Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport i logistyka Studia II stopnia Katedra Transportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport i logistyka Studia II stopnia Katedra Transportu."— Zapis prezentacji:

1 Transport i logistyka Studia II stopnia Katedra Transportu

2 Dlaczego warto? Atutem absolwentów specjalności Transport i logistyka jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Szczególną cechą absolwentów specjalności jest zdolność podejmowania czynności zawodowych związanych z procesami transportowymi, w tym z technikami i zasadami optymalizacji przewozów z wykorzystaniem narzędzi LEAN MANAGEMENT. Studia drugiego stopnia na specjalności stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej nauk ekonomicznych oraz pozwalają doskonalić umiejętności prowadzenia wieloaspektowych analiz ekonomicznych, a także umożliwiają kształtowanie nowatorskiego pojmowania problemów transportu i logistyki oraz podejmowania decyzji w tym zakresie. Absolwenci uzyskują zaawansowaną wiedzę niezbędną do zarządzania procesami logistycznymi oraz wdrażania koncepcji logistycznych w organizacjach oraz instytucjach różnego typu.

3 Profil absolwenta specjalność transport i logistyka ma na celu dostarczenie studentom wiedzy o znaczeniu strategicznym logistyki, strategii zrządzania łańcuchem dostaw, ekonomicznych problemach transportu międzynarodowego, funkcjonowaniu systemów transportowych w Unii Europejskiej oraz zarządzaniu strategicznym w transporcie, wiedza przekazywana na zajęciach dydaktycznych oparta jest na współczesnym dorobku ekonomiki transportu, logistyki oraz dyscyplin pokrewnych. Ważnym źródłem umiejętności, jakie nabywają studenci jest doświadczenie badawcze i praktyczne kadry naukowo-dydaktycznej.

4 Co jest przedmiotem studiowania?
Cele przedmiotu : Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu znaczenia strategicznego logistyki oraz strategii zarządzania łańcuchem dostaw nabycie umiejętności identyfikacji wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych form, zasad oraz instrumentów zarządzania łańcuchem dostaw rozwijanie kompetencji społecznych ukierunkowanych na prowadzenie wywodów w dyskusji naukowej Organizacja przewozów międzynarodowych przedstawienie wiedzy specjalistycznej z zakresu transportu międzynarodowego i jego znaczenia w realizacji transakcji handlu zagranicznego rozwijanie umiejętności wyboru gałęzi transportu, technologii przewozu w organizacji przewozów międzynarodowych rozwijanie wiedzy i umiejętności wykorzystania w praktyce uregulowań prawnych obowiązujących w transporcie międzynarodowym

5 Co jest przedmiotem studiowania?
System transportowy Unii Europejskiej przedstawienie wiedzy specjalistycznej z zakresu teorii systemów rozwijanie umiejętności analizy i oceny funkcjonowania systemów transportowych w Europie Zarządzanie strategiczne w transporcie prezentacja i ocena problematyki zarządzania strategicznego w transporcie w warunkach współczesnej polityki transportowej

6 Obszary tematyczne prac magisterskich
transportowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw różnych branż, koncepcje logistyczne w działalności różnych podmiotów gospodarczych, transport w gospodarce przestrzennej, liniowa i punktowa infrastruktura w różnych gałęziach transportu zagospodarowanie infrastrukturalne miast i regionów, usługi na rynku TSL (transportowo-spedycyjnno-logistycznym), innowacje w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych lub logistycznych, systemy informatyczne w transporcie i logistyce, logistyka miejska, systemy logistyczne, finansowanie działalności transportowej i logistycznej, usługi spedycyjne, łańcuchy dostaw, usługi TSL w warunkach globalizacji, ekonomiczne oraz prawne aspekty transportu i spedycji,

7 Obszary tematyczne prac magisterskich
korytarze transportowe oraz ich znaczenie w procesie globalizacji, europejskie i światowe centra logistyczne, logistyka w przedsiębiorstwie, zastosowanie telematyki w systemach transportowych, zarządzanie flotą w organizacjach sektora publicznego, aktywność organizacji non-profit w systemie transportowym, logistyka w działalności i funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora turystyki, rynek kuriersko-ekspresowo-paczkowy – zasady funkcjonowania podmiotów w zmiennym otoczeniu, rola w obsłudze e-handlu, metody prognozowania jako narzędzia kształtowania polityki logistycznej przedsiębiorstwa, współczesne trendy kształtowania łańcuchów dostaw, organizacja dostaw zaopatrzeniowych, rozwiązania usprawniające przepływ osób w aglomeracji, infrastruktura transportu, polityka transportowa.

8 Perspektywy rozwoju zawodowego
Efekty kształcenia, to umiejętności praktyczne i kompetencje dotyczące w szczególności: identyfikowania procesów logistycznych i ich projektowania, prowadzenia działalności logistycznej w mikro-, mezo- i makroskali, zarządzania logistycznego, stosowania współczesnych strategii logistyki, wykorzystania narzędzi informatycznych w systemach logistycznych, a ponadto, analizy rynku usług logistycznych. Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne kwalifikują absolwenta tej specjalności do zatrudnienia na stanowiskach zarządczych, a także kierowniczych np. w jednostkach funkcjonalnych zaopatrzenia, transportu i dystrybucji przedsiębiorstw przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych podmiotów gospodarczych, w tym w korporacjach międzynarodowych oraz w jednostkach projektowych i consultingowych zajmujących się logistyką, w firmach sektora transportu, spedycji i logistyki, ponadto, w jednostkach administracji publicznej, jak również w innych organizacjach, w których wymagana jest wiedza z zakresu transportu i logistyki.


Pobierz ppt "Transport i logistyka Studia II stopnia Katedra Transportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google