Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie."— Zapis prezentacji:

1 OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

2

3 Analiza problemu  Stan techniczny odcinka drogi krajowej nr 44 przebiegający przez Skawinę jest katastrofalny;  Most na rzece Skawince w ciągu drogi krajowej nr 44, jedyny na terenie Gminy, jest w złym stanie technicznym, o nienormatywnej, zaniżonej skrajni i wysokości, który łączy dwie ulice miasta ruchem wahadłowym;  Obecnie jakikolwiek remont nie jest możliwy ze względu na brak alternatywnego objazdu, nawet w obrębie wielu kilometrów. Aktualnie przez większą część dnia miasto jest sparaliżowane;  Gigantyczne korki utrudniają dojazd do zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 44 firm, w tym zakładów o strategicznym dla gospodarki charakterze;  Brak możliwości szybkiego przejazdu z jednej części miasta do drugiej zagraża bezpieczeństwu mieszkańców całej gminy - 42 tys.

4 Most na rzece Skawince w ciągu Drogi Krajowej 44

5 Analiza problemu  niedostateczna prędkość ruchu (średnia prędkość przejazdu przez miast o 26 km/h),  zagrożenie ekologiczne (znaczna ilość spalin emitowanych w śródmieściu),  niedostateczna nośność nawierzchni (niedostosowanie parametrów technicznych drogi do natężenia ruchu),  obecność przejazdów kolejowych (wymuszone przestoje trwające łącznie około 200 min. na dobę),  niedostateczna szerokość jezdni,  nadmierna dostępność drogi (43 skrzyżowania i włączenia, 87 bram wjazdowych, 8 przystanków komunikacji zbiorowej i ruch pieszy),  brak czytelności układu transportowego (wspólny przebieg potoków ruchu lokalnego i tranzytowego uniemożliwiający zarządzanie nimi).

6

7

8 Obwodnica w liczbach

9 Rok 2003 to podjęcie przez władze Gminy działań zmierzających do budowy obwodnicy.

10 W latach 2005 – 2006 Gmina samodzielnie wykonała przebudowę skrzyżowania obwodnicy Skawiny z drogą krajową 44 oraz I odcinek o długości jednego kilometra. Całkowity koszt realizacji I odcinka to 12 mln zł i stanowi on wkład Gminy w realizację projektu GDDKiA.

11 I odcinek obwodnicy

12 W wyniku działań władz miasta w budżecie państwa na 2007 rok, obwodnica centrum Skawiny w ciągu drogi krajowej nr 44 została ujęta w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012.

13 20 kwietnia 2007 r. Gmina Skawina podpisała z GDDKiA Porozumienie. W myśl tego dokumentu Gmina przekaże GDDKiA zrealizowany własnym staraniem I odcinek obwodnicy oraz wykona dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozyskaniem potrzebnych na realizację tego celu terenów, dla pozostałych czterech odcinków. GDDKiA zobowiązała się do sfinansowania i zrealizowania całego przedsięwzięcia do końca 2010 r.

14 Dodatkowo z inicjatywy naszej Gminy wykonaliśmy koncepcję połączenia obwodnicy Skawiny z węzłem Sidzińskim, co było podstawą do dokonania stosownej rezerwy terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kraków- Sidzina oraz do wprowadzenia do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Skawiny.

15  Dla pozostałych czterech odcinków Gmina uzyskała w 2007 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej;  Zgodnie z treścią Porozumienia i na podstawie decyzji ULD zostały dokonane wykupy gruntów i wypłacone odszkodowania oraz dokonano koniecznych wyburzeń budynków leżących na trasie obwodnicy.

16 Dla II i III odcinka w lipcu 2009 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę (decyzja NR AB.V-1-436/09). Komplet materiałów do przetargu został przekazany do GDDKiA o. Kraków w lipcu 2009 r.

17 20 lipca 2009 roku odcinek II i III został skierowany do przygotowania przetargu, który miał być ogłoszony do 30.07.2009 roku. W dniu 07.08.2009 r. Dyrektor Oddziału Krakowskiego GDDKiA otrzymał pismo od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych wstrzymujące uruchomienie przetargu na realizację obwodnicy Skawiny. Projektowanie IV i V odcinka zostaje wstrzymane przez GDDKiA w grudniu 2009 r.

18 Strefy gospodarcze Gmina Skawina, w oparciu o przygotowywaną koncepcję budowy obwodnicy i podpisane w 2007 r. porozumienie z GDDKiA, w 2008 roku rozpoczęła budowę infrastruktury dla dwóch obszarów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej (120ha) i Skawińskiego Obszaru Gospodarczego (50ha).

19 Skawiński Obszar Gospodarczy - 50ha

20 Inwestycja CEZ Polska na terenie Skawiny Brak obwodnicy negatywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Małopolski. Elektrownia Skawina nie może rozpocząć realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego bloku parowo-gazowego o mocy 430 MW (koszt budowy ok. 2 miliardów złotych ). Obecny stan dróg uniemożliwia dostarczenie elementów konstrukcyjnych na plac budowy!

21 Lokalizacja nowego bloku gazowo-parowego Elektrowni Nowa Skawina

22 Wizualizacja nowego bloku gazowo-parowego

23  Rozmowy i interwencje Burmistrza  Interwencja Ministra Przemysłu Republiki Czeskiej  Blokada drogi krajowej  Petycje na ręce Premiera  Rezolucje i apele samorządów lokalnych

24 Rozmowy i interwencje Burmistrza Od sierpnia 2009 roku władze Gminy Skawina interweniowały u Posła RP Jacka Krupy, Jarosława Gowina, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego i jego zastępcy Tomasza Rudnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia, Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Adama Szejnfelda, Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Ministra Członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Boni oraz Ministra Finansów Jacka Rostowskiego.

25 Petycje na ręce Premiera z dnia 12 lipca i 17 sierpnia 2010 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Al. J. Ch. Szucha 14 00-582 Warszawa Prosimy o ponowne wprowadzenie zadania związanego z przygotowaniem i budową obwodnicy Skawiny do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. Obwodnica Skawiny z niewiadomych przyczyn została wykreślona z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. Decyzja ta stanowi dla społeczeństwa wyrok(…). Liczymy na Pana pomoc.

26 Interwencja Ministra Przemysłu Republiki Czeskiej Opierając się na posiadanym przez Gminę Skawina Porozumieniu z GDDKiA, CEZ Polska przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie nowego bloku parowo-gazowego o mocy 430 MW. Wobec ryzyka opóźnienia realizacji obwodnicy może się okazać, że tego przedsięwzięcia niestety nie da się zrealizować. W sprawie tej interweniował u Wicepremiera Ministra Gospodarki osobiście Minister Przemysłu Czech na spotkaniu w grudniu 2009 roku w Warszawie.

27 Blokada drogi krajowej nr 44

28 Rezolucje i apele samorządów  Apel nr 1/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 20.12.2010  Rezolucja Rady Powiatu Krakowskiego nr II/25/10 z dn. 29.12.2010  Rezolucja nr 3 Rady Miejskiej w Skawinie z dn. 26.01.2011 r. „Rada Miejska w Skawinie zwraca się z apelem o przesunięcie zadania związanego z przygotowaniem i budową obwodnicy Skawiny z Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1 projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

29 Wprowadzenie inwestycji budowa obwodnicy Skawiny do Załącznika nr 1a poz. 40, „Lista zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku” - uchwała Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

30


Pobierz ppt "OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google