00 05:00-14:00 14:00-18:00 18:00-18:45 Maintenance Window ** Daytime settlement period End-of-day period Przerwa techniczna na konserwację systemu T2S Zawieszenie procesów rozrachunkowych Kolejkowanie nadchodzących instrukcji do rozrachunku Kolejkowanie instrukcji zmiany statycznych danych referencyjnych RTGS przeznaczony dla rozrachunku w T+0 rozrachunek zawieszonych instrukcji z poprzednich sesji nocnych Kontynuacja rozrachunku dziennego aktywacja rozrachunku częściowego 14: 15:45-16:00 16:00 koniec terminu przyjmowania instrukcji DVP. Przesunięcie rozrachunku kolejnych instrukcji DvP do sesji nocnej w dniu S+2 18:00 koniec przyjmowania instrukcji FOP/ operacji Banku centralnego Usunięcie instrukcji dla których upłynął ostatni dzień „recycling’u” 16:00 DVP 18:00 FOP Zwrot kredytów oraz zabezpieczeń z auto-collateralizacji Automatyczny transfer środków pieniężnych z T2S na TARGET 2 lub inny RTGS Sprawdzenie zgodności pozycji na kontach jako sumy pozycji z poprzedniego dnia oraz zmian dokonanych w danym dniu dla każdego konta. W przypadku wykrycia niezgodności uruchomienie procedury awaryjnej Raportowanie na koniec dnia odnośnie stanu pozycji oraz przetworzonych instrukcji Recycling zawieszonych instrukcji rozrachunkowych na następny dzień S+1 Proces optymizacji – maksymalziacja wolumenu i wartości rozlizconych trasnakcji. Algorytmy optymalizacyjne: empty circles, back-to back transactions Autocolateratyzacja Rozrachunek częściowy Procesy optymalizacyjne – w rozrachunku dziennych działają w sposób ciągły. Sprawdzają pojawienie się zmiany stanu pieniędzy lub papierów na kontach w wyniku złożenia nowych instrukcji lub CA. Identyfikują łańcuchy powiązań pomiędzy instrukcjami w celu dokonania rozrachunku zawieszonych transakcji. Sprawdzają nowe nie rozlizcone trasnakcje w celu optyma;ziacji rozarchunku. Z instrukcji o równym priorytecie wybierane instrukcje zawieszone z poprzednich dni (recyckling), w celu skrócenie okresu zawieszenia. 4:00-6:00 p.m. – FOP – które nie zostały wcześniej rozliczone + nowe FOP zabezpieczone transakcje rynku pieniężnego –dwustronnie uzgodnione opearcje na papierach skarbowych Operacje NCB Pieniądze uzyskane z tych operacji nie będą wykorzystane do rozrachunku trasnakcji zawieszonych. Recycling - pierwszy priorytet w rozrachunku

5 Uaktualnianie statycznych baz danych
Ciągłe procesy na T2S Uaktualnianie statycznych baz danych Rozrachunek dzienny - on-line Rozrachunek nocny - ciągła akceptacja i walidacja instrukcji, zmiana danych po zakończeniu sesji nocnych Obsługa komunikatów przez interfejsy. W okresie maintenace window kolejkowanie przychodzących instrukcji Procesy rozrachunku i jego optymalizacji w sesji dziennej RTGS oraz nocnym systemie wielosesyjnym Udzielanie śróddziennych pożyczek pod zabezpieczenia (auto- collateralizacja) w sesji dziennej RTGS oraz nocnym systemie wielosesyjnym Wycena instrumentów finansowych podlegających zabezpieczeniu (CCBM2)

6 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, Warszawa


Pobierz ppt "Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S"

Podobne prezentacje


Reklamy Google