Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa HART-ROL Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Jarosław Piszczek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa HART-ROL Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Jarosław Piszczek."— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa HART-ROL Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Jarosław Piszczek

2 Plan prezentacji: 1.Charakterystyka branży 2.Analiza SWOT 3.Analiza benchmarkingowa 4.Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży Rynek opakowań Wartość globalnego rynku opakowań w 2009 r. wyniosła 429 mld dol., i oczekuje się, że do 2014 r. wzrośnie do 530 mld dol. (Pike Research). Zgodnie z ich założeniami analityków PIRA w 2014 r. rynek ten będzie warty ok. 740 mld dol. Pozycję dominującą w światowym rynku opakowań (ponad 1/3 udziału wartościowego) osiągnęły papier i tektura. Mniejszy, ale również znaczący udział (ponad 20%) mają opakowania sztywne z tworzyw sztucznych. Istotne znaczenie mają także opakowania metalowe (ponad 15%) oraz giętkie z tworzyw (również ok. 15%). Według statystyk światowych, łączny udział opakowań z tworzyw sztucznych (sztywne i giętkie) w wartości rynku wszystkich opakowań na świecie wyniósł w ubiegłym roku około 34%.

4 Charakterystyka branży Transport i dystrybucja Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, z przychodami na poziomie 100 mld złotych, prawie 5- procentowym udziałem w PKB, zatrudniający 400 tysięcy pracowników. Transport drogowy wykonuje 60 procent pracy przewozowej i mimo często wyższej ceny od przewozów kolejowych, klienci najchętniej wybierają właśnie ten rodzaj przewozów. Wśród barier utrudniających codzienną działalność przedsiębiorstw i ograniczających rozwój rynku na pierwszy plan wysuwają się z jednej strony rosnące koszty działalności (zatrudnienia i paliwa), z drugiej zaś zły stan infrastruktury transportowej.

5 Charakterystyka branży Branża motoryzacyjna W 2007 roku park samochodowy w Polsce powiększył się o 8 procent w stosunku do 2006 roku, do blisko 19,5 mln pojazdów. Rok wcześniej tempo wzrostu wyniosło 7,3 procent. Liczba samochodów osobowych wzrosła o 9 procent do niemal 14,6 mln. Według danych GUS po raz pierwszy zostało zarejestrowane tys. pojazdów samochodowych (1 108 tys. rok wcześniej), w tym tys. aut osobowych (924 tys. w 2006 roku) i 201 tys. samochodów ciężarowych i ciągników drogowych (147 tys. rok wcześniej). W 2007 roku w Polsce sprzedano 293 tys. nowych samochodów osobowych, natomiast import aut używanych wyniósł 995 tys. Dzięki dużemu importowi samochodów używanych, w 2007 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadały 383 samochody osobowe. Ponieważ w prywatnym imporcie przeważają samochody mające ponad 10 lat (42 procent w ubiegłym i 50 procent w 2007 roku), park samochodowy w Polsce starzeje się.

6 Analiza benchmarkingowa Wyniki przedsiębiorstw handlowo-produkcyjnych, do 49 osób HART-ROL Przywództwo (1)49%36% Polityka i strategia (3)43%38% Zarządzanie ludźmi (2)43%36% Zasoby (4)41%42% Procesy (5)39% Satysfakcja klientów (7)42% Satysfakcja zatrudnionych (6)35%42% Wpływ na otoczenie (8)43%50% Efekt końcowy (9)40%43%

7 Analiza SWOT Mocne strony to min. własna technologia produkcji, ugruntowana pozycja na rynku. Słaba strona to niewłaściwe zarządzanie firmą. Wśród możliwości wyróżniono m.in. pozyskanie inwestora / udziałowca, przejście Firmy Produkcyjnej (połączenie) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Największe zagrożenia to utrata części klientów, problemy z egzekucją należności od wierzycieli. Strategia firmy jest defensywno-konkurencyjna.

8 Wnioski, rekomendacje Hart-Rol jest przedsiębiorstwem, które pomimo kryzysu posiada ugruntowaną pozycję na rynku. W firmie niezbędne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych. Należałoby pozyskać inwestora zewnętrznego, który stając się współudziałowcem zasiliłby firmę finansowo. Niezbędna jest zmiana formy prawnej prowadzonej działalności i przekształcenie Firmy Produkcyjno-Handlowej Hart-Rol Iwona Żelichowska. Należałoby odzyskać utraconych w ostatnim okresie klientów. Niezbędne przy tym jest wskazanie na możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności. Zalecane jest wdrożenie nowoczesnych technologii, których zakup mógłby zostać dofinansowany z funduszy unijnych. Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny.


Pobierz ppt "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa HART-ROL Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Jarosław Piszczek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google