Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce
16 listopada r.

2 Wyzwania dla przewozów intercity
Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty przewozowej, przede wszystkim w zakresie czasu przejazdu (znacząco krótszy od czasu przejazdu innymi środkami transportu). Inwestycje w tabor kolejowy (modernizacje i zakup pociągów zespołowych nowej generacji).

3 Uwarunkowania konkurencyjne
Kolej w Polsce ma trudne warunki konkurencyjne: Ukończenie w najbliższych latach kluczowych inwestycji w autostrady i drogi szybkiego ruchu, które radykalnie skrócą czasy przejazdu samochodem pomiędzy głównymi miastami. Bardzo ograniczony zakres inwestycji kolejowych, prędkość km/h jest niewystarczająca dla zbudowania sieci konkurencyjnych połączeń kolejowych. Od ponad 30 lat nie wybudowano w Polsce żadnej linii kolejowej.

4 Uwarunkowania konkurencyjne
Kryterium czasu przejazdu - coraz częściej decydujące o wyborze środka transportu. Cena czasu rośnie w miarę rozwoju gospodarczego społeczeństw. Dla rozwoju pasażerskich przewozów kolejowych ważne są inwestycje w infrastrukturę , w tym budowa nowych linii o wysokich parametrach technicznych. Brak ich realizacji obniży konkurencyjność kolei.

5 Konkurencyjność kolei (2020 r.) bez budowy KDP
Czasy przejazdu najszybszymi pociągami po realizacji programu modernizacji linii kolejowych do prędkości 160/200 km/h oraz czasy przejazdu samochodem po realizacji programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Kolor zielony oznacza konkurencyjność kolei z punktu widzenia czasu przejazdu, żółty wyrównane szanse, pomarańczowy – przewaga transportu drogowego. Do czasu przejazdu koleją należy dodawać 30% na dojazdy do stacji

6 Wpływ programu modernizacji na ofertę
Połączenie Katowice/Kraków – Warszawa – Gdynia kierunek, na którym w perspektywie 2015 r. można utworzyć konkurencyjną ofertę. Modernizacja wybudowanej w latach 70. linii CMK umożliwi jazdę z prędkością do 220 km/h, docelowo z prędkością 250 km/h i więcej. Zakup 20 pociągów zespołowych o prędkości maksymalnej 250 km/h dla obsługi tej relacji od rozkładu 2014/2015 r.

7 Relacja Katowice/Kraków – Warszawa – Gdynia
Czasy przejazdu Warszawa – Gdańsk km - 2h 30’ Warszawa – Kraków 292 km - 2h 15’ Warszawa - Katowice 298 km- 2h 10’

8 Prognozy przewozowe Trendy w zakresie przewozów (na podstawie prognoz w Strategii rozwoju transportu w Polsce do 2020 r. z perspektywą do 2030 r.)

9 Konkurencyjność kolei z KDP
Czasy przejazdu najszybszymi pociągami pomiędzy największymi aglomeracjami miejskimi w Polsce po realizacji programu budowy linii dużych prędkości i modernizacji innych linii kolejowych oraz czasy przejazdu samochodem po realizacji programu budowy autostrad i dróg ekspresowych

10 Efektywność kolei dużych prędkości
Wysokie prędkości maksymalne umożliwią ponad 2-krotne: zwiększenie przebiegów dobowych taboru skrócenie czasów przejazdu pociągów co obniży koszty eksploatacji Ponadto krótsze czasy przejazdu wpłyną na wzrost przewozów. Mimo wyższych kosztów taboru i infrastruktury system kolei dużych prędkości może być bardziej efektywny ekonomicznie niż konwencjonalny

11 System kolei dużych prędkości dla Polski
Możliwości wynikające z wybudowania linii dużych prędkości w Polsce : stworzenie atrakcyjnej oferty pociągów intercity obejmującej największe aglomeracje w Polsce: Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków, liczące łącznie około 10 mln mieszkańców utworzenie systemu szybkiej kolei obejmującej ponad 20 ośrodków miejskich i turystycznych z dostępem do nowej oferty ponad 15 mln mieszkańców Polski, (z wykorzystaniem zmodernizowanych linii)

12 Sieć szybkich połączeń kolejowych

13 Intermodalność System kolei dużych prędkości wymaga
utworzenia centrów multimodalnych w głównych węzłach kolejowych; systemów kolei aglomeracyjnej i regionalnej (kolej dużych prędkości stymuluje rozwój tych systemów) zintegrowana z siecią pociągów KDP sieci pociągów międzyregionalnych obsługująca także miasta średniej i małej wielkości

14 Strategia długoterminowa
Polska sieć kolejowa wymaga zasadniczej restrukturyzacji na wzór programu budowy dróg i autostrad. Największe polskie miasta połączone siecią kolei dużych prędkości Źr. Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google