Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie."— Zapis prezentacji:

1 OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

2

3 Analiza problemu  Stan techniczny odcinka drogi krajowej nr 44 przebiegający przez Skawinę jest katastrofalny;  Most na rzece Skawince w ciągu drogi krajowej nr 44, jedyny na terenie Gminy, jest w złym stanie technicznym, o nienormatywnej, zaniżonej skrajni i wysokości, który łączy dwie ulice miasta ruchem wahadłowym;  Obecnie jakikolwiek remont nie jest możliwy ze względu na brak alternatywnego objazdu, nawet w obrębie wielu kilometrów. Aktualnie przez większą część dnia miasto jest sparaliżowane;  Gigantyczne korki utrudniają dojazd do zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 44 firm, w tym zakładów o strategicznym dla gospodarki charakterze;  Brak możliwości szybkiego przejazdu z jednej części miasta do drugiej zagraża bezpieczeństwu mieszkańców całej gminy - 42 tys.

4 Most na rzece Skawince w ciągu Drogi Krajowej 44

5 Analiza problemu  niedostateczna prędkość ruchu (średnia prędkość przejazdu przez miast o 26 km/h),  zagrożenie ekologiczne (znaczna ilość spalin emitowanych w śródmieściu),  niedostateczna nośność nawierzchni (niedostosowanie parametrów technicznych drogi do natężenia ruchu),  obecność przejazdów kolejowych (wymuszone przestoje trwające łącznie około 200 min. na dobę),  niedostateczna szerokość jezdni,  nadmierna dostępność drogi (43 skrzyżowania i włączenia, 87 bram wjazdowych, 8 przystanków komunikacji zbiorowej i ruch pieszy),  brak czytelności układu transportowego (wspólny przebieg potoków ruchu lokalnego i tranzytowego uniemożliwiający zarządzanie nimi).

6

7

8 Obwodnica w liczbach

9 Rok 2003 to podjęcie przez władze Gminy działań zmierzających do budowy obwodnicy.

10 W latach 2005 – 2006 Gmina samodzielnie wykonała przebudowę skrzyżowania obwodnicy Skawiny z drogą krajową 44 oraz I odcinek o długości jednego kilometra. Całkowity koszt realizacji I odcinka to 12 mln zł i stanowi on wkład Gminy w realizację projektu GDDKiA.

11 I odcinek obwodnicy

12 W wyniku działań władz miasta w budżecie państwa na 2007 rok, obwodnica centrum Skawiny w ciągu drogi krajowej nr 44 została ujęta w Programie budowy dróg krajowych na lata

13 20 kwietnia 2007 r. Gmina Skawina podpisała z GDDKiA Porozumienie. W myśl tego dokumentu Gmina przekaże GDDKiA zrealizowany własnym staraniem I odcinek obwodnicy oraz wykona dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozyskaniem potrzebnych na realizację tego celu terenów, dla pozostałych czterech odcinków. GDDKiA zobowiązała się do sfinansowania i zrealizowania całego przedsięwzięcia do końca 2010 r.

14 Dodatkowo z inicjatywy naszej Gminy wykonaliśmy koncepcję połączenia obwodnicy Skawiny z węzłem Sidzińskim, co było podstawą do dokonania stosownej rezerwy terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kraków- Sidzina oraz do wprowadzenia do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Skawiny.

15  Dla pozostałych czterech odcinków Gmina uzyskała w 2007 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej;  Zgodnie z treścią Porozumienia i na podstawie decyzji ULD zostały dokonane wykupy gruntów i wypłacone odszkodowania oraz dokonano koniecznych wyburzeń budynków leżących na trasie obwodnicy.

16 Dla II i III odcinka w lipcu 2009 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę (decyzja NR AB.V-1-436/09). Komplet materiałów do przetargu został przekazany do GDDKiA o. Kraków w lipcu 2009 r.

17 20 lipca 2009 roku odcinek II i III został skierowany do przygotowania przetargu, który miał być ogłoszony do roku. W dniu r. Dyrektor Oddziału Krakowskiego GDDKiA otrzymał pismo od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych wstrzymujące uruchomienie przetargu na realizację obwodnicy Skawiny. Projektowanie IV i V odcinka zostaje wstrzymane przez GDDKiA w grudniu 2009 r.

18 Strefy gospodarcze Gmina Skawina, w oparciu o przygotowywaną koncepcję budowy obwodnicy i podpisane w 2007 r. porozumienie z GDDKiA, w 2008 roku rozpoczęła budowę infrastruktury dla dwóch obszarów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej (120ha) i Skawińskiego Obszaru Gospodarczego (50ha).

19 Skawiński Obszar Gospodarczy - 50ha

20 Inwestycja CEZ Polska na terenie Skawiny Brak obwodnicy negatywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Małopolski. Elektrownia Skawina nie może rozpocząć realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego bloku parowo-gazowego o mocy 430 MW (koszt budowy ok. 2 miliardów złotych ). Obecny stan dróg uniemożliwia dostarczenie elementów konstrukcyjnych na plac budowy!

21 Lokalizacja nowego bloku gazowo-parowego Elektrowni Nowa Skawina

22 Wizualizacja nowego bloku gazowo-parowego

23  Rozmowy i interwencje Burmistrza  Interwencja Ministra Przemysłu Republiki Czeskiej  Blokada drogi krajowej  Petycje na ręce Premiera  Rezolucje i apele samorządów lokalnych

24 Rozmowy i interwencje Burmistrza Od sierpnia 2009 roku władze Gminy Skawina interweniowały u Posła RP Jacka Krupy, Jarosława Gowina, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego i jego zastępcy Tomasza Rudnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia, Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Adama Szejnfelda, Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Ministra Członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Boni oraz Ministra Finansów Jacka Rostowskiego.

25 Petycje na ręce Premiera z dnia 12 lipca i 17 sierpnia 2010 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Al. J. Ch. Szucha Warszawa Prosimy o ponowne wprowadzenie zadania związanego z przygotowaniem i budową obwodnicy Skawiny do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – Obwodnica Skawiny z niewiadomych przyczyn została wykreślona z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – Decyzja ta stanowi dla społeczeństwa wyrok(…). Liczymy na Pana pomoc.

26 Interwencja Ministra Przemysłu Republiki Czeskiej Opierając się na posiadanym przez Gminę Skawina Porozumieniu z GDDKiA, CEZ Polska przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie nowego bloku parowo-gazowego o mocy 430 MW. Wobec ryzyka opóźnienia realizacji obwodnicy może się okazać, że tego przedsięwzięcia niestety nie da się zrealizować. W sprawie tej interweniował u Wicepremiera Ministra Gospodarki osobiście Minister Przemysłu Czech na spotkaniu w grudniu 2009 roku w Warszawie.

27 Blokada drogi krajowej nr 44

28 Rezolucje i apele samorządów  Apel nr 1/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn  Rezolucja Rady Powiatu Krakowskiego nr II/25/10 z dn  Rezolucja nr 3 Rady Miejskiej w Skawinie z dn r. „Rada Miejska w Skawinie zwraca się z apelem o przesunięcie zadania związanego z przygotowaniem i budową obwodnicy Skawiny z Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1 projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata ”.

29 Wprowadzenie inwestycji budowa obwodnicy Skawiny do Załącznika nr 1a poz. 40, „Lista zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku” - uchwała Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

30


Pobierz ppt "OBWODNICA SKAWINY wkrótce… Opracowanie: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google