Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKAWINA – miasto otwarte na BIZNES!. SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) SAG to obszar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKAWINA – miasto otwarte na BIZNES!. SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) SAG to obszar."— Zapis prezentacji:

1 SKAWINA – miasto otwarte na BIZNES!

2

3 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) SAG to obszar położony w północnej części miasta, którego granice wyznaczają: od zachodu ul. Tyniecka, od wschodu ul. Krakowska, od południa ul. Torowa, od północy granica administracyjna pomiędzy Skawiną, a Krakowem.

4 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! SAG to obszar ok. 300 ha, z którego większość w MPZP przeznaczona jest pod przemysł. Obszar ten zostanie powiększony w nowym MPZP. rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

5 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! mapa Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

6 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

7 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) w ramach projektu zbudowano infrastrukturę, która umożliwiła udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych i dozbrojenie już istniejących. Projekt obejmował 8 zadań inwestycyjnych podzielonych na dwa etapy:

8 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! I etap obejmował 5 zadań:  budowa wodociągu dla Strefy Skawina Północ;  budowa wodociągu w rejonie ul. Podgórki;  budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej i Osiedla Rzepnik w części dotyczącej zaopatrzenia SAG;  przebudowa ul. Torowej;  budowa ul. Nowoprzemysłowej.

9 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! II etap obejmował 3 zadania:  budowa wodociągu w rejonie ul. Łąkowej;  przebudowa ul. Za Górą;  budowa ul. Nowoprzemysłowej – II etap (aktualnie: ul. płk. A. Hałacińskiego).

10 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) rozwój SAG jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

11 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! „Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie” WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 357 222,70 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 230 836,55zł OKRES REALIZACJI: 2007-2011 rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

12 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! „Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie – etap II” WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 525 338,70 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 646 646,15 zł OKRES REALIZACJI: 2010-2012 rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

13 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) ul. Nowoprzemysłowa

14 Przebudowa ul. Torowej rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE!

15 rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

16 Polcom Sp. z o.o. SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

17 General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

18 Panattoni Europe SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

19 Volvo Truck Center SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

20 RP Complex SICOR S.C. TREKO LASER Spółka z o.o. rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE!

21 rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

22 Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o. SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

23 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! Skawiński Obszar Gospodarczy (SOG) SOG to atrakcyjny teren inwestycyjny o powierzchni ponad 50 ha położony na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych pochodzących z Elektrowni „Skawina”. Tereny te zostały pozyskane przez Gminę i przeznaczone pod przemysł i usługi.

24 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! Skawiński Obszar Gospodarczy (SOG) w ramach projektu „Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny” wybudowano infrastrukturę: wodociągową; kanalizacyjną; ciepłowniczą; energetyczną; teleinformatyczną; drogową.

25 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! Skawiński Obszar Gospodarczy (SOG) projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

26 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! Skawiński Obszar Gospodarczy (SOG) WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 801 469,77 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 13 487 425,04 zł OKRES REALIZACJI: 2009-2013

27 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! Skawiński Obszar Gospodarczy (SOG)

28 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego

29 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie zgodnych z normami europejskimi systemu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych poprzez wdrożenie planowanego systemu gospodarki odpadami.

30 SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

31 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! Zadania zrealizowane: budowa ul. Nowoprzemysłowej; budowa ul. Nowoprzemysłowej - etap II (aktualnie ul. płk. A. Hałacińskiego); budowa ul. Za Górą; przebudowa mostu nr 87 na rzece Skawince w ciągu ul. Piastowskiej – w partnerstwie ze Starostą Krakowskim;

32 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Jagielnia; przebudowa skrzyżowania DK44 (w ciągu ul. Piłsudskiego) z DW953 (ul. Hallerów); połączenie ul. Monte Cassino i ul. Marii Curie- Skłodowskiej (ul. Obrońców Tobruku);

33 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! Zadania planowane: obwodnica Skawiny; „centrum komunikacyjne” w Skawinie; przebudowa ul. Kolejowej w Skawinie; droga wewnętrzna w pn.-zach. części SAG (ul. Boczeniec).

34 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie!

35 budowa ul. Nowoprzemysłowej w Skawinie powiązanie ul. Przemysłowej z wybudowanym I odcinkiem obwodnicy przez budowę ul. Nowoprzemysłowej zacznie usprawniło komunikację w SAG i skróciło czas dojazdu do zakładów zlokalizowanych w rejonie ul. Przemysłowej;

36 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! budowa ul. płk. A. Hałacińskiego wybudowanie ul. płk. A. Hałacińskiego spowodowało udostępnienie kolejnych terenów inwestycyjnych w północnej części SAG;

37 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! przebudowa ul. Za Górą przebudowa ul. Za Górą pozwoliła na otwarcie znacznych terenów inwestycyjnych w środkowej części SAG, gdzie powstał Skawina Biznes Park;

38 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! przebudowa mostu w ciągu ul. Piastowskiej (wraz z remontem ul. Piastowskiej, ul. Żwirowej, ul. Energetyków) zadanie „Przebudowa mostu nr 87 na rzece Skawince w ciągu ul. Piastowskiej” zostało zrealizowane w partnerstwie ze Starostą Powiatu Krakowskiego.

39 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! przebudowa mostu w ciągu ul. Piastowskiej (wraz z remontem ul. Piastowskiej, ul. Żwirowej, ul. Energetyków)  przebudowa mostu wraz z remontem ulic Piastowska, Żwirowa, Energetyków zapewniła alternatywną trasę komunikacyjną w kierunku Krakowa (Tyniec) oraz alternatywne w stosunku do DK 44 połączenie pomiędzy strefami gospodarczymi (SAG, SOG, obszar wokół dawnej Huty Aluminium oraz Elektrowni Skawina);

40 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! budowa bezkolizyjnego skrzyżowania (ul. Krakowska z ul. Jagielnia) Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania to pierwszy, już zrealizowany, etap przebudowy ul. Kolejowej, który zapewni bezpośrednie powiązanie ul. Kolejowej z DK 44.

41 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! przebudowa skrzyżowania DK44 z DW953 (ul. Piłsudskiego z ul. Hallerów) Przebudowa skrzyżowania znacznie poprawiła płynność ruchu na powiązaniu DK44 z DW953. Po zrealizowaniu II i III odcinka obwodnicy umożliwi alternatywny dojazd w kierunku Kalwarii.

42 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! budowa ul. Obrońców Tobruku w Skawinie (połączenie ul. Monte Cassino z ul. Marii Skłodowskiej-Curie) powiązanie ul. Monte Cassino i ul. M. Skłodowskiej-Curie i wybudowanie ulicy Obrońców Tobruku znacznie usprawnia komunikację we wschodniej części miasta i eliminuje konieczność wykorzystania głównych arterii miejskich w celu przemieszczenia się z północno- wschodniej na południowo- wschodnią część miasta;

43 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! OBWODNICA

44 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! obwodnica Skawiny Gmina Skawina wybudowała I odcinek obwodnicy. Wybudowanie I odcinka i połączenie go z I etapem ul. Nowoprzemysłowej znacznie poprawiło dostępność komunikacyjną dla inwestorów.

45 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! obwodnica Skawiny na lata 2013-2015 zaplanowano budowę II i III odcinka obwodnicy, który połączy obecny I odcinek z ul. Energetyków.

46 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! zadanie obejmuje budowę ok. 2 km drogi gminnej klasy GP, wraz z dwoma obiektami mostowymi i dwoma skrzyżowaniami z drogami powiatowymi (ul. Tyniecką i ul. Energetyków), budowę odwodnienia, oświetlenia, ekranów akustycznych, przebudowę niezbędnej infrastruktury sieciowej oraz konieczne zagospodarowanie terenu.

47 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! obwodnica Skawiny to:  poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez budowę nowej drogi, która będzie stanowiła alternatywny wobec znacznie przeciążonej DK44 dojazd do autostrady A4;  poprawa dostępności komunikacyjnej dwóch stref gospodarczych położonych w Skawinie oraz istniejących dużych zakładów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie DK44 oraz ulic: Tyniecka i Energetyków;

48 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie!  szybsze i dogodniejsze połączenie komunikacyjne między obszarami gospodarczymi;  poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących poprzez wyeliminowanie utrudnień w ruchu (korków, krętości dróg, nienormatywnego mostu na rz. Skawinka), obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, usunięcie ruchu ciężarowego i tranzytowego z historycznego i zabytkowego centrum Skawiny;

49 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie!  poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę alternatywnej drogi, która umożliwi remont jedynego istniejącego mostu na rz. Skawince, który jest w złym stanie technicznym;  zapewnienie bezpośredniego dojazdu pojazdów straży pożarnej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego w każde miejsce zlokalizowane po obu stronach rzeki Skawinki;

50 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie!  poprawa bezpieczeństwa energetycznego Małopolski – umożliwia rozpoczęcie realizacji inwestycji przez Elektrownię Skawina polegającej na budowie nowego bloku parowo-gazowego o mocy 430 MW (koszt budowy ok. 2 mld złotych), który nie może powstać z uwagi na brak odpowiedniej drogi dojazdowej. Dotychczasowy stan dróg uniemożliwia dostarczenie elementów konstrukcyjnych na plac budowy!

51 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! obwodnica Skawiny projekt pn. Budowa drogi gminnej kl. GP - odc. II i III -obwodnica Skawiny - decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego zostanie wpisany na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

52 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013. obwodnica Skawiny

53 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! przebudowa ul. Kolejowej w Skawinie  projekt obejmuje rozbudowę ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Niepodległości. Odcinek objęty rozbudową zlokalizowany jest w centralnej części miasta i niemal na całej długości przebiega w pobliżu torów kolejowych;  przebudowa ul. Kolejowej jest niezbędną częścią koncepcji polegającej na budowie systemu „Parkuj i jedź” w Skawinie (ang. „Park and Ride”);  przebudowana ul. Kolejowa ułatwi dojazd do centrum miasta poprzez ominięcia przeciążonej DK 44;

54 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! „centrum komunikacyjne” przy ul. Kolejowej w Skawinie

55 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! projekt obejmuje powstanie węzła przesiadkowego dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (linia SKA nr 2 Skawina- Sędziszów) wraz z parkingiem dla samochodów osobowych w systemie „parkuj i jedź”, przystankiem transportu zbiorowego (autobusy, busy), postojem taxi, miejscem do krótkotrwałego postoju (system K&R), rezerwą miejsca pod wypożyczalnię samochodów i rowerów (system carsharing). „centrum komunikacyjne” przy ul. Kolejowej w Skawinie

56 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! „centrum komunikacyjne” przy ul. Kolejowej w Skawinie zakres projektu obejmuje:  budowę parkingu na ok. 500 samochodów (w II etapach) wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in.: oświetlenie, monitoring, ogrodzenie, terminale obsługujące wjazd i wyjazd z parkingu);  przebudowę ul. Kolejowej stanowiącej dojazd do parkingu

57 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie!  modernizację terenów bezpośrednio przylegających do dworca kolejowego w celu stworzenia węzła komunikacji publicznej obejmującego powstanie: a)przystanku dla autobusów/busów; b)miejsca do chwilowego zatrzymania samochodów osobowych w celu wysadzenia pasażerów tzw. system „Kiss and Ride”.

58 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! „centrum komunikacyjne” przy ul. Kolejowej w Skawinie realizacja projektu jest szczególnie istotna dla zrównoważonego rozwoju Gminy Skawina ponieważ:  przez Skawinę przebiegają główne korytarze komunikacyjne łączące powiaty oświęcimski (przez DK 44), wadowicki (przez DK 44 i DW 953) i myślenicki (DP Skawina-Krzywaczka) z Krakowem. Sytuacja ta powoduje ogromne obciążenie ruchem samochodowym DK44 na odcinku Skawina-Kraków;

59 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie!  wybudowanie systemu P&R stworzy możliwość bezpiecznego pozostawienia samochodu w Skawinie i kontynuowania dalszej podróży transporterem zbiorowym do Krakowa (SKA, ewentualnie MPK, busy), co spowoduje znaczne zmniejszenie samochodowego ruchu osobowego na linii Skawina-Kraków;  parking w rejonie dworca PKP będzie obsługiwał także centrum miasta oraz strefy gospodarcze; realizacja projektu jest szczególnie istotna dla zrównoważonego rozwoju Gminy Skawina ponieważ:

60 SKAWINA – miasto dostępne transportowo i komunikacyjnie! realizacja projektu jest szczególnie istotna dla zrównoważonego rozwoju Gminy Skawina ponieważ:  Gmina Skawina jest największym na terenie Powiatu Krakowskiego, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym. Do skawińskich zakładów przemieszcza się codziennie znacząca liczba pracowników z gmin ościennych, w tym przede wszystkim z Krakowa. Budowa systemu „parkuj i jedź” w znaczny sposób pozwoliłaby na odciążenie dróg dojazdowych do Skawiny, ograniczenie ruchu i zmniejszenie negatywnego oddziaływania dróg na środowisko.

61 „Grunt na medal 2012”:  w piątek, 9 listopada, w Warszawie, odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom V Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2012”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora.  w wyniku postępowania konkursowego Gmina Skawina zdobyła prestiżowy tytuł Zwycięzcy V Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2012”. Wyróżnienie odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder.

62 fot. G. Rogiński


Pobierz ppt "SKAWINA – miasto otwarte na BIZNES!. SKAWINA – największy obszar gospodarczy w MAŁOPOLSCE! rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) SAG to obszar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google