Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport i logistyka Studia I stopnia Katedra Transportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport i logistyka Studia I stopnia Katedra Transportu."— Zapis prezentacji:

1 Transport i logistyka Studia I stopnia Katedra Transportu

2 Dlaczego warto? Atutem absolwentów specjalności T ransport i logistyka jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Szczególną cechą absolwentów specjalności jest zdolność podejmowania czynności zawodowych związanych z procesami transportowymi, w tym z przewozami, spedycją, a także logistyką.

3 Profil absolwenta  specjalność transport i logistyka ma na celu dostarczenie studentom wiedzy o ekonomicznych problemach transportu, funkcjonowaniu rynków logistycznych oraz działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora transportu, spedycji i logistyki,  wiedza przekazywana na zajęciach dydaktycznych oparta jest na współczesnym dorobku ekonomiki transportu, logistyki oraz dyscyplin pokrewnych. Ważnym źródłem umiejętności, jakie nabywają studenci jest doświadczenie badawcze i praktyczne kadry naukowo-dydaktycznej.

4 Co jest przedmiotem studiowania? PrzedmiotCele przedmiotu : Ekonomika transportu  prezentacja metod ekonomiki transportu  charakterystyka praktycznych aspektów dorobku ekonomiki transportu Technologie transportowe  przedstawienie wiedzy specjalistycznej z zakresu technologii przewozu ładunków i pasażerów różnymi gałęziami transportu  rozwijanie umiejętności doboru technologii transportu do właściwości i wrażliwości ładunków oraz oceny efektywności wybranej technologii transportu  wykształcenie kompetencji w zakresie wyboru środka transportu i form zabezpieczenia ładunków w przewozach poszczególnymi gałęziami transportu

5 Co jest przedmiotem studiowania? Analiza ekonomiczna w transporcie  zapoznanie studentów z metodami oraz zasadami wykonywania analiz ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz wykorzystywanych w podmiotach tworzących sektor TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz administracji odpowiedzialnej za transport  znajomość metod analiz oraz nabycie praktycznych umiejętności wykonywania analiz i wykorzystywania wyników analiz, przy podejmowaniu decyzji w sektorze TSL  nabycie umiejętności wyliczenia wybranych mierników oceniających funkcjonowanie wybranych sfer przedsiębiorstw, kalkulacji kosztów jednostkowych oraz oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze TSL Marketing usług transportowych  omówienie podstawowych elementów marketingu w usługach  zaprezentowanie zasad działalności przedsiębiorstwa transportowego w aspekcie marketingowym

6 Co jest przedmiotem studiowania? Spedycja krajowa i międzynarodowa – zapoznanie studentów z problematyką obsługi transportowo- spedycyjnej międzynarodowej i krajowej wymiany towarowej – prezentacja i analiza procesów transportowych, spedycyjnych i logistycznych występujących w międzynarodowym i krajowym towarowym Logistyka – uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i kategorii dotyczących natury logistyki oraz systemów logistycznych – wykształcenie umiejętności identyfikacji obszarów działań logistycznych, a także elementów rynku logistycznego i uwarunkowań funkcjonowania podmiotów rynkowych – rozwijanie kompetencji społecznych ukierunkowanych na uczestnictwo w dyskusjach naukowych Polityka transportowa – prezentacja i ocena podstawowych zagadnień dotyczących kształtowania krajowej i europejskiej polityki transportowej – ukazanie znaczenia polityki transportowej dla rozwoju zrównoważonego

7 Obszary tematyczne prac dyplomowych transportowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw różnych branż, koncepcje logistyczne w działalności różnych podmiotów gospodarczych, transport w gospodarce przestrzennej, liniowa i punktowa infrastruktura w różnych gałęziach transportu zagospodarowanie infrastrukturalne miast i regionów, usługi na rynku TSL (transportowo-spedycyjnno-logistycznym), innowacje w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych lub logistycznych, systemy informatyczne w transporcie i logistyce, logistyka miejska, systemy logistyczne, finansowanie działalności transportowej i logistycznej, usługi spedycyjne, łańcuchy dostaw, usługi TSL w warunkach globalizacji, ekonomiczne oraz prawne aspekty transportu i spedycji,

8 Obszary tematyczne prac dyplomowych korytarze transportowe oraz ich znaczenie w procesie globalizacji, europejskie i światowe centra logistyczne, logistyka w przedsiębiorstwie, zastosowanie telematyki w systemach transportowych, zarządzanie flotą w organizacjach sektora publicznego, aktywność organizacji non-profit w systemie transportowym, logistyka w działalności i funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora turystyki, rynek kuriersko-ekspresowo-paczkowy – zasady funkcjonowania podmiotów w zmiennym otoczeniu, rola w obsłudze e-handlu, metody prognozowania jako narzędzia kształtowania polityki logistycznej przedsiębiorstwa, współczesne trendy kształtowania łańcuchów dostaw, organizacja dostaw zaopatrzeniowych, rozwiązania usprawniające przepływ osób w aglomeracji, infrastruktura transportu, polityka transportowa.

9 Perspektywy rozwoju zawodowego Studia na specjalności zwiększają szanse na pozyskanie atrakcyjnej pracy: sektor TSL zapewnia ponad 10% miejsc pracy w UE, ma też coraz większy dział w tworzeniu PKB Europy. Absolwenci specjalności posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania pracy w tym sektorze oraz rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w innych organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit. Atutem absolwentów jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku usług transportowo- logistycznych. Mogą zatem być zatrudniani w różnych organizacjach jako menedżerowie transportu, spedytorzy i logistycy oraz jako analitycy firm na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych, a także jako pracownicy administracji publicznej, wyspecjalizowani w kształtowaniu systemów transportowych.


Pobierz ppt "Transport i logistyka Studia I stopnia Katedra Transportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google