Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Michael Lukac Dział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Michael Lukac Dział."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Michael Lukac Dział Strategii i Rozwoju Biznesu Warszawa, 25 stycznia 2010 r.

2 Linki – notowanie spółek zagranicznych Warszawa jako regionalne centrum rynku kapitałowego Dual listing Zwykłe notowanie Notowanie zagranicznych spółek

3 Linki – korzyści dla rynku Budowa centrum regionalnego Dywersyfikacja inwestycji Promocja polskiego rynku Przyciąganie kolejnych spółek – efekt kuli śnieżnej Możliwości dla OFE (limit inwestycji zagranicznych) Spółki zagraniczne notowane na GPW RYNEK

4 Połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami (1) EVK Połączenia operacyjne z zagranicznymi instytucjami depozytowymi (linki FOP) w związku z podwójnym notowaniami akcji na GPW. Planuje się stworzenie kolejnych połączeń FOP (free-of-payment) i DVP (delivery-vs-payment). Euroclear Sweden

5 Połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami (2) Lp.CSDKrajTyp połączeniaObsługiwany papier*Rok otwarcia 1.KELERWęgryBezpośrednieMOL2004 2.EVKEstoniaBezpośrednieOlimpic Entertainment Group Silvano Fashion Group 2007 3.OeKBAustriaBezpośrednieWARIMPEX Immoeast 2003 2007 4.CDCPSłowacjaBezpośrednieAsseco Slovakia2007 5.Clearstream Frankfurt NiemcyPośrednie – CBL**bmp certyfikaty 2004 6Monte TitoliWłochyPośrednie – CBLUnicredito Italiano2007 7.DTCUSAPośrednie – CBLCEDC2006 8.SCPCzechyPośrednie – CBLCEZ2006 9.Euroclear FranceFrancjaPośrednie – CBL Pośrednie – EB *** ORCO Belvedere 2007 2008 10.Euroclear UK & IRWielka Brytania Pośrednie – EBAtlas Estates Plaza Centres 2008 11.Euroclear SwedenSzwecjaPośrednie - EBReinhold2007 * Dla niektórych spółek zagranicznych KDPW pełni rolę depozytu macierzystego ** Clearstream Banking Luxembourg *** Euroclear Bank

6 Połączenia transgraniczne typu FOP pomiędzy KDPW a zagranicznym depozytem – transfer akcji Transfer akcji przed zawarciem transakcji na GPW w Warszawie pomiędzy polskim i zagranicznym inwestorem przy użyciu połączenia typu FOP Zagraniczny inwestor chce sprzedać akcje na GPW w Warszawie Podmiot zarządzający rachunkiem papierów wartościowych zagranicznego inwestora w Polsce Instrukcja „otrzymać akcje” Instrukcja „otrzymać akcje” Kontoinwestora konto zbiorczeKDPW Zagraniczny CSD Instrukcja „otrzymać akcje” FOP (MT540) Zlecenie transferu 1 2 3 4 5 Instrukcja „dostarczyć akcje FOP” 6 Transfer akcji na zbiorcze konto KDPW typu omnibus (po zestawieniu instrukcji) Otrzymanie potwierdzenia transferu FOP (MT544) 7 Zestawianie instrukcji (1&4) w zagranicznym CSD

7 Podstawowe zasady połączeń transgranicznych  Akcje zagraniczne notowane na GPW w PLN  Rozliczanie i rozrachunek w KDPW w PLN  Dywidendy wypłacane polskim akcjonariuszom w walucie obcej  Akcje muszą zostać zarejestrowane na koncie KDPW w zagranicznym depozycie aby można było nimi obracać na GPW  Transfer oparty jest na metodzie komunikatów SWIFT (standardy komunikatów ISO 15022)  Transfer może zostać rozliczony w ciągu dnia  Transfer odbywa się bez zmiany właściciela

8 Zasady połączeń transgranicznych w KDPW Konta typu OMNIBUS KDPW otwiera konto typu omnibus w depozycie zagranicznym właściwym dla emitenta dla akcji, które będą przedmiotem transferu do Polski. Zasada kont typu omnibus oznacza, iż KDPW nie będzie właścicielem papierów wartościowych zarejestrowanych na tym koncie, nawet w przypadku kiedy właściciel papierów nie jest zidentyfikowany. Wszystkie podwójnie notowane akcje deponowane przez uczestników KDPW będą zapisane na tym koncie. Konto typu omnibus pokazuje całkowitą zawartość papierów wartościowych na koncie KDPW zarówno bez identyfikacji uczestników KDPW, jak i finalnych właścicieli papierów wartościowych (finalnych inwestorów). Niniejsze papiery wartościowe są natomiast odzwierciedlone w systemie depozytowo-rozliczeniowym KDPW na kontach uczestników, którzy z kolei rejestrują je na rachunkach inwestycyjnych finalnych właścicieli. Transfery pomiędzy uczestnikami KDPW nie wpływają na saldo konta KDPW w depozycie zagranicznym.

9 Zasady połączeń transgranicznych w KDPW Transfery typu FOP  Wszystkie połączenia transgraniczne KDPW są połączeniami typu Free of Payment (FOP), co oznacza, że papiery wartościowe będą transferowane bez jednoczesnego transferu gotówki.  Połączenia te mogą zostać w przyszłości przekształcone w dwustronne połączenie DVP (Delivery vs. Payment), o ile zaistnieje odpowiedni business case oraz zostaną spełnione odpowiednie warunki prawne.

10 Zasady połączeń transgranicznych w KDPW Wspólne standardy komunikatów  Pojęcie podwójnego notowania oznacza przesunięcie papierów wartościowych pomiędzy dwoma rynkami.  W celu umożliwienia transferów pomiędzy depozytem zagranicznym właściwym dla emitenta i KDPW, obydwie strony muszą użyć wspólnej metody komunikacji, a także standardów dla zawartości instrukcji oraz terminów dostarczania, tak aby rozliczenie odbyło się w ciągu tego samego dnia.  Preferowana metoda komunikacji to SWIFT (standardy komunikatów ISO 15022).

11 Bariery przy budowie połączeń transgranicznych Bariery operacyjne –Identyfikacja finalnych właścicieli Bariery techniczne –Brak standardów SWIFT Bariery prawne –Brak uznania kont omnibus –Raportowanie Bariery podatkowe –Skomplikowane zasady zwrotu podatku

12 Planowane uruchomienie połączeń operacyjnych BułgariaRumuniaKanada 2009 2010

13 www.kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa kdpw@kdpw.pl


Pobierz ppt "Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Michael Lukac Dział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google