Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce Agnieszka Chilmon, General Counsel – Advocate Global Compact w Polsce Paweł Cyganik, ekspert Global Compact w Polsce Monika Gaczkowska, Assistant General Counsel Global Compact w Polsce

2 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową skupiającą obecnie 193 państwa na całym świecie. Na System Narodów Zjednoczonych składają się:  Organizacja Narodów Zjednoczonych, składająca się z sześciu organów - Zgromadzenia Ogólnego, Rady Gospodarczej i Społecznej, Rady Bezpieczeństwa, Rady Powierniczej, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Sekretariatu  Programy i fundusze Narodów Zjednoczonych, takie jak: Światowy Program Żywnościowy (WFP), Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP), Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)  Wyspecjalizowane agencje Narodów Zjednoczonych, takie jak: Międzynarodowa Organizacji Pracy (ILO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Grupa Banku Światowego (WB), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) Podstawowe zasady działania systemu zamówień ONZ

3 Częścią Systemu Narodów Zjednoczonych są:  Afrykański Bank Rozwoju  Azjatycki Bank Rozwoju  Karaibski Bank Rozwoju  Międzyamerykański Bank Rozwoju Baza UNGM jest dostępna dla około 2200 pracowników działów zamówień publicznych wszystkich agencji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, a jednocześnie jest ona podstawową bazą dostawców dla kilkunastu agencji Narodów Zjednoczonych, które zamawiają największą liczbę produktów i usług. Codziennie w bazie zamieszczanych jest około 10 ofert. Co roku na zamawianie różnych towarów i usług przeznacza się w systemie Narodów Zjednoczonych około 5 mld dolarów. System Narodów Zjednoczonych

4 Wyspecjalizowane agencje, fundusze, programy

5 Podstawowe zasady działania systemu zamówień Narodów Zjednoczonych 5 głównych zasad, na których opiera się system zamówień Narodów Zjednoczonych najlepsza jakość do ceny uczciwość, rzetelność transparentność efektywna konkurencja oszczędność i efektywność uwzględnienie celów Organizacji Narodów Zjednoczonych

6 United Nations Global Marketplace (UNGM) www.ungm.org

7 Rejestracji w bazie dostawców UNGM dokonuje się na stronie www.ungm.org, jest ona bezpłatna Pierwszym jej etapem jest tzw. rejestracja wstępna (New Supplier Registration) Ten etap składa się z kilkunastu części, w których rejestrujący się przedsiębiorca podaje informacje o swojej działalności, w szczególności: 1) adres firmy; 2) dane kontaktowe, tj. numer telefonu i/lub faks; 3) informacje nt. sytuacji finansowej przedsiębiorcy w ciągu ostatnich 3 lat; 4) informacje na temat banku przedsiębiorcy; 5) ogólne informacje o firmie, tj. charakter działalności, status prawny i liczba pracowników 6) wybór przynajmniej jednej (ze wskazanych na początku artykułu agencji NZ), która mogłaby być potencjalnym nabywcą towarów i/lub usług przedsiębiorcy 7) kody towarów i/lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę.

8 United Nations Global Marketplace (UNGM) www.ungm.org Poziom podstawowy Szacunkowa wartość zamówienia wynosi mniej niż 40 000 USD Poziom 1 szacunkowa wartość zamówienia wynosi do 500 000 USD Poziom 2 szacunkowa wartość zamówienia wynosi powyżej 500 000 USD

9

10 Rodzaje towarów i usług Towary i usługi zamawiane przez agencje NZ są usystematyzowane według specjalnej klasyfikacji Narodów Zjednoczonych (the United Nations Standard Product and Services Code UNSPSC). Firma, przy dokonywaniu rejestracji powinna zdefiniować produkowane towary lub usługi za pomocą kodów UNSPSC. UNSPSC zapewnia ośmiocyfrowy kod numeryczny, który jest podzielony na cztery poziomy według hierarchii, każdy z poziomów reprezentowany jest przez dwie cyfry. Kody UNSPSC stanowią oznaczenie dla ponad 50 000 kategorii Dodaj Towarów i Usług. Towarów oznaczone są kodami UNSPSC od 10000000-69000000 oraz 95000000 Usługi oznaczone są kodami UNSPSC od 70000000-94000000 Ważne jest, aby pamiętać, iż producenci są ograniczeni do wyboru wyłącznie 7 (siedmiu) UNSPSC. UNPD weźmie pod uwagę tylko pierwsze 7 kodów wymienionych na ekranie (podczas jednej aplikacji).

11 United Nations Supplier Code of Conduct W trakcie rejestracji przedsiębiorca powinien zapoznać się z United Nations Supplier Code of Conduct w celu jego akceptacji i wdrożenia. UN Supplier Code of Conduct określa standardy i podstawowe zasady dla dostawców, którymi powinni kierować się w swojej codziennej działalności wobec pracowników, kontrahentów oraz wszelkich innych podmiotów, z którymi współpracują. UN Supplier Code of Conduct powinien być wdrożony przez każdego dostawcę zgodnie z zasadami przyjętymi przez UN Global Compact. Kodeks Postępowania Dostawcy ONZ 1. Zakres stosowania 2. Ciągłe doskonalenie 3. Zarządzanie, monitorowanie i ocena 4. Wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych 5. Pracy przymusowa lub obowiązkowa 6. Praca dzieci 7. Dyskryminacja 8. Wynagrodzenia, godzin pracy i innych warunków pracy 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10. Prawa człowieka 11. Molestowanie lub nieludzkie traktowanie 12. Kopalnie 13. Środowisko 14. Niebezpieczne materiały chemiczne 15. Ścieki i odpady stałe 16. Emisje do powietrza 17. Zminimalizowanie ilości odpadów, maksymalizacja recyklingu 18. Korupcja 19. Konflikt interesów 20. Prezenty i gościnność 21. Ograniczenie w zatrudnieniu

12 Tryb udzielania zamówień publicznych w systemie Narodów Zjednoczonych Mikrotransakcje  Poniżej 5,000 USD Zapytanie przetargowe (RFQ)  Wartość zamówienia do 100,000 USD. Nieformalne zaproszenie do składania ofert.  Dotyczy towarów i usług dostępnych na rynku w chwili złożenia zaproszenia.  Co do zasady dostawca powinien złożyć ofertę obejmującą wycenę i warunki dostawy towaru lub warunki świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. Zaproszenie do składania ofert (ITB)  Wartość zamówienia ponad 100,000 USD. Formalna procedura przetargowa. ITB zasadniczo dotyczy towarów szczegółowo określonych w specyfikacji załączonej do dokumentacji przetargowej.  Zasadą jest udzielenie zamówienia dostawcy, który spełnia wszystkie warunki zamówienia (w tym warunek zgodności z techniczną specyfikacją) oraz proponuje najniższą cenę.

13 Tryb udzielania zamówień publicznych w systemie Narodów Zjednoczonych Zapytanie ofertowe (RFP)  Wartość zamówienia ponad 100,000 USD. Formalna procedura przetargowa stosowana przy zamówieniach usług lub usług wraz z towarami. Zamówienie udzielane jest dostawcy, którego oferta najbardziej odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji przetargowej. Zasadniczo cena nie stanowi warunku determinującego wybór oferty. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (EOI)  Stanowi zaproszenie do wyrażenia przez dostawców zainteresowania udziałem w konkretnym przetargu. W odpowiedzi na zaproszenie przedsiębiorcy powinni w szczególności wskazać towary lub usługi, które zamierzają dostarczyć lub świadczyć, posiadane przez nich kwalifikacje i doświadczenie. Agencja wysyłając zaproszenie może określić inne wymagania konieczne do spełnienia przez potencjalnych dostawców. Deklaracje zainteresowania przedstawione przez przedsiębiorców oceniane są przez Agencje pod kątem spełnienia określonych warunków. W trakcie EOI Agencja, co do zasady, dokonuje selekcji zgłoszonych zainteresowań oraz zaprasza wybranych przedsiębiorców do etapu II.

14 Kontrakty bezpośrednie  Bezpośrednie kontraktowanie w drodze negocjacji w interesie Zamawiającego, może być też alternatywą dla konkurencji. Przykłady  Zamówienie dotyczy dostarczania towarów własnych, robót budowlanych lub usług;  Standaryzacja wyposażenia lub części zamiennych wymagają zgodności z posiadanym sprzętem;  Kontrakty na stopę procentową lub oferty zostały udzielone przez Zamawiającego lub po wspólnych negocjacjach kilku organizacji systemu ONZ;  Stosowanie wymogu, iż opóźnienie udziału jest wynikiem stosowanie innych metod zamówień jest niedopuszczalne;  Oferty dla identycznych przedmiotów zostały uzyskane w drodze konkursu, w rozsądnym terminie, a ceny i warunki oferowane pozostały konkurencyjne;  Wartość pieniężna proponowanej umowy jest niewystarczająca, aby zamówienie było konkurencyjne ekonomicznie.

15 Światowy Program Żywnościowy WFP  Struktura zamówień

16 Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF  Struktura zamówień

17 Departament Zamówień Publicznych ONZ UN/PD  Struktura zamówień

18 Panamerykańska Organizacja Zdrowia PAHO  Struktura zamówień

19 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP  Struktura zamówień

20 Najczęściej zamawiane towary i usługi – pozostałe Branża rolno – spożywcza ryż, kukurydza, pszenica, rośliny strączkowe, mąka pszenna, biały cukier, płatki, biszkopty energetyczne, mleko w proszku, olej jadalny Branża ochrony mienia usługi ochrony mienia Branża meblowa wyposażanie szpitali, wyposażenie szkół, wyposażenie biur, zestawy kuchenne Branża energetyczna generatory prądu, instalacje i urządzenia dystrybucyjne i przesyłowe, instalacje odnawialnych źródeł energii Branża elektryczna sprzęt AGD – piekarniki, małe lodówki, czajniki żarówki, instalacje elektryczne, osprzęt elektryczny Branża materiałów higienicznych papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, szczotki, materiały do dezynfekcji toalet i inne środki czystości Branża IT i telekomunikacyjna sprzęt do videokonferencji, instalacje IT oraz telekomunikacyjne, komputery, usługi serwisowe Branża transportowo – logistyczna usługi spedycyjne i dostawcze, Branża ubezpieczeniowa Branża papiernicza usługi drukowania plus papier Branża budowlano –inżynieryjna maszyny i urządzenia budowlane, materiały budowlane, prefabrykowane budynki, usługi inżynieryjne, usługi związane z konserwacją, naprawą Branża farmaceutyczna i medyczna szczepionki, artykuły sanitarne, testy diagnostyczne, sprzęt laboratoryjny, lekarstwa, środki antykoncepcyjne, usługi medyczne Branża odzieżowo – tekstylna ubrania, pościel, koce, ręczniki, namioty, materace, moskitiery, obuwie, paski, mundury

21 Polska i zamówienia publiczne ONZ Polskie firmy w 2014 r. :  Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM - produkty izotopowe - 51.850,47 $ na Rzecz MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej)  Polfa Warszawa S.A. - Leki i produkty farmaceutyczne 90,490.94 na Rzecz UNICEFu  Tricomp Sp. z o.o. – dostawa betonu i cementu i gipsu - 360,000.00 na Rzecz UNPD  MARIUSZ ANTONI Wojtan - usługi „Business Administration” - 31,364.00 na Rzecz UNDP  usługi - Administracja Biznes - 47,586.21 na Rzecz UNDP  usługi - Administracja Biznes - 106,224.07 na Rzecz UNDP  zarządzanie, biznes, usługi administracyjne - 39,000.00 na Rzecz UNICEF  zarządzanie, biznes, usługi administracyjne - 44,000.00 na Rzecz UNICEF  Tricomp Sp. Z o.o. - woda i kanalizacja Media - 38,700.00 na Rzecz ONZ / PD

22 Podsumowanie - Polska i zamówienia publiczne ONZ Zamówienia publiczne systemu Narodów Zjednoczonych są ogromną szansą dla polskich przedsiębiorców, których oferta dorównuje jakością ofercie przedsiębiorców zagranicznych, a jednocześnie jest ona bardzo konkurencyjna ze względu na cenę.


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel i Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google