Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika Transportu Prezentacja firm: 1. EXTRAIL Spółka z o. o. 2. CTL Logistics Spółka z o.o. Adam Giza, Juliusz Kublik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika Transportu Prezentacja firm: 1. EXTRAIL Spółka z o. o. 2. CTL Logistics Spółka z o.o. Adam Giza, Juliusz Kublik."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika Transportu Prezentacja firm: 1. EXTRAIL Spółka z o. o. 2. CTL Logistics Spółka z o.o. Adam Giza, Juliusz Kublik

2 EXTRAIL Spółka z o. o. Podstawowe informacje o firmie strona internetowa: www.extrail.com.pl Siedziba: Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oferta: Transport kolejowy, usługi bocznicowe, spedycja kolejowa i samochodowa, opracowywanie rozwiązań logistycznych, Klienci: firmy korzystające z międzynarodowego transportu kolejowego – import, export, tranzyt przez Polskę oraz transporty poza granicami kraju – pojedyncze wagony, grupy wagonowe oraz całe pociągi, zainteresowane transportem kombinowanym z dowozem samochodami na kolej lub z magazynu na kolej i odwrotnie, realizujące przewozy specjalistyczne w branży chemicznej.

3 Historia firm i oferta Została założona 24 lipca 2009 r. przez Marcina Brzozowskiego (wiek nieznany), prawdopodobnie jako kontynuacja likwidowanej spółki Greenchip Cargo powstałej w 2004 r. Licencja UTK na przewóz rzeczy została wydana dnia 4.05.2010 r. bezterminowo. Zgodnie z informacjami na stronie www: „Naszą misją jest realizacja przewozów z wykorzystaniem kolei, jeśli jest to uzasadnione, jako podstawowego środka transportowego. Celem nadrzędnym jest zadowolenie Klienta wynikające z ceny i jakości usługi”. Firma zajmuje się głównie obsługą bocznic firm petrochemicznych. Wg wicepremiera Janusza Piechocińskiego: „W Polsce na krajowym rynku kolejowym funkcjonuje kilka przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w transporcie paliw płynnych (ropa naftowa, paliwa). Do najważniejszych można zaliczyć m.in. PKP CARGO S.A.... oraz EXTRAIL Sp. z o. o.”[1] EXTRAIL Spółka z o. o.

4 EXTRAIL Sp. z o. o. Firma EXTRAIL jest częścią grupy VIA CARGO S.A., która wraz z prezesem zarządu, panem Marcinem Brzozowskim, jest udziałowcem firmy EXTRAIL. Firma Via Cargo ma swoje początki w 2004 roku. Podstawową działalnością Spółki jest organizacja międzynarodowego transportu kolejowego, samochodowego i kombinowanego. VIA CARGO to europejska firma spedycyjna z siedzibą w Polsce oraz w Niemczech. Spółka jest w 100% własnością polskiego kapitału prywatnego. [2] Obecnie EXTRAIL wraz z VIA CARGO stały się częścią międzynarodowej grupy kapitałowej EXPLORIS z siedzibą w Luxemburgu. Holding Exploris posiada kapitał założycielski w wysokości 8,5 mln EUR i zrzesza przedsiębiorstwa, których obroty za rok 2013 przekroczyły 94 mln EUR, a wolumen przewiezionych koleją ładunków wyniósł ponad 10 mln ton. Do dyspozycji Klientów jest 35 lokomotyw, 4 licencje przewozowe w Niemczech, Polsce i Holandii oraz ponad 150 zaangażowanych pracowników. Należy podkreślić, że 100% kapitału akcyjnego Exploris znajduje się w rękach prywatnych i w przedsięwzięcie nie jest zaangażowana żadna kolej państwowa. Połączenie wynika ze zmieniającej się struktury rynku przewozowego i potrzeby sprostania wyzwaniom rzucanym przez dużych graczy – w zwartej strukturze holdingowej łatwiej będzie realizować projekty wymagające większego zaangażowania kapitałowego i sprzętowego. Wszystkie przedsiębiorstwa działające w ramach holdingu Exploris SA pozostają w dotychczasowym kształcie i funkcjonują pod własnymi markami. [3]

5 Jak wspomniano wcześniej, prezesem dwuosobowego zarządu i jednym z udziałowców jest Pan Marcin Brzozowski. EXTRAIL Sp. z o.o.

6 Konkurencja EXTRAIL Sp. z o.o. Zgodnie z raportem Urzędu Transportu Kolejowego dotyczącego przeowzów towarowych zarówno w roku 2012 jak i 2013, firma EXTRAIL nie osiągnęła nigdy ponad 2% udziału w rynku w przewiezionej masie i pracy przewozowej, choć należy zauważyć tendencję wzrostową przy części „Pozostali przewoźnicy”. [4] Należy uznać, że firma działa w rynkowej niszy obsługując niewielkie przedsiębiorstwa. Swoją szansę może upatrywać w przynależności do nowo powołanej grupy EXPLORIS.

7 Perspektywy dla firmy EXTRAIL Spółka z o.o. EXTRAIL Sp. z o.o.

8 Wygląd strony www

9 EXTRAIL Spółka z o. o. strona internetowa: www.ctl.pl Siedziba: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oferta: Transport kolejowy, intermodalny, obsługa bocznic, spedycja, przeładunki, budowa i serwis infrastruktury kolejowej, recykling, biomasa, kruszywa, Klienci:. Katowicki Holding Węglowy, Kompania Węglowa, GDF Suez, Whirlpool, Dyckerhoff, Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady Chemiczne Police, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zachem, Morski Terminal Masowy Gdynia, Port Gdański, PKE Tauron, EDF, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, elektrownie, itp.

10 Historia firmy w skrócie [5] 1992 Grupa CTL rozpoczyna działalność logistyczną, pierwotnie pod firmą Vector-Union, następnie Chem Trans Logistic. 1995 Dynamiczny rozwój działalności spedycyjnej pod hasłem: „NO LIMITS!". Firma zostaje wyróżniona w prestiżowym rankingu 500 najważniejszych firm usługowych w Polsce. 1997 Ekspansja w branży chemicznej i w obsłudze bocznic kolejowych. Powstaje sieć handlowa na terenie Polski, Holandii, Niemiec i Rosji oraz agencje celne na przejściach granicznych i w portach. 2001 CTL uzyskuje koncesję na przewozy towarów niemasowych i rozpoczyna działalność prywatnego operatora logistycznego. Pierwszy przewóz odbywa się po sieci CTL Maczki-Bór. 2003 Jako pionier rozwoju kolei prywatnej firma gromadzi własny tabor kolejowy, m.in. kupuje lokomotywy elektryczne ET22 w Maroku i transportuje je drogą morską z Casablanki do Polski. CTL Sp. z o.o.

11 Historia firmy w skrócie 2004 CTL Logistics wraz z niemiecką firmą RAIL4CHEM uruchamia pierwszy prywatny międzynarodowy pociąg towarowy pomiędzy Polską i Niemcami. 2005 CTL jako pierwszy prywatny przewoźnik wjeżdża na terytorium Ukrainy własnym składem do Mościsk (Ukraina), wioząc koks do hut na Ukrainie i w Rumunii. 2006 Obok CTL Rail (2004) działalność rozpoczynają wyspecjalizowani przewoźnicy kolejowi Grupy: CTL Train, CTL Express, X-Train oraz CTL Reggio. 2007 Fundusz Private Equity Bridgepoint zostaje strategicznym udziałowcem Grupy CTL Logistics. 2009 CTL Logistics przewiózł 1,07 mln ton ładunku przy średniej odległości przewozowej 310 km. Pierwszy raz w historii spółki, miesięczny tonaż przekroczył milion ton. 2010 Rozwija się transport intermodalny. CTL Logistics wspólnie z białoruskim partnerem uruchamia terminal masowy w Bruzgach pod firmą BielPolLogistics. 2011 Pierwszy prywatny przewóz kolejowy pomiędzy Polską i Białorusią. Grupa CTL Logistics osiąga pozycję międzynarodowego koncernu logistycznego w regionie Europy Środkowo- Wschodniej. CTL Sp. z o.o.

12 CTL Logistics … jest największym w Polsce prywatnym przewoźnikiem kolejowym, który w 2012 roku wykonał pracę przewozową w transporcie kolejowym na poziomie 3,3 mld tkm. - przewożąc 15 mln ton towarów. Jest jednym z największych w Niemczech prywatnym przewoźnikiem kolejowym, który w 2012 roku osiągnął wyniki w wykonanej pracy przewozowej w transporcie kolejowym (1,11 mld tkm.)- przewożąc 3,1 mln ton towarów. Jest jednym z największych prywatnych operatorów logistycznych w kolejowym transporcie transgranicznym pomiędzy Polską i Niemcami, osiągając 20% udział (1,5 mln ton/rok) w tym segmencie. Jest jednym z największych prywatnych operatorów logistycznych w kolejowym transporcie transgranicznym, organizując przeładunki w terminalach na granicy Wschodniej Polski.

13 Oferta Przewóz różnych produktów takich jak węgiel, koks, kruszywa, paliwa, chemia, AGD, FMCG, kontenery, drewno, stal. Spedycja kolejowa i drogowa. Obsługa bocznic. Obsługa infrastruktury. Sprzedaż piasku kwarcowego z własnej kopalni pod Sosnowcem. Kompleksowa usługa logistyczna. Obsługa celna. Na stronie www można przeczytać: „Kierunki rozwoju CTL Logistics są oparte na wykorzystaniu posiadanego potencjału i kompetencji, ale również na zdefiniowanych szerszych potrzebach naszych klientów oraz szansach rynkowych wynikających z zapotrzebowania na kompleksową obsługę logistyczną. W obszarach wdrożeń CTL znajdują się kompletne produkty obejmujące swoim zasięgiem procesy organizacji zaopatrzenia, procesu transportu, magazynowania, przeładunków i dostaw just in time - również procesy produkcyjne i zarządzania. Dlatego oferta CTL Logistics jest i będzie dedykowana dla konkretnego klienta, branży lub procesu i obejmuje nieograniczony zakres”.[5] CTL Sp. z o.o.

14 Strategia rozwoju „Wizja 2016” [5] Główne cele grupy do roku 2016 określone przez prezesa zarządu CTL Logistics, Jacka Bieczka. 1.Utrzymanie wypracowanej już pozycji rynkowej CTL Logistics w zakresie przewozów kolejowych, które nadal są trzonem logistyki firmy, 2.Dalszy rozwój kompleksowej oferty logistycznej CTL, w której zaoferuje się klientom unikalny pakiet serwisowy obejmujący: logistykę zaopatrzenia w surowce, transport, przeładunki i magazynowanie, obsługę logistyczną procesów produkcyjnych, procesów dystrybucji produktów czy na przykład zagospodarowania ubocznych produktów z produkcji, rekultywację terenów poprzemysłowych oraz inne usługi według wymagań klienta, 3.Skupienie się na przebudowie struktury naszych procesów produkcyjno- operacyjnych i obniżymy koszty produkcji, CTL Sp. z o.o.

15 Założycielem oraz obecnym udziałowcem przedsiębiorstwa jest Jarosław Pawluk. Studiował na Politechnice Śląskiej na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. W 1984 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej Dolnej Nadrenii- Westfalii. Przechodził różne stopnie kariery zawodowej w koncernach niemieckich, między innymi w Henkel i Ruetgers Werke. Prowadził także projekty restrukturyzacji spółek przejmowanych przez CTL Logistics od Skarbu Państwa. Należy do Business Centre Club i KPPP "Lewiatan". Jest współzałożycielem Railway Business Forum. Po sprzedaży 75% udziałów w CTL Logistics funduszowi Bridgepoint, zachował pozostałe 25% udziałów. [6] CTL Sp. z o.o.

16 Grupa CTL Na grupę CTL składa się kilkanaście wyspecjalizowanych firm, dla których nadrzędną spółką jest CTL Logistics Sp. z o.o. Najważniejsze firmy to: CTL Logistics GmbH – działalność na terenie Niemiec CLT Chemkol Sp. z o.o. – obsługa bocznic firm chemicznych CTL Północ Sp. z o.o. – obsługa portów w Gdyni i Gdańsku CTL Południe Sp. z o.o. – obsługa przesyłek przez wschodnią granicę państwa CTL Maczki-Bór Sp. z o.o. – obsługa firm przemysłu ciężkiego w rejonie GOP CTL Kolzap Sp. z o.o. – obsługa bocznic Zakładów Azotowych Puławy CTL Service Sp. z o.o. - utrzymanie infrastruktury kolejowej MB EKO Sp. z o.o. - usługi z zakresu rewitalizacji i rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, zagospodarowaniu ubocznych produktów przemysłowych oraz ziemnych robotach inżynieryjnych. CTL Sp. z o.o.

17 Grupa CTL Grupą kieruje 4 osobowy zarząd na czele z prezesem Jackiem Bieczkiem. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa kierowanie firmą zmieniło się z nadzoru właścicielskiego na menedżerski. Członkowie zarządu są mianowani przez właścicieli CTL Sp. z o.o.

18 Konkurencja CTL Sp. z o.o. Zgodnie z raportem Urzędu Transportu Kolejowego dotyczącego przewozów towarowych zarówno w roku 2013, spółki grupy CTL osiągnęły 6,77 % udziału w rynku przewiezionych towarów. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż w roku 2012 co stawia grupę CTL jako największego prywatnego przewoźnika w kraju (nie licząc DB Schenker Logistic S.A.). [4] Jak widać grupa CTL skutecznie utrzymuje wypracowaną pozycję na najbardziej zliberalizowanym europejskim rynku kolejowym. Na dzień obecny licencje na przewóz rzeczy posiada 61 przewoźników. Jednak prezes grupy największe zagrożenie widzi ze strony transportu drogowego i uregulowań prawnych. [5]

19 Zasoby materialne i kadry CTL Sp. z o.o. Grupa CTL Logistics posiada w swoim parku taborowym własne lokomotywy (ponad 200 sztuk, w tym elektrowozy liniowe, również wielosystemowe, pozwalające przekraczać granicę bez konieczności wymiany lokomotywy, spalinowozy liniowe i manewrowe) oraz wagony (5000 sztuk, w tym węglarki, dumpcary, cysterny, platformy, kryte). [5] Zatrudnia ponad 2500 osób, w tym wiele profesji specjalizowanych, jak maszynista pojazdów trakcyjnych, rewident taboru, itd.

20 Perspektywy dla firmy CTL Logistics Spółka z o.o. CTL Sp. z o.o.

21 Wygląd strony www

22 Odwołania z prezentacji 1. http://piechocinski.blog.onet.pl/2014/03/26/transport-surowcow-energetycznych/ 2. http://viacargo.pl/ 3. http://www.rynek-kolejowy.pl/51531/nowy_gracz_na_europejskim_rynku_kolejowym.html 4. http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-miesieczna/przewozy- towarowe-2014/rok/4118,Rok-2013.html 5. http://www.ctl.pl/pl/ 6. http://www.rynek-kolejowy.pl/sylwetki/56


Pobierz ppt "Ekonomika Transportu Prezentacja firm: 1. EXTRAIL Spółka z o. o. 2. CTL Logistics Spółka z o.o. Adam Giza, Juliusz Kublik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google