Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie."— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie

2 Kierunki kształcenia w ZST Technik elektronik symbol cyfrowy 311408 Innowacja - Programowanie urządzeń mobilnych kwalifikacje: E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

3 Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Ten zawód ma przyszłość dla pasjonatów mikroprocesorów, projektowania z użyciem techniki komputerowej. W tym zawodzie możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP. Absolwent technikum elektronicznego może pracować w: każdym zakładzie produkcyjnym i naprawczym, serwisie urządzeń elektronicznych, w laboratoriach i szpitalach jako techniczny dozór nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, zakładach przy uruchamianiu i naprawach urządzeń elektronicznych (analogowych, cyfrowych, mikroprocesorowych).

4 Nowość-innowacja Programowanie urządzeń mobilnych Technik informatyk symbol cyfrowy 351203 kwalifikacje E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

5 Programowanie urządzeń mobilnych Uczniowie klasy drugiej technikum informatycznego i elektronicznego uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach Programowanie urządzeń mobilnych. Innowacja ta stworzy im możliwość rozszerzenia umiejętności i podniesienia kwalifikacji w zakresie programowania w środowisku Java ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej popularnej aplikacji dla systemu Android. W czasie dodatkowych zajęć uczniowie poznają Java JRE (Java Runtime Environment), Java JDK (Java Development Kit), Eclipse Classic oraz oprogramowanie uzupełniające. Dzięki solidnej wiedzy i umiejętnościom samodzielnego rozwiązywania problemów uczniowie będą mogli projektować i budować własne aplikacje oraz pracować w zespołach informatyków pracujących nad tworzeniem aplikacji i systemów mobilnych. Branża IT to najbardziej popłatny zawód techniczny w Polsce!

6 Technik cyfrowych procesów graficznych Technik cyfrowych procesów graficznych symbol cyfrowy 311911 kwalifikacje A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A.55. Drukowanie cyfrowe

7 Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się tworzeniem kompozycji projektów, projektowaniem oraz redagowaniem publikacji i druków, projektowaniem i realizacją witryn www, tworzeniem prezentacji multimedialnych, składaniem i przygotowanie do druku, technologią procesów cyfrowych, procesami reprodukcyjnymi, działalnością poligraficzno-medialną. Reklama stoi przed Tobą, grafika 3D to okno na przyszłość. Absolwent technikum cyfrowych procesów graficznych może pracować w: agencjach reklamowych studiach graficznych wydawnictwach firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw instytucjach badawczych przy dokumentacji badań własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej drukarniach

8 Innowacja- Zastosowanie programów CAD/CAM przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Technik mechatronik symbol cyfrowy 311410 Kwalifikacje: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych W tym zawodzie możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP.

9 Innowacja- Zastosowanie programów CAD/CAM przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Uczniowie klas drugich będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w ramach innowacji: Zastosowanie programów CAD/CAM przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Poszerzą wiadomości i nabędą umiejętności poszukiwane na polskim i europejskim rynku pracy. Nauczą się projektowania modeli części i zespołów przestrzennych (3D), przeznaczonych do zastosowań mechatronicznych. Poznają tajniki opracowania dokumentacji technicznej, a także umiejętności opracowania programów operacji toczenia i frezowania oraz generowania kodów na tokarkę i frezarkę CNC. Istotnym atutem udziału uczniów w tych zajęciach będzie możliwość uzyskania „Certyfikatu umiejętności Cax” wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx" z siedzibą w Warszawie. Osoby posiadające taki certyfikat znajdują się w krajowym rejestrze umiejętności Cax, zamieszczonym na stronie internetowej, z której korzystają pracodawcy.

10 Technik pojazdów samochodowy symbol cyfrowy 311513 kwalifikacje: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

11 Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: - stacjach obsługi pojazdów samochodowych, - zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, - stacjach kontroli pojazdów, - przedsiębiorstwach transportu samochodowego, - instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, - instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

12 Technik mechanik symbol cyfrowy 311504kwalifikacje : M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

13 Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcją, montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Opracowuje dokumentację techniczną i ruchową przy produkcji maszyn i urządzeń, planuje naprawy, zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary. Dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, przeprowadza konserwację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Absolwent technikum mechanicznego jest wyposażony w umiejętności pozwalające obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w różnych procesach produkcji, eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się obrabiarkami sterowanymi numerycznie CNC. Może być zatrudniony w nowoczesnych centrach obróbkowych, jako operator maszyn sterowanych numerycznie oraz jako specjalista od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM oraz przy remontach różnych maszyn i urządzeń, także energetycznych, w zakładach naprawczych, przy wytwarzaniu elementów wykonywanych z wysoką dokładnością obróbki jak np. przyrządy pomiarowe czy optyczne.

14 Technik elektryk symbol cyfrowy 311303 kwalifikacje: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

15 Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. Jakie perspektywy czekają absolwenta technikum elektrycznego? Możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Zdobywając umiejętność projektowania układów elektrycznych i wykonywania instalacji, możesz założyć własną firmę.

16 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) mechanik pojazdów samochodowychsymbol cyfrowy 723103 kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Elektromechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 741203 kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

19 Tylko z naszym wykształceniem pojazdy samochodowe z nowoczesną elektroniką i technologią nie będą dla Ciebie zagadką! Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada wiadomości z budowy i obsługi pojazdów oraz z zakresu diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych ma możliwość zatrudnienia w stacjach diagnostyki, obsługi i naprawy instalacji elektrycznej i urządzeń elektronicznych samochodu

20 Nowość !!! Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Elektryk symbol cyfrowy 741103 Kwalifikacje: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

21 Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Zawód elektryk podzielony został na dwie kwalifikacje. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam gdzie wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne. E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu, pozawala również na samorealizację i stworzenie własnej firmy elektroinstalacyjnej. Możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

22 Miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem.

23 ZAPRASZAMY !!!


Pobierz ppt "Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google