Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódzka Kolej Aglomeracyjna we współpracy z

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódzka Kolej Aglomeracyjna we współpracy z"— Zapis prezentacji:

1 Łódzka Kolej Aglomeracyjna we współpracy z
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Profesjonalna Kadra – wspólna sprawa pracodawców i instytucji kształcących

2 KALENDARIUM rok 2008 – powstaje koncepcja utworzenia łódzkiej kolei
aglomeracyjnej oraz zostaje opracowany projekt „Strategii rozwoju transportu pasażerskiego w regionie łódzkim”, w którym zostaje zdefiniowany zakres terytorialny dla kolei aglomeracyjnej oraz jej zadania w systemie transportowym województwa marzec 2009 – luty 2012 – prace nad studium wykonalności „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, potwierdzające konieczność utworzenia szybkiego i sprawnego transportu dla mieszkańców łódzkiej aglomeracji. 10 maja 2010 – powstaje „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. powołana w celu zapewnienia efektywnej organizacji pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

3 KALENDARIUM 16 marca 2012 – zostaje ogłoszony przetarg na „Dostawę 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania oraz projektowanie i budowę Zaplecza Technicznego w ramach projektu "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej". 13 grudzień 2012 – podpisanie umowy z Stadler Polska na dostawę i utrzymanie 20 sztuk dwuczłonowych pojazdów trakcyjnych typu FLIRT3 06 luty 2013 – podpisanie umowy z Trakcją SA na budowę zaplecza technicznego na stacji Łódź Widzew 15 czerwiec 2014 – planowane uruchomienie przewozów aglomeracyjnych przez ŁKA na liniach komunikacyjnych do Łowicza (13 par pociągów) Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

4 Odcinki linii kolejowych przewidziane do wykorzystania dla potrzeb kolei aglomeracyjnej
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

5 Infrastruktura przyszłości
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

6 Kariera w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Celem realizacji zadań związanych z uruchomieniem przewozów Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. zatrudniać będzie pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe w zawodach kolejowych, w tym w szczególności: maszynistów kolejowych i kierowników pociągu. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

7 Szacowane zapotrzebowanie na pracowników drużyn pociągowych w pierwszym okresie działalności ( ) wynosi około 120 pracowników. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

8 Wynik współpracy między Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi i Łódzką Koleją Aglomeracyjną Kurs na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

9 Krótka forma (szybki efekt kształcenia)
Pozaszkolne kształcenie formuła, która jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców i rynku pracy CKU Pracodawca Krótka forma (szybki efekt kształcenia) kwalifikacje zawodowe wykwalifikowana kadra Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

10 28 grudnia 2011 r. CKU SWŁ uzyskało akredytację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwo maszynisty. 11 stycznia 2012 roku zatwierdzony został program szkolenia niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

11 ze Śląska oraz Wielkopolski
Kurs, którego inauguracja miała miejsce w dniu 28 marca 2012 roku, pozwoli na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy, zróżnicowanie jej oraz dostosowanie do strategicznych założeń polskiej gospodarki i gospodarki województwa łódzkiego na wyspecjalizowane kadry przemysłu kolejowego. Szczególnie w związku z budową podziemnego dworca Łódź Fabryczna, tworzeniem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz budowy tunelu średnicowego pod Łodzią. Niemniej jednak szkolenie swoich kadr w Łodzi rozważają również przewoźnicy ze Śląska oraz Wielkopolski Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

12 Program zajęć teoretycznych i praktycznych powstał dzięki współpracy z pracownikami samorządowych przewoźników kolejowych. Niezbędną bazę techniczną dla potrzeb części praktycznej kursu udostępnił Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

13 przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji,
Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem dotyczy technologii kolejowych, w tym: przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji, zagrożeń związanych z eksploatacją oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania, sposobów funkcjonowania kolei, pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

14 Od 2012 roku zajęcia praktyczne odbywają się na terenie bocznicy kolejowej - Punkt Przeglądów Kontrolnych Łódź Kaliska Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

15 Zajęcia praktyczne przewidziane są również
Centrum, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku prowadzi kurs w trybie zaocznym. Nauka trwa maksymalnie 4 miesiące z uwzględnieniem wolnych weekendów i świąt Do zrealizowania jest łącznie 272 godziny w tym 223 godziny zajęć teoretycznych oraz 49 godzin zajęć praktycznych. kolejny krok Zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne odbywają się w siedzibie prowadzone są na Centrum terenie Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych kolejny krok Zajęcia praktyczne przewidziane są również w formie ćwiczeń na symulatorze lokomotywy elektrycznej serii EP09 w Warszawie. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

16 Licencja jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia, wieku, wykształcenia i umiejętności zawodowych, które są niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

17 Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne
Sama licencja nie uprawnia do prowadzenia pojazdów kolejowych. W celu uzyskania wymaganych uprawnień zawodowych należy poszerzyć kwalifikacje zawodowe o świadectwo (uzupełniające) maszynisty, które uzyskuje się u pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury) – w kategorii A dla pociągów roboczych (gospodarczych) i jazd manewrowych oraz w kategorii B dla przewozu osób i rzeczy Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

18 Licencję maszynisty wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (na 10 lat) i wpisuje ją do rejestru licencji. Właścicielem licencji jest maszynista. Licencja jest honorowana w krajach Unii Europejskiej. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

19 Aby uzyskać prawo do prowadzenia pojazdu kolejowego należy posiadać licencję i świadectwo maszynisty. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

20 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi w kooperacji z Łódzką Koleją Aglomeracyjną jako jedyne w regionie łódzkim jest organizatorem kursów na licencję maszynisty i jednym z 4 ośrodków szkoleniowych w Polsce. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

21 Centrum pomyślnie przeprowadziło już dwie edycję kursu na licencję maszynisty.
Na dzień dzisiejszy kurs ukończyło 28 osób, w tym jedna kobieta . Wszyscy Państwo zdali egzamin maszynisty z wynikiem pozytywnym. Obecnie trwa nabór na III edycję kursu. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

22 www.lka.lodzkie.pl www.cku-lodz.edu.pl
Zapraszamy na nasze strony internetowe: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi


Pobierz ppt "Łódzka Kolej Aglomeracyjna we współpracy z"

Podobne prezentacje


Reklamy Google